Ο ανόσιος θάνατος τού Κυπριανού Ορωπού καί Φυλής . The Ungodly Death of Metropolitan Cyprian .


Ο Κυπριανός Κουτσούμπας στό φέρετρο, μέ τό ίδιο 
τό στόμα τού νά κράζει γιά τήν ψυχική τού κατάσταση .Τό βίντεο είναι στά Αγγλικά . Τό έχει φτιάξει ένας πρώην παλαιοημερολογίτης από τήν Αμερική
ο οποίος έχει σκοπό νά γίνει Μοναχός . Στό κανάλι τού, υπάρχουν πολλά βίντεο, μέ τά οποία ξεσκεπάζει τίς πλάνες τών ΓΟΧ .