Κυριακή τών Αγίων Πατέρων τής Α΄ Οικουμενικής Συνόδου .


Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴ μνήμη μίας πολὺ μικρῆς ὁμάδας μαθητῶν καὶ ὀπαδῶν Του. Σήμερα παρουσιάζει μπροστά σου μόνο τριακόσιους δεκαοκτὼ γλυκεῖς, εὐώδεις καὶ ἀμάραντους καρπούς. Μιὰ μικρὴ ἀλλά ἐκλεκτὴ ὁμάδα. Αὐτοὶ εἶναι οἱ τριακόσιοι δεκαοκτὼ ἅγιοι πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ συνῆλθε στὴ Νίκαια τὸ 325 μ. Χ., τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση, ἀποσαφήνιση καὶ βεβαίωση τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης.

Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν Ἐκκλησία εἶχαν ἐμφανιστεῖ «λύκοι βαρεῖς» (Πράξ. κ΄ 29), πού φοροῦσαν ροῦχα ὅμοια μὲ τῶν ποιμένων. Αὐτοὶ εἶχαν ἔκλυτη ζωὴ καὶ γι’ αὐτὸ δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν μέσα τους τόπο γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἔπεσαν κι οἱ ἴδιοι, ἀλλά παρέσυραν καὶ τοὺς πιστοὺς σὲ πλάνες. Ἡ διδασκαλία τους ἦταν διαβρωτική, ὅπως κι ἡ ζωή τους. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα λοιπὸν σύναξε τοὺς ἁγίους αὐτοὺς τοῦ Θεοῦ σὲ μιὰ Σύνοδο, ὥστε νὰ φανοῦν οἱ ἀληθινοὶ διδάσκαλοι τοῦ Χριστοῦ, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς πλανεμένους· νὰ φανεῖ ἡ δύναμη ἐκείνων πού ἀγωνίζονται γιὰ τὸν Χριστὸ ἐναντίον ἐκείνων πού τὸν πολεμοῦν καὶ νὰ διακριθεῖ ὁ γλυκὺς καρπὸς τοῦ καλοῦ Δέντρου, πού εἶναι ὁ Χριστός, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς σάπιους καὶ πικροὺς καρποὺς τοῦ δέντρου τοῦ πονηροῦ.

Οι « ΓΟΧ » είναι Νεοημερολογίτες .


 
 
 
''Παλαιόν καί νέον ημερολόγιον''
Π. Ιωήλ Γιαννακόπουλου            Εις παλαιοημερολογίτης « Θεολόγος Μοναχός »... , καταφέρεται καθ’ ημών γραπτώς και προφορικώς, ονομάζων ημάς κακοδόξους, αιρετικούς, αβαπτίστους. Δεν αρκείται εις την γενικήν και ανώνυμον αυτήν καταφοράν καθ’ ημών, αλλά κατ’ επανάληψιν εις το παρελθόν έγραψε κατ’ εμού προσωπικώς και εσχάτως εις το τελευταίον βιβλίον του: «Ποία η διαφορά μεταξύ Παλαιού και Νέου Ημερολογίου» με αποκαλεί εν σελίδι 19 νεωτεριστήν, πάντα δε νεωτεριστήν θεωρεί εν σελίδι 43 αβάπτιστον.


            Έπειτα απ’ όλα αυτά, νομίζω, ότι δεν έπρεπε να σιωπήσω, διότι η σιωπή μου δύναται να θεωρηθή ως αδυναμία μου ή ως σιωπηρά συγκατάθεσις μου εις το Παλαιοημερολογιτικόν ζήτημα. Επειδή δε ο Μοναχός ούτος φέρει τον τίτλον του Θεολόγου, η σιωπή μου θα επηρεάση ακόμη περισσότερον τους αναγνώστας του βιβλίου του.


            Απεφάσισα λοιπόν να απαντήσω. Και ιδού πως:

Εὐαγγελικοί - Προτεστάντες : Γιατί εἶναι αἵρεση ; (Λύκοι μέ ἔνδυμα προβάτων).

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ - ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ : ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ ; (ΛΥΚΟΙ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ)


ΑΝΤΙΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ... ( Οἱ Εὐαγγελικοὶ - Προτεστάντες ) 
Ἡ αἰτία δημιουργίας τοῦ προτεσταντικοῦ Σχίσματος ἀπὸ τούς Παπικούς ὑπῆρξε, ἡ διαμαρτυρία τοῦ φημισμένου Γερμανοῦ θεολόγου Μαρτίνου Λούθηρου(1517), ἐνάντια στὴν τότε, Παπικὴ ἡγεσία.

Η Ανάληψη τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού .
Απ΄ τό Ευαγγέλιο τού Αγίου Ραβουλά (13ος αιώνας).   Καταλαβαίνουμε τὸ μέγεθος τῆς ἀπώλειας πού πρέπει νὰ ἔνιωσαν οἱ Ἀπόστολοι μετὰ τὴν ἀνάληψη στὸν οὐρανὸ τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Ὁποῖος ἦταν τὸ πᾶν γι’ αὐτοὺς ἐπί τῆς γῆς. Καὶ εἶναι αὐτὴ ταύτη ἡ ἀπώλεια γιὰ τὴν ὁποία οἱ οὐράνιες δυνάμεις σπεύδουν νὰ τοὺς παρηγορήσουν, ὅταν τοὺς λένε ὅτι «οὗτος ὁ Ἰησοῦς, ὁ ἀναληφθείς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὀν, οὕτως ἐλεύσεται».

