'' Ημερολόγιο - Εορτολόγιο . Διόρθωσις λάθος ή επιβεβλημένη ;'' Δημήτριος Θ. Κόκορης .

Ημερολόγιο - Εορτολόγιο .
Διόρθωσις λάθος ή επιβεβλημένη ;
Δημήτριος Θ. Κόκορης .

Τό βιβλίο δημοσιεύτηκε κατόπιν ευγενικής αδείας τού συγγραφέως .
Παραγγελίες στό τηλ. 210 9734017

Σημ. : Εκεί όπου αναφέρεται η κατηγορία κατά του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, ο κ. Κόκορης διευκρίνισε πώς τήν αναφέρει απλώς ώς μία από τίς αιτίες τρομοκρατήσεως τών Χριστιανών από τούς « ΓΟΧ » ( όχι πώς τήν πιστεύει ο ίδιος δηλαδή . Αυτό τονίζεται, διότι στό βιβλίο είναι αδιευκρίνιστο ).καλή ανάγνωση