Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης περί τών Οικουμενιστών .   


   Ὁ ἅγιος Παΐσιος ἦταν ἕνας εὐλογημένος ἀσκητής καί τελικά ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας πού εἶχε ξεκάθαρες θεολογικές σκέψεις, εἶχε προφητικό καί ἀποστολικό χάρισμα, γι’ αὐτό ὁ λόγος του εἶναι ἐπίκαιρος.
Κάποτε ὁμίλησε γιά τίς πνευματικές προϋποθέσεις προκειμένου νά ἐνεργήση τό Ἅγιο Πνεῦμα. Εἶπε:
«Ὁ λόγος τοῦ μυαλοῦ ἀλλοίωση δέν κάνει στίς ψυχές, γιατί εἶναι σάρκα. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πού γεννιέται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα ἔχει τήν θεία ἐνέργεια καί ἀλλοιώνει τίς ψυχές. Τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν κατεβαίνει μέ μηχανές∙ γι’ αὐτό ἡ θεολογία δέν ἔχει καμμιά δουλειά μέ τό στεῖρο ἐπιστημονικό πνεῦμα. Τό Ἅγιο Πνεῦμα κατεβαίνει μόνο Του, ὅταν βρῆ τίς πνευματικές προϋποθέσεις στόν ἄνθρωπο. Πνευματική προϋπόθεση εἶναι νά ξεσκουριάση ὁ ἄνθρωπος τά πνευματικά του καλώδια, νά γίνη καλός ἀγωγός, γιά νά δεχθῆ τό πνευματικό ρεῦμα τοῦ θείου φωτισμοῦ, καί ἔτσι γίνεται πνευματικός ἐπιστήμων, θεολόγος. Ὅταν λέω "θεολόγος", ἐννοῶ αὐτούς τούς θεολόγους πού ἔχουν ἀντίκρυσμα θεολογικό καί τό πτυχίο τους ἔχει ἀξία, καί ὄχι αὐτούς πού ἔχουν μόνο χαρτί χωρίς ἀντίκρυσμα καί τό πτυχίο τους εἶναι ὅμοιο μέ τά χρήματα τῆς Κατοχῆς».
Μέ πολλή διάκριση κρίνει τούς ἐκκλησιαστικούς ἡγέτες πού ζοῦν σωματικά μόνον στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλά «τό εἶναι τους» βρίσκεται στήν Δύση. Εἶπε:
«Δυστυχῶς ὁ δυτικός ὀρθολογισμός ἔχει ἐπιδράσει καί σέ ἀνατολικούς ὀρθοδόξους ἄρχοντες καί ἔτσι βρίσκονται σωματικά μόνον στήν Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ὅλο τό εἶναι τους βρίσκεται στήν Δύση πού τήν βλέπουν νά βασιλεύη κοσμικά. Ἐάν ἔβλεπαν τήν Δύση πνευματικά, μέ τό φῶς τῆς Ἀνατολῆς, μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, τότε θά ἔβλεπαν τό πνευματικό ἡλιοβασίλεμα τῆς Δύσης, πού χάνει σιγά-σιγά τό φῶς τοῦ νοητοῦ Ἡλίου, τοῦ Χριστοῦ, καί προχωρεῖ γιά τό βαθύ σκοτάδι. Μαζεύονται καί συνεδριάζουν καί κάνουν συζητήσεις ἀτέλειωτες γιά πράγματα πού δέν χωράει συζήτηση, πού οὔτε οἱ Ἅγιοι Πατέρες συζήτησαν ἐδῶ καί τόσα χρόνια. Ὅλες αὐτές οἱ ἐνέργειες εἶναι τοῦ πονηροῦ, γιά νά ζαλίζουν καί νά σκανδαλίζουν τούς πιστούς καί νά τούς σπρώχνουν ἄλλους στήν αἵρεση καί ἄλλους σέ σχίσματα*, καί νά κερδίζη ἔδαφος ὁ διάβολος. Πά, πά... βασανίζουν καί μπερδεύουν τόν κόσμο αὐτοί οἱ ἄνθρωποι!».
   Ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶχε διορατικό καί προορατικό νοῦ καί ἔβλεπε καθαρά τήν ζωή καί τήν νοοτροπία πολλῶν συγχρόνων θεολόγων –Κληρικῶν καί λαϊκῶν– πού λέγονται ὀρθόδοξοι, ἀλλά μέ τίς πράξεις τους ἀπέχουν ἀπό τίς προϋποθέσεις τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας. Χωρίς τέτοιες προϋποθέσεις, ὠθοῦν τούς πιστούς «ἄλλους στήν αἵρεση καί ἄλλους σέ σχίσματα». Τό Ἅγιον Πνεῦμα «δέν κατεβαίνει μέ μηχανές», δέν ἐνεργεῖ μέ κοσμικές νοοτροπίες.

Ν.Ι.


*Σημ. Στῶμεν Καλῶς : Είναι η αφανής συνεργασία Οικουμενιστών - Παλαιοημερολογιτών κατά τής Εκκλησίας τού Χριστού . Οι μέν Οικουμενιστές σκανδαλίζουν τούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι δέ Παλαιοημερολογίτες πείθουν μερικούς απ´ αυτούς νά προσχωρήσουν σέ κάποιο από τά σχίσματά τούς, ένεκα τών Οικουμενιστικών σκανδάλων .