Η ΝΙΚΗ για το Europride στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και με εξώδικη διαμαρτυρία προς το Thessalonikipride

 

Η ΝΙΚΗ για το Europride στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και με εξώδικη διαμαρτυρία προς το Thessalonikipride
  • Υπόμνημα διαμαρτυρίας στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κατέθεσε η ΝΙΚΗ.
  • Εξώδικο διαμαρτυρίας παραλαμβάνουν και οι διοργανωτές της ΜΚΟ Thessalonikipride.
  • Οι «παρελάσεις υπερηφανείας» προσβάλλουν συστηματικά τη δημόσια αιδώ και τα εθνικά και θρησκευτικά μας σύμβολα, κάτι που δεν αρνείται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
  • Είναι παράλογο κοινόχρηστοι χώροι της Θεσσαλονίκης να μετατρέπονται σε «απαγορευμένες ζώνες» για γονείς με παιδιά.

Υπόμνημα Διαμαρτυρίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Την Πέμπτη 6/6, κλιμάκιο στελεχών της ΝΙΚΗΣ συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Αγγελούδη, και υπέβαλε επίσημο Υπόμνημα Διαμαρτυρίας, αναφορικά με την οργάνωση του EuroPride 2024 στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η εμπειρία των παρελθόντων ετών από την ετήσια διεξαγωγή του Gay Pride έχει δείξει ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις του, προβαίνουν σε πράξεις προσβολής της Δημόσιας Αιδούς και των Εθνικών και Θρησκευτικών Συμβόλων, φέρνοντας σε δύσκολη θέση γονείς που θα βρεθούν με τα παιδιά τους τυχαία στους ίδιους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και προκαλώντας σοβαρότατη ηθική βλάβη σε όλους όσους αγαπάμε την Πατρίδα μας και είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Εκτρώσεις : Είναι καρδιά και χτυπά!!! Είτε αρέσει είτε όχι…


 

Από το «Αφήστε με να ζήσω!»

Τα τελευταία χρόνια, οι υποστηρικτές των αμβλώσεων αποφάσισαν ότι δεν είναι πολιτικά εξυπηρετικό να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο «χτύπος καρδιάς» όταν αναφέρονται στα αγέννητα παιδιά σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, και για το λόγο αυτό προσπαθούν να προωθήσουν μια αλλαγή στην έκφραση και να επηρεάσουν και  όλους εμάς. Δημοσιογράφος των New York Times, η Elizabeth Dias, μιλώντας για τους νόμους που απαγορεύουν στις ΗΠΑ την άμβλωση μετά τις έξι εβδομάδες κύησης, (από τη Τελευταία Έμμηνο Ρύση, ΤΕΡ), οπότε ανιχνεύεται ο καρδιακός παλμός του εμβρύου, δηλώνει: (1,2)

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ……τα έμβρυα δεν έχουν πλήρως αναπτυγμένες καρδιές τόσο νωρίς στην εγκυμοσύνη. Οι περισσότεροι ειδικοί στην πραγματικότητα περιγράφουν αυτό που ανιχνεύεται σε αυτό το σημείο ως ηλεκτρικό παλμό από έναν πρωτόγονο σωλήνα καρδιακών κυττάρων»

Θαύμα ! Τό Άγιο Φώς . Φωτεινή σφαίρα στόν Πανάγιο Τάφο Τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού !


Η Ανάστασις Τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού . Καθολικόν Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου , Άγιον ΌροςΤό Άγιον Φώς , εμφανίζεται μέ τήν μορφή γαλαζόλευκων αστραπών καί πυρίνων σφαιρών . Μία από αυτές τίς σφαίρες φαίνεται στό βίντεο !

«Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν; σύ εἶ ὁ Θεός ὁ ποιῶν θαυμάσια (μόνος)» (Ψαλμ. ος΄,14-15).


Δείτε και : '' Άγιον Φώς . Τό Μέγα θαύμα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας Τού Χριστού .''


Τό Θαύμα τής θεραπείας της Φανής με την σκλήρυνση κατά πλάκας από τον Τίμιο Σταυρό !

 Θαυμαστές θεραπείες ισάξιες μ΄ αυτές τών παλαιών Χριστιανών συμβαίνουν μπροστά σέ όλους μάς αδέρφια !!! Καί τό αποτέλεσμα τών θεραπειών, ήταν νά εκδιωχθει ο π. Δημήτριος απ΄ τόν Ι Ναό Αγίων Ισιδώρων ! Ο Ιερεύς πού θεράπευσε ''μέ τήν δύναμη τού Τιμίου Σταυρού'' όπως πάντοτε ομολογούσε, τόσους ταλαιπωρημένους ασθενείς, συκοφαντήθηκε καί εκδιώχθηκε !!! Ο Χριστός είπε ''εί εμέ εδίωξαν καί υμάς διώξουσιν'' (Ιω. ΙΕ΄ 20)Θαύμα στό Άγιον Όρος , σέ φωτογραφία τής Ιεράς Μονής Παντοκράτορος !

   Σ΄ αυτήν τήν καταπληκτική φωτογραφία , πού τραβήχτηκε στήν Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους , εμφανίστηκαν παρατεταγμένα , εκατοντάδες φωτεινά πλάσματα , άλλα χρυσά , άλλα ασημένια καί μόνο ένα γαλάζιο ! Επιπλέον , τό πρόσωπο τού ιερομονάχου πού τελεί τήν επιμνημόσυνη δέηση , είναι αλλοιωμένο κατά τρόπο θαυμαστό, ώστε δέν διακρίνονται τα χαρακτηριστικά τού ! Τό δέ πρόσωπο τού Ιερομονάχου δίπλα, είναι διάφανο, παρ΄ ότι δέν είναι έν κινήσει ! Η φωτογραφία αυτή, βρίσκεται ανάμεσα σέ πολλές άλλες πού μού δόθηκαν(περί τό 2007), χωρίς νά μού πεί κανείς πώς υπάρχει κάτι τό θαυμαστό σ΄ αυτές . Μόνος μού παρατήρησα τά φαινόμενα στή συγκεκριμένη φωτογραφία !
Ακόμα λοιπόν μία ανεπεξέργαστη φωτογραφία, μέ θαυμαστά φαινόμενα, έν ώρα θείας λατρείας στήν Ορθόδοξη Εκκλησία μάς ! Άς μάς δείξουν οι , δήθεν γνήσιοι Ορθόδοξοι ΓΟΧ, μία έστω δική τούς παρόμοια φωτογραφία έν ώρα λατρείας τούς . ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ . 
 

