Τό άφθαρτο σκήνωμα τού Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς !Άγιε Ιωάννη πρέσβευε υπέρ ημών τών αμαρτωλών .
   Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς ( 4 Ιουνίου 1896 - 2 Ιουλίου 1966 ), είναι από τούς πιό συκοφαντημένους , υπό τών « ΓΟΧ », Αγίους τής Εκκλησίας μάς ! Διαδίδουν χωρίς ίχνος ντροπής , πώς πρόκειται γιά Άγιο τών δικών τούς Σχισμάτων ! Μέχρι καί ολόκληρο τόμο , αφιερωμένο σ΄ αυτόν καί τά θαύματά τού , έβγαλε ο Οικουμενιστής « ΓΟΧ » Νικόλαος Δημαράς ! Για νά σταματήσει λοιπόν αυτή η παραπλανητική προπαγάνδα τών Παλαιοημερολογιτών μέ τούς Αγίους τής Εκκλησίας μάς , καλό είναι νά ξεκαθαρίσουμε τό θέμα , έν συντομία .
    Από τό 1924 μέχρι σήμερα, Ο Θεός δώρισε στήν Εκκλησία Τού « νέφος », επίσημα ανακηρυχθέντων Αγίων καί πλήθος άλλων πού μέλλουν να ανακηρυχθούν . Αντιθέτως  στούς Παλαιοημερολογίτες , ούτε έναν ! Όπως αφέθηκε ο οίκος τών Εβραίων έρημος, χωρίς Προφήτες , γιά πάνω από 2000 χρόνια , έτσι αφέθηκε καί ο οίκος τών Παλαιοημερολογιτών , γιά έναν αιώνα σχεδόν , χωρίς Αγίους !!! 
   Αντί όμως να ταπεινωθούν , μάχονται σχεδόν ( ! ; ) όλους τούς Αγίους τής Εκκλησίας μάς , από τό 1924 καί μετά !!!  Λέω σχεδόν , επειδή διεκδικούν ορισμένους από τούς Αγίους μάς ( ! ), όπως : τόν Άγιο Σάββα έν Καλύμνω , τόν Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς , τόν Όσιο Ιωάννη τόν Ρουμάνο , εσχάτως δέ καί τόν γέροντα Βησσαρίων ! Ενώ άλλους τούς δέχονται, όπως τόν Άγιο Φιλούμενο Ιεροσολύμων , τόν Άγιο Λουκά Κριμαίας, τόν Όσιο Σιλουανό τόν Αθωνίτη κ.α. , επειδή τά Πατριαρχεία τούς ( τής Ρωσσίας , τών Ιεροσολύμων κ.λ.π. ) δέν έχουν διορθώσει τό ημερολόγιο !!! 
   Όλοι όμως αυτοί οί Άγιοι Πατέρες , είχαν εκκλησιαστική κοινωνία μέ όλα τά Πατριαρχεία τής Εκκλησίας καί συνεπώς μέ όλους τούς οπαδούς τού Οικουμενισμού ! Μόνο οί Ρώσσοι τής Διασποράς , επί Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς , είχαν διακόψει τήν κοινωνία μέ τό Πατριαρχείο τής Μόσχας , λόγω τού Κομμουνιστικού φασιστικού καθεστώτος . Όχι όμως καί μέ τήν υπόλοιπη Εκκλησία , όπως ψευδώς διαδίδουν οί Παλαιοημερολογίτες... .