Θαύμα στό Άγιο Βάπτισμα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς !
   Τόν Μάρτιο τού 2007 , ο μακαριστός π. Σαράντης Σαράντος , βάπτισε τόν Νιγηριανό αδερφό μάς , Γεώργιο , στήν Ιερά Μονή Οσίας Φιλοθέης τής Αθηναίας στήν Εκάλη . Από τά αρνητικά τού φίλμ, εμφανίστηκαν συνολικά 23 φωτογραφίες . Από όλες αυτές , μόνο οί 2 φωτογραφίες τών αναδύσεων καί καταδύσεων παρουσιάζουν Θεϊκά φαινόμενα ! Οί υπόλοιπες 21 είναι εντελώς φυσιολογικές . Νά σημειωθεί ακόμη , πώς ο επαγγελματίας Φωτογράφος πού εμφάνισε τίς φωτογραφίες , συμφώνησε πώς όλα αυτά τά φαινόμενα πού εμφανίστηκαν είναι υπερφυσικά . Οί Άκτιστες Ενέργειες Τού Αγίου Πνεύματος πού , κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος , φανερώθηκαν στό Άγιο Βάπτισμα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς , μαρτυρούν πώς η Εκκλησία μάς , είναι η Μία , Αγία , Καθολική καί Αποστολική Εκκλησία Τού Χριστού , εκτός τής οποίας δέν υπάρχει σωτηρία . 
   Εν τώ μεταξύ, κάποιοι αιρετικοί , Παλαιοημερολογίτες καί Αποτειχιστές , όπως είναι συνηθισμένο στα όργανα τού σατανά , βγήκαν σ΄ ένα κακόδοξο Μπλόγκ ενός θύματος τού νεο« Ζηλωτή » Ευθυμίου Τρικαμηνά καί ισχυρίστηκαν μετά ύβρεων , πώς είναι αδύνατο νά φωτογραφηθούν Οί Ενέργειες Τού Αγίου Πνεύματος ! Έτσι , σύν τοίς άλλοις , έπεσαν καί στόν Βαρλααμισμό , εφ΄ όσον κηρύττουν απρόσιτες τίς Ενέργειες τού Θεού στήν ανθρωπότητα όπως ο Βαρλαάμ ! 
   Κατά συνέπειαν , τούς ερωτώ : Τό Άγιον Φώς πού είναι Άκτιστο πώς κινηματογραφείται κάθε χρόνο ; Μήπως τό θεωρούν κτιστό ; ( Ένας απ΄ αυτούς στόν αντίλογό μάς είπε ,''ναί είναι κτιστό !'' ). 
Τελικώς απεδείχθη πώς οί πάσης φύσεως αιρετικοί « Ζηλωτές », προκειμένου να μήν παραδεχτούν τήν αλήθεια , δέχονται ακόμα καί παμπάλαιες παπικές κακοδοξίες ! Ιδού πού οδηγεί ο « Ζηλωτισμός » τούς !


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...