Ο Κυριάκος Βελόπουλος - ''Ελληνική Λύση'', εκκλησιάζεται στούς Παλαιοημερολογίτες !
Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει κοινωνία μέ τούς Παλαιοημερολογίτες !
Στο πρώτο βίντεο παίρνει «αντίδωρο» από τόν «Αρχιεπίσκοπο» Μακάριο καί στό δεύτερο, επισκέφτηκε τόν «Μητροπολίτη» Θεσσαλονίκης Ευθύμιο, ο οποίος ανοίκει στήν αυτήν παράταξη !
Αυτοί ήταν κάποτε μέ τόν Χρυσόστομο Κιούση, αλλά μόλις η «Σύνοδός» τούς καθαίρεσε, αυτοί δέν θορυβήθηκαν καθόλου, αλλά χωρίς πολλή σκέψη έκαναν άλλη μία... εκκλησία ΓΟΧ ! 
Κλασσικοί Παλαιοημερολογίτες...
 Στό τρίτο βίντεο, ο λεγόμενος «Μητροπολίτης» Πειραιώς Γερόντιος, τού Σχίσματος τού άλλου... «Αρχιεπισκόπου» Καλλινίκου Σαραντόπουλου,  ετέλεσε «αγιασμό» στα γραφεία τού κόμματος ''Ελληνική Λύση'' .


Η Μεσοπεντηκοστή .


Τήν Τετάρτη μετά τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου πανηγυρίζει ἡ Ἐκκλησία μία μεγάλη δεσποτική ἑορτή, τήν ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Κάποτε ἡ ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἦταν ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί συνέτρεχαν κατ᾽ αὐτή στόν μεγάλο ναό πλήθη λαοῦ.
Δέν ἔχει κανείς παρά νά ἀνοίξῃ τήν Ἔκθεσι τῆς Βασιλείου Τάξεως (Κεφ. 26) τοῦ Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου γιά νά ἰδῇ τό ἐπίσημο τυπικό τοῦ ἑορτασμοῦ, ὅπως ἐτελεῖτο μέχρι τήν Μεσοπεντηκοστή τοῦ ἔτους 903 στόν ναό τοῦ ἁγίου Μωκίου στήν Κωνσταντινούπολι, μέχρι δηλαδή τήν ἡμέρα πού ἔγινε ἡ ἀπόπειρα κατά τῆς ζωῆς τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος ΣΤ’ τοῦ Σοφοῦ (11 Μαΐου 903).

Κυριακή τού παραλύτου .
Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ὑπομένει ὅλα τὰ λυπηρὰ αὐτῆς τῆς ζωῆς μὲ καρτερία κι ἐλπίδα στό Θεό. Γι αὐτὸν ἡ κάθε μέρα θὰ εἶναι μῆνας στόν οὐρανό, ἐνῶ στόν ἄπιστο θὰ μοιάζει μὲ χρόνο ὁλόκληρο. Γιατὶ ὁ ἄπιστος χαίρεται μόνο ὅταν δέν ὑποφέρει· κι ὅταν ὑποφέρει, τὸ κάνει χωρὶς ὑπομονὴ κι ἐλπίδα στό Θεὸ καὶ δυσανασχετεῖ…

Ὁ συνειδητὸς ἄνθρωπος εἶναι λογικὸ ν’ ἀναζητήσει τίς αἰτίες πού τὸν βασανίζουν μέσα του, ἐνῶ ὁ ἀνόητος κατηγορεῖ πάντα τοὺς ἄλλους. Ὁ συνειδητὸς ἄνθρωπος θυμᾶται ὅλες τίς ἁμαρτίες πού ἔκανε ἀπὸ παιδί. Τὶς θυμᾶται μὲ φόβο Θεοῦ καὶ περιμένει νά πληρώσει γι’ αὐτές…

Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἐπωφελεῖται ἀπ’ ὅλα τὰ βάσανα του, γνωρίζοντας πώς ὅλ’ αὐτὰ τὰ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς μὲ τὴν ἀγάπη Του γιά τὸν ἄνθρωπο, γιά τή δική του ὠφέλεια. Μὲ τὸ ἔλεός του ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νά ἐπισκεφτοῦν τὸν ἄνθρωπο βάσανα γιά τὶς ἁμαρτίες του. Μὲ τὸ ἔλεός Του τὸ κάνει αὐτό, ὄχι μὲ τή δικαιοσύνη Του. Ἂν ἐνεργοῦσε μὲ τή δικαιοσύνη Του, τότε κάθε ἁμαρτία ἀναπόφευκτα θὰ ‘φερνε θάνατο, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος:

«Ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκυεῖ θάνατον» (Ἰάκ. Α΄ 15). Κι ὁ Θεὸς ἀντὶ γιά θάνατο χαρίζει θεραπεία μέσ’ ἀπὸ τὰ βάσανα. Τὰ βάσανα εἶναι ὁ τρόπος πού χρησιμοποιεῖ ὁ Θεὸς γιά νά θεραπεύσει τή λέπρα τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.

Μόνο ὁ ἀνόητος ἄνθρωπος σκέφτεται πώς τὰ βάσανα εἶναι κακό. Ὁ συνειδητὸς ἄνθρωπος γνωρίζει πώς τὰ βάσανα δέν εἶναι κάτι κακὸ ἀλλὰ ἡ φανέρωση τοῦ κακοῦ, ἡ θεραπεία του. Πραγματικὸ κακὸ γιά τὸν ἄνθρωπο εἶναι μόνο ἡ ἁμαρτία. Ἐκτὸς ἁμαρτίας δέν ὑπάρχει τίποτα κακό. Ὅλα τ’ ἄλλα πού οἱ ἄνθρωποι ἀποκαλοῦν κακὰ δέν εἶναι τίποτ’ ἄλλο, παρὰ τὸ πικρὸ φάρμακο πού θεραπεύει τὸ κακό. Ὄσο πιὸ ἄρρωστος πνευματικὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τόσο πικρότερο εἶναι τὸ φάρμακο πού τοῦ δίνει ὁ γιατρός.

Μερικὲς φορὲς ὁ ἄρρωστος νομίζει πώς τὸ φάρμακο εἶναι χειρότερο καὶ πιὸ πικρὸ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἀρρώστια. Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ μὲ τὸν ἁμαρτωλό. Τὰ βάσανα εἶναι βαρυτέρα καὶ πιὸ πικρὰ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία πού ἔκανε. Αὐτὸ ὅμως εἶναι ἀπάτη, μία πολὺ μεγάλη αὐταπάτη. Δέν ὑπάρχει στόν κόσμο βάσανο τόσο σκληρὸ καὶ τόσο ὀλέθριο ὅσο ἡ ἁμαρτία. Ὅλα τὰ βάσανα πού ὑποφέρουν ἄνθρωποι καὶ λαοὶ δέν εἶναι τίποτ’ ἄλλο, παρὰ ἡ πλούσια θεραπεία πού παρέχει σὲ ἀνθρώπους καὶ ἔθνη τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γιά νά τοὺς σώσει ἀπὸ τὸν αἰώνιο θάνατο. Κάθε ἁμαρτία, ἑπομένως, ὅσο μικρὴ κι ἂν εἶναι, ἀναπόφευκτα τὴν ἀκολουθεῖ θάνατος, ἂν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ δέν ἐπιτρέψει τὴν ἐπίσκεψη τῆς ἀρρώστιας, γιά νά συνεφέρει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τή μέθη τῆς ἁμαρτίας. Γιατὶ ἡ θεραπεία πού ἀκολουθεῖ τὸν πειρασμό, προέρχεται ἀπὸ τὴν εὐεργετικὴ δύναμη τοῦ Ἁγίου καὶ Ζωοποιοῦ Πνεύματος.

Ἴσως ἰσχυριστεῖς: «Ὁ ἄνθρωπος φοβᾶται τὰ βάσανα ἐπειδὴ φοβᾶται τὸ θάνατο. Μποροῦν τὰ βάσανα ν’ ἀπομακρύνουν τὸ θάνατο;» Τὶ εἶναι αὐτὸ πού ὁδηγεῖ τὸ σῶμα στό θάνατο; Ἡ ἀρρώστια ἢ τὸ φάρμακο;

Έξω οι Ζηλωτές ΓΟΧ απ΄ τό Άγιο Όρος ! Οι Ι. Μονές τούς δίνουν Κελιά γιά νά τά βεβηλώνουν !!!

 


ΖΗΛΩΤΗΣ...

Τό τεχνικό προσώνυμο τού ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΓΟΧ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗ !

Συναντάται μόνο εντός τού Αγίου Όρους καί πουθενά αλλού στόν πλανήτη !!!

Γιά ποίαν αιτίαν άραγε ;

Άς μάς απαντήσουν οι Εσφιγμενίτες κλπ κελιώτες σ΄ αυτό .

Μόνο στό Άγιο Όρος υπάρχουν Ζηλωτές καί πουθενά αλλού ;!

Είναι ο τόπος καί ούχ ο τρόπος πού κάνει κάποιον Ζηλωτή ;

Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Αυτή είναι πώς, καλυμμένοι κάτω απ΄ τήν μάσκα τού ''Αγιορείτη Ζηλωτή'', οι πάσης φύσεως αιρετικοί ψευδορθόδοξοι πού κατά κανόνα υπάγονται σέ κάποιο απ΄ τά 15-20 Παλαιοημερολογίτικα Σχίσματα, ζητούν καί παίρνουν (!) Ιερές καλύβες καί Ιερά κελιά μέ βούλα καί υπογραφή από τίς Ιερές Μονές (!) καί κατόπιν τά βεβηλώνουν, καθιστώντας τά βωμούς ειδωλολατρικούς, όπου ΔΕΝ ΛΑΤΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΘΕΟΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ !!!

ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ...

ΙΟΥΛΙΑΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΖΗΛΩΤΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ !

Ο καταστατικός χάρτης τού Αγίου Όρους όμως, απαγορεύει τήν εγκαταβίωση Σχισματικών έν τώ Αγίω Όρει !

ΣΥΝΕΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΛΑΘΟΥΝ ΑΠ΄ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΖΗΛΩΤΕΣ !

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙ Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΕΡΙ ''ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ'' ΚΛΠ , ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ Ι. ΜΟΝΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΙΕΡΑ ΚΕΛΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΕΣ ΚΑΛΥΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΒΕΒΗΛΩΝΟΥΝ !
ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΤΕΘΝΕΩΤΕΣ ΖΟΥΡΛΩΤΕΣ, ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΕΖΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΕΛΙ ΠΟΥ Η ΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΝΑ ΜΙΑΝΟΥΝ !!!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ;
ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ !

Μετά πολλής λύπης τά γράφω όλα αυτά αδερφοί μού, διότι όπως έγραφε κί ο μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ''η κατάσταση έφθασε είς τό μή παρ΄ έκει'' .


Ο Μέγας Άγιος Κωνσταντίνος καί η Αγία Ελένη .


 Βίος καί πολιτεία τών Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καί ισαποστόλων , Κωνσταντίνου τού Μεγάλου καί Ελένης τής μητρός αυτού , η μνήμη τών οποίων εορτάζεται στίς 21 Μαΐου .

Καλή ακρόαση
Η Κυριακή τών Μυροφόρων .
Μέτρο τῆς πιστότητας-῾Η στιγμή τῆς ἥττας


Αὐτοί πού ἑορτάζουν σήμερα ἦσαν φίλοι καί ἀκόλουθοι τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά σπάνια τούς φέρνουμε στόν νοῦ μας, ἐπειδή πολύ λίγο ἀναφέρονται στίς Γραφές. Καθένας τους ὅμως θά μποροῦσε νά γίνει ἕνα μάθημα γιά μᾶς.

Ο ῞Αγιος ᾿Ιωσήφ ὁ ἀπό ᾿Αριμαθαίας ἦταν ἕνας πλούσιος ἄνθρωπος πού ἄκουγε τόν Χριστό μέ ἀνοιχτό μυαλό, δέν δεσμεύτηκε ὅμως ποτέ. Δέν δεσμεύθηκε οὔτε ὁ Νικόδημος, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας μορφωμένος καί μέλος τοῦ Συνεδρίου. Παρακολουθοῦσε τόν Χριστό, Τοῦ ἔθετε ἐρωτήματα, ἤθελε νά καταλάβει, ἤθελε νά βεβαιωθεῖ. Κανείς ὅμως ἀπό τούς δύο δέν δεσμεύθηκε ὅτι θά ἀκολουθεῖ τόν Χριστό, κανείς ἀπ’ τούς δύο δέν θεώρησε τόν ἑαυτό του μαθητή Του.

Ο νεοφανής Ἱερομάρτυς τῆς Ὀρθοδοξίας - Ἰωάννης τῆς Σάντα Κρούζ .
Γεννήθηκε τό 1937 στό χωριό Ἀποίκια τῆς νήσου Ἄνδρου καί λεγόταν Καρασταμάτης. Σέ ἡλικία 20 ἐτῶν πηγαίνει στήν Ἀμερική καί δημιουργεῖ οἰκογένεια.

Χειροτονεῖται ἱερέας καί γιά 10 χρόνια ἐργάζεται μέ ἱεραποστολικό ζῆλο στήν Ἀλάσκα καί ἀφοῦ διακόνησε τήν Ἐκκλησία σέ πολλούς Ναούς ἦρθε στήν Σάντα Κρούζ στόν Ναό τοῦ Προφήτη Ἠλία τό 1981 πού τόν τελειοποίησε καί τόν ἐγκαινίασε καί γίνεται κέντρο ὀρθόδοξης ὁμολογίας σέ ὅλη τήν περιοχή ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἀπομακρυσμένοι ἀπό τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία.

Ο συνεργάτης του ΓΟΧ Ιωάννη Λαζάκη - Δημήτριος Περδικάκης είναι πολυθεϊστής .

 Ο Δημήτριος Περδικάκης, ήταν ο βασικός συνεργάτης τού Παλαιοημερολογίτη Ιωάννη Λαζάκη . Εμφανίστηκε απ΄ τό πουθενά περί τό 2012 καί άρχισε νά βγάζει βίντεο εναντίον μού, αποκρύπτοντας μονίμως τό ονοματεπώνυμό τού !!! Τότε εγώ τόν έλεγξα ώς ειδωλολάτρη, εφ΄ όσον πιστεύει στήν ύπαρξη τών Θεών ώς οντοτήτων κλπ(τρέχα γύρευε...) καί αναφερόμουν σ΄ αυτόν ώς ''Karthaia tv''(βλ. εδώ), όπως δηλαδή εμφανιζόταν τό κανάλι τού . Εκείνος όμως, απαντούσε σ΄ εμένα μέ τό ονοματεπώνυμό μού ! 

Τέλος πάντων... . Τώρα μετονόμασε τό κανάλι τού σέ ''ΕΥΡΥΝΟΟΣ TV'', βγήκε απ΄ τήν τρύπα τού καί μάθαμε πώς τόν λένε !


Δημήτριος Περδικάκης !


Τώρα πού πέθανε ο Ιωάννης Λαζάκης, ο ταλαίπωρος αυτός πού κατά τ΄ άλλα δηλώνει Χριστιανός Ορθόδοξος(...), συμμαχεί μέ τόν Χριστόφορο, γνωστό καί ώς FORIS MC . Ο Χριστοφορος, εκτός τού ότι έχει κλέψει τό επιστημονικό μού βίντεό : ''ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ'', ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΟΧΘΗΣΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ, ΝΑ ΓΡΑΨΩ, ΝΑ ΒΡΩ ΥΛΙΚΟ ΑΠ΄ ΤΗ NASA ΚΑΙ ΑΛΛΑΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΦΤΙΑΞΩ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΩ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠ΄ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ , γυρνά εδώ κί εκεί καί καταργιέται καί αναθεματίζει ανθρώπους, συνεργαζόμενος ταυτοχρόνως μέ τόν ειδωλολάτρη Περδικάκη !

Δείτε στήν αρχή τού ανωτέρω πρόσφατου βίντεο, όπου o Περδικάκης(Φιδάκης) ομολογεί τήν πίστη τού στήν Θεά... Ήρα ! Κατονομάζει τήν Παλαιά Διαθήκη ώς Εβραϊκή βίβλο (όπως τήν αποκαλούν οι δωδεκαθεϊστές ειδωλολάτρες δλδ), αναφέρει το γνωστό παραμύθι τού ''πίστευε καί μή ερεύνα'', τό οποίο δέν υπάρχει πουθενά στήν Αγία Γραφή, ενώ στό 7:55΄΄ λέει (κρατηθείτε) πώς ο δράκων τής Αποκαλύψεως τού Αποστόλου Ιωάννου , είναι ο... κόκκινος κινεζικός δράκων ! Η επέλαση δηλαδή τού Κινεζικού πολιτισμού στήν ανθρωπότητα !!!


ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ''SUPER ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ'' ΓΟΧ !

ΠΟΛΥΘΕΪΣΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ !


Σε ισχύ σε λίγες μέρες ο Κανονισμός της ΕΕ για το ψηφιακό πορτοφόλι


Μπορεί να είναι εικόνα τηλέφωνο και κείμενο που λέει "DWallet ID DIGITAL Wallet THALES" 

Σε ισχύ σε λίγες μέρες ο Κανονισμός της ΕΕ για το ψηφιακό πορτοφόλι


Γράφει ο Καλλιντέρης Νικόδημος

    Στις 20 Μαΐου 2024 τίθεται σε ισχύ ο νέος Κανονισμός της ΕΕ για το ψηφιακό πορτοφόλι (Digital Identity Regulation, eIDAS 2.0)! Πρόκειται επί της ουσίας για τη δημιουργία μιας ψηφιακής εφαρμογής (application) εγκατεστημένης στα «έξυπνα» (smart) κινητά μας τηλέφωνα, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να περιέχει κυριολεκτικά τα πάντα: την αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριο, τον ψηφιακό ιατρικό μας φάκελο, το πιστοποιητικό γέννησης, τα οικονομικά μας δεδομένα, την άδεια οδήγησης, την φοιτητική ή επαγγελματική ταυτότητα και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό διαπιστευτήριο!

Αίγιο: Έδιωξαν την εκπρόσωπο της κυβέρνησης από επίσημο γεύμα των Μητροπολιτών για τον εορτασμό της «Παναγίας Τρυπητής».


Αίγιο: Έδιωξαν την εκπρόσωπο της κυβέρνησης από επίσημο γεύμα των  Μητροπολιτών για τον εορτασμό της «Παναγίας Τρυπητής» | Eretikos.gr 

Η μεγάλη γιορτή της Αιγιάλειας για τον εορτασμό της Πολιούχου του Αιγίου Παναγίας Τρυπητής εξελίχθηκε σε όλη τη διάρκειά της με τις τιμές που αρμόζουν στον εορτασμό της Τρυπητής -που αποτελεί και το μεγάλο γεγονός της πόλης την Παρασκευή της Διακαινησίμου.

Η Κυριακή τού Θωμά .
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ἔρχομαι νά καταβάλλω χωρίς ἄλλο τήν ὀφειλή μου. Γιατί κι ἄν εἶμαι φτωχός ὅμως θέλω νά ἀποσπάσω βίαια τήν εὐγνωμοσύνη σας. ῎Εδωσα τήν ὑπόσχεση νά σᾶς φανερώσω τήν ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ καί τώρα ἔρχομαι νά τήν ἐκπληρώσω. Τίς πρῶτες ὀφειλές πρῶτα βιάζομαι νά ἐξοφλῶ, γιά νά μή μέ πνίξουν οἱ τόκοι πού μαζεύονται. Συνεργαστῆτε καί σεῖς στήν καταβολή τοῦ χρέους μου καί ἱκετέψετε τό Θωμᾶ, νά βάλη στά χείλη μου τό ἅγιο χέρι του, πού ἄγγιξε τήν πλευρά τοῦ Κυρίου, νά νευρώση τή γλῶσσα μου, γιά νά σᾶς ἐξηγήση ὅσα ποθῆτε. Κι ἐγώ παίρνοντας θάρρος ἀπό τίς πρεσβεῖες τοῦ ἀποστόλου καί μάρτυρα Θωμᾶ διαλαλῶ τήν πρώτη του ἀπιστία καί τήν ὕστερη ὁμολογία, πού εἶναι τῆς ᾿Εκκλησίας κρηπῖδα καί θεμέλιο.

Ικονίου Θεόληπτος: «Η χειροτονία αυτή είναι εξευτελισμός»

 


ikonioy theoliptos 

Την είδηση που αφορά την χειροτονία διακόνισσας στην Ι.Μ. Ζιμπάμπουε, σχολίασε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook ο Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος.

Ο Σεβασμιώτατος βάζει τα πράγματα στην σωστή εκκλησιαστική τάξη, ενώ υπογραμμίζει ότι η Ορθοδοξία δεν έχει καμία ανάγκη τον θεσμό των διακονισσών.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Με μεγάλη έκπληξη διάβασα στο διαδίκτυο ότι ένας Μητροπολίτης του δευτερόθρονου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας χειροτόνησε μια διακόνισσα στην μακρινή Ζιμπάμπουε.

Άγιο Φώς 2024 ! Η τελετή .
Χριστός Ανέστη !


Ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ χειροτόνησε γυναίκα Αρχιδιακόνισσα !!!

    Διακόνισσες υπήρχαν στήν αρχαία Ορθόδοξη Εκκλησία . Αυτές τελούσαν χρέη νεωκόρου - ιεραποστόλου και βοηθούσαν κυρίως στήν ένδυση καί έκδυση τών γυναικών πού Βαπτίζονταν . Έπαιρναν χειροθεσία καί όχι χειροτονία . Εννοείται πώς έπ ουδενί δέν είχαν Ιερωσύνη καί δέν μετελάμβαναν τούς πιστούς εντός τού Ναού . Σέ όποια μέρη τούς δόθηκε ωράριο, αυτό τό φορούσαν κάτω απ΄ τό ωμοφόριο . Όχι όπως βλέπουμε στίς φωτογραφίες νά τό φοράει η έν λόγω γυναίκα όπως οι Ιεροδιάκονοι καί μάλιστα νά μεταλαμβάνει πιστούς καί νά διαβάζει εκφώνως ευχές !

  Επιπλέον, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ''Ορθόδοξες Διακόνισσες'', τήν 2η Μαΐου τήν χειροτόνησε ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Διακόνισσα καί τήν 4η Μαΐου Αρχιδιακόνισσα (? βλ. εδώ ) ! Σάν νά μήν έφθανε αυτό, λέει η ιστοσελίδα πώς, ερωτηθής ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε, είπε γιά τήν χειροτονειθήσα πώς θά εκτελεί όλα τά καθήκοντα ενός Ιεροδιακόνου , τά Ιερατικά καί τά λειτουργικά !!! Πράγματα πού ασφαλώς απαγορεύονται απολύτως γιά τίς γυναίκες καί όχι μόνο δέν αποτελούν επιστροφή στήν αρχαία Εκκλησία, αλλά δημιουργία νέας εκκλησιαστικής τάξεως ! Όλα αυτά, όπως λέει ο Μητροπολίτης, έγιναν μέ τήν έγκριση τού Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου !

   Θά πρέπει νά σταματήσει αυτό τό νεωτεριστικό άνοιγμα καί νά επαναφέρει ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε τήν γυναίκα στήν θέση πού την θέλει ο Θεός καί όχι οι... Προτεστάντες ! Όλοι αυτοί οι νεωτερισμοί σκανδαλίζουν τό ποίμνιο καί πολλοί δικαίως σκανδαλισμένοι πιστοί πού δέν γνωρίζουν τήν Εκκλησιαστική ιστορία καί τούς Ιερούς Κανόνες, αντιδρούν καταστροφικά , δυστυχώς γιά τήν σωτηρία τούς . ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΚΛΠ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΝΕ ΦΘΗΝΗ ''ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ'' MADE IN SATAN !

  Άμεση λοιπόν διόρθωση τής κατάστασης, αλλιώς νά επέμβει μείζων Σύνοδος πρός επαναφορά τής Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής τάξεως .


Πάσχα ! Ανάσταση στήν Ι. Μονή Αγίου Μηνά Αιγίνης .

Πάσχα Κυρίου Πάσχα !
Ψάλλουν Μοναχές τής Ιεράς Μονής Αγίου Μηνά Αιγίνης .

2005


Τί ήταν οι Διακόνισσες .

 

            «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΛΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΩΝ»ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Εἰσήγησις ἐνώπιον τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν 8ην Ὀκτωβρίου 2004.

ΧΑΛΚΙΔΑ 2004Γ. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ.

2. Προυποθέσεις καί λειτουργική «τάξις» της χειροτονίας τῶν Διακονισσῶν


Διακόνισσαι ἐξελέγοντο «μετ’ ἀκριβοῦς δοκιμασίας»[66] εἴτε ἐκ τῶν τάξεων τῶν ἀφιερωμένων εἰς τόν Θεόν παρθένων[67], εἴτε ἐκ τῶν χηρῶν, αἱ ὁποῖαι ἦσαν μονόγαμοι[68]. Διακόνισσαι ἐπίσης ἐγίνοντο καί σύζυγοι ἐπισκόπων[69]. Ἐχειροτονοῦντο ἐπίσης ἐκλεκταί μοναχαί, μεγαλοσχήμονες ἤ καί ἡγούμεναι γυναικείων μοναστηρίων[70].

Ανάσταση στήν Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρέα .
 
Ψάλλουν Μοναχές τής Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα . Λειτουργεί ο π. Γεώργιος Ντόβολος . 
Η θαυμάσια αυτή Αναστάσιμη αγρυπνία , ετελέσθη τό Πάσχα τού 2010 .


Ὀρθοδοξία καί Ζέν, Φῶς καί σκοτάδι .

 

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέσπιδος 11  ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 8025211 estiapm@gmail.com


Σέ συνέχεια προηγούμενου κειμένου μας γιά τήν ἵδρυση τοῦ πρώτου ζέν μοναστηριοῦ στήν Ἑλλάδα καί μία σύντομη πρώτη ἀνάλυση, ἀκολουθεῖ μιά πιό βαθειά συγκριτική προσέγγιση τῶν δύο αὐτῶν ἀντιθέτων καί ἀσυμβίβαστων ἐννοιῶν.

Πολύ ἑλκυστική ἡ σιωπή τοῦ ζέν βουδισμοῦ γιά τόν Εὐρωπαῖο πού κρύβει μέσα του μία μυστική ἀναζήτηση τοῦ θείου, δέν λέμε τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά καί πιό εἰδικά ὁ βουδισμός δυστυχῶς ἀσκεῖ γοητεία καί σέ χριστιανούς πού δέν «πατοῦν» καλά στά «πόδια» τῆς πίστης τους. Μιλάει καί αὐτός γιά φωτισμό, γιά βίωμα, γιά σοφία, γιά σιωπή, γιά ἀπάθεια, γιά λύτρωση. Ἄς δοῦμε ἐνδεικτικά τίς φαινομενικές ὁμοιότητες βουδιστικῆς καί ὀρθοδόξου ἀσκήσεως, ἀφοῦ ἐπισκεφτοῦμε ἀρχικῶς τήν ἴδια τή λέξη «ζέν».

Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές προκλήσεις: Ως τζαμί θα λειτουργεί από σήμερα η ιστορική βυζαντινή Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη !


Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές προκλήσεις: Ως τζαμί θα λειτουργεί από σήμερα η ιστορική βυζαντινή Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη

Σε μια νέα πρόκληση εις βάρος του θρησκευτικού αισθήματος των απανταχού Ορθοδόξων και του Ελληνισμού προχωρά η Τουρκία, καθώς σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, προγραμματίζεται να λειτουργήσει ως τζαμί ο βυζαντινός ναός της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Όρθρος Κυριακής του Πάσχα - Κωνσταντινούπολη 1961 .

 


Ψάλλει ο μακαριστός Θρασύβουλος Στανίτσας μαζί με τόν Νικόλαο Δανιηλίδη και παιδιά .


Καλή ακρόαση


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Xριστός Ἀνέστη ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Δόξα τη Αγία Αναστάσει σού Κύριε !Ανάσταση Χριστού , Καθολικόν Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου .
''Νύν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γή, και τα καταχθόνια 
εορταζέτω γούν πάσα κτήσις, την Έγερσιν Χριστού,εν ή εστερέωται.''Καλή καί ευλογημένη Διακαινήσιμο , σέ όλους τούς Ορθοδόξους Χριστιανούς .

 

Η πλάνη τών « ΓΟΧ » περί τής εορτής τού Αγίου Γεωργίου .

Απόσπασμα έκ τής μελέτης τού π. Ιωήλ Γιαννακόπουλου : '' Παλαιόν καί Νέον ημερολόγιον ''.
 Η παρούσα μελέτη , αποτελεί απάντηση στό βιβλίο ''Παλαιόν καί νέον ημερολόγιον '' τού αμαθεστάτου Ματθαιικού ψευτομοναχού Κυπριανού Λάχανη ( σκήτη Παναγουλάκη ).
Τέταρτη πλάνη σου γύρω από το Πάσχα. Γράφεις εν σελίδι 39 κεφ. 51ον:  «Η κατά 13 ημέρας προώθησις του ημερολογίου φέρει την εορτήν του Αγίου Γεωργίου, ούτινος η ασματική ακολουθία είναι συνυφασμένη με χαρμόσυνα τροπάρια της Αναστάσεως του Κυρίου προ του Πάσχα, οπότε η προκύπτουσα αταξία εις την Εκκλησιαστικήν διάταξιν φθάνει εις ανίερον κωμικοποίησιν της θρησκευτικής πίστεως, προς παράκαμψιν της οποίας η σχισματική Εκκλησία της Ελλάδος μεταθέτει την εορτήν ταύτην εις άλλην ημέραν μετά το Πάσχα, αλλ’ όμως αυθαιρέτως και αντικανονικώς. Σημειωτέον ότι η εορτή αύτη του Αγίου Γεωργίου κατά το Παλαιόν Ημερολόγιον συμπίπτει πάντοτε με το Πάσχα σπανιώτατα δε και κατ’ αυτήν την ημέραν του Πάσχα».

Εδώ συλλαμβάνεσαι επ’ αυτοφώρω ψευδόμενος ασυστόλως. Γράφεις, ότι η εορτή του Αγίου Γεωργίου κατά το Παλαιόν ημερολόγιον «συμπίπτει πάντοτε με το Πάσχα σπανιώτατα δε και κατ’ αυτήν την ημέραν του Πάσχα»

Καλέ μου άνθρωπε! Αφού η εορτή του Πάσχα φθάνει το βραδύτερον την 25ην Απριλίου, ως γράφεις ο ίδιος εν σελίδι 25, και η εορτή του Αγίου Γεωργίου είναι 23 Απριλίου, δεν θα συμβή με το παλαιόν ημερολόγιον να συμπέση η εορτή του Αγ. Γεωργίου την Μ. Παρασκευήν, αν το Πάσχα φθάση το έσχατον όριον της 25ης Απριλίου, ή το Μέγα Σάββατον, αν το Πάσχα γίνη την 24ην Απριλίου; Όταν λοιπόν κατά το παλαιόν ημερολόγιον το Πάσχα έλθη τόσον αργά, 24 ή 25 Απριλίου, και η εορτή του Αγ. Γεωργίου Μ. Παρασκευήν ή το Μ. Σάββατον, τι θα κάμητε; Θα εορτάσητε την εορτήν του Αγίου Γεωργίου Μ. Παρασκευήν ή Μέγα Σάββατον; Δεν θα την μεταθέσητε και σεις την Δευτέραν του Πάσχα; « Η Εκκλησία της Ελλάδος μεταθέτει αυτήν», γράφεις, «όλως αυθαιρέτως και αντικανονικώς». Η ιδική σας μετάθεσις δεν είναι αυθαίρετος και αντικανονική;

Συνεχίζων τας ανοησίας σου λέγεις, ότι «όταν η εορτή του Αγ. Γεωργίου συμπέση προ του Πάσχα (1926-1936 κ.λ.π) έπρεπε να κάμωμεν προηγιασμένην Λειτουργίαν και να μη μεταθέσωμεν αυτήν την Δευτέραν του Πάσχα, διότι ουδείς έχει το δικαίωμα της τοιαύτης μεταθέσεως». Σεις όμως, όταν συμπέση η 23 Απριλίου, εορτή Αγίου Γεωργίου, το Μέγα Σάββατον, διατί την μεταθέτετε; Σεις έχετε το δικαίωμα μεταθέσεως, ημείς δεν έχομεν; Δι’ ημάς η μετάθεσις είναι αντικανονική, ανίερος κωμικοποίησις! Δια σας δεν είναι; Το ίδιον τυπικόν της Εκκλησίας διατάσσει την μετάθεσιν ταύτην! Διάβασέ το καλά!

 Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...