 

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Ο Σύλλογος Θεολόγων Νομού Τρικάλων όλοι στό Συλλαλητήριο γιά τήν Μακεδονία .

 
 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣH ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τρίκαλα 08   Ιουλίου  2018
Αριθ. Πρωτ. 2
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
       Την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, ο Λαός της περιοχής των Τρικάλων, διαδηλώνει κατά της υπογραφείσας συμφωνίας Κοτζιά-Ντιμιτρόφ. Το Παράρτημα της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων Νομού Τρικάλων στηρίζει την προσπάθεια των υγιώς σκεπτόμενων Ελλήνων, που έχουν γαλουχηθεί  με τα νάματα του ελληνορθόδοξου πολιτισμού κι έχουν μάθει να υπερασπίζονται πάντοτε την Πατρίδα, τον Πολιτισμό, την Ιστορία, την Πίστη και την Αλήθεια.
      Η λεγόμενη Συμφωνία των Πρεσπών (17 Ιουνίου 2018),  προσβάλλει την Ιστορία μας και την εθνική μας αξιοπρέπεια. Περιφρονώντας το αίμα χιλιάδων Ελλήνων που αγωνίσθηκαν για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και αγνοώντας τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, η κυβέρνηση παραχωρεί όνομα, ταυτότητα, γλώσσα στους Σκοπιανούς.
     Την ελληνικότητα της Μακεδονίας μαρτυρούν αναρίθμητα μνημεία με ελληνικές επιγραφές. Το μαρτυρούν τα ελληνικά ονόματα των κατοίκων της, όπως Αλέξανδρος, Φίλιππος, Ολυμπιάδα κ.λπ.. Το μαρτυρεί ἡ συμμετοχή των Μακεδόνων στους Ολυμπιακούς αγώνες, όπου γίνονταν δεκτοί μόνο Έλληνες. Το μαρτυρούν επίσης και οι επιστολές του  αποστόλου των Εθνών Παύλου προς Μακεδόνες αποδέκτες (Θεσσαλονικείς, Φιλιππησίους), που είναι γραμμένες στα ελληνικά. Το τονίζει και ο αρχαίος Έλληνας γεωγράφος Στράβων λέγοντας “Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία”( Γεωγραφικά, Ζ' 9). 

       Πρόσφατα, η Ιερά Επιστασία του Αγίου όρους εξέδωσε Ανακοίνωση, στην οποία πολύ εύστοχα μεταξύ άλλων υπογραμμίζει, σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι: «δεν είναι δυνατόν, η επίλυσις αυτού του μείζονος εθνικού προβλήματος να επιχειρήται με προχείρους, αδιαφανείς και συνοπτικάς διαδικασίας, με την υιοθέτησιν θέσεων αντιθέτων προς την επιστημονικήν αλήθειαν, την ιστορικήν πραγματικότητα και την ιστορικήν μνήμην, με τρόπον ο οποίος προσβάλλει την εθνικήν συνείδησιν του ελληνικού λαού...»
       Παρόμοιο πρόβλημα διαστρέβλωσης της αλήθειας αντιμετωπίζει εδώ και καιρό  και το ορθόδοξο μάθημα των Θρησκευτικών με τα γραμμένα με επιμελημένη «δημιουργική ασάφεια» Νέα Προγράμματα Σπουδών.  Προσπαθούν μάλιστα να τα επιβάλουν κατηγορώντας όποιον αντιδρά για σκοταδισμό και οπισθοδρόμηση. Οι κυβερνώντες παρά τις διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια και παρά τις δύο αποφάσεις (660/2018, για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο και η 926/2018, για το Λύκειο) του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)  αρνούνται να εφαρμόσουν τη θέληση της πλειοψηφίας.
      Το  Παράρτημα της Πανελληνίου  Ενώσεως Θεολόγων Νομού Τρικάλων συναισθανόμενο τη δική του ευθύνη, ενώνει τη φωνή του με τη φωνή όλων των όπου γης Ελλήνων, οι οποίοι με κάθε τρόπο διατρανώνουν την κάθετη αντίθεσή τους στην εκχώρηση για οποιονδήποτε λόγο, του ονόματος και της εθνότητας της Μακεδονίας στο σλαβικό κρατικό μόρφωμα των Σκοπίων και δηλώνει ότι:
1.            Καταγγέλλει, ως μια νέα εθνική ταπείνωση, τη Συμφωνία των Πρεσπών γιατί είναι πασιφανές ότι οι εξελίξεις επιβλήθηκαν από ξένες χώρες, χάριν των δικών τους και μόνο συμφερόντων.
2.            Απορρίπτει, οποιαδήποτε χρήση του ονόματος της Μακεδονίας ή παραγώγου του για την ονομασία του σλαβικής προέλευσης Κράτους των Σκοπίων, καθώς αποτελεί πλήρη εκχώρηση της ιστορίας, του πολιτισμού και της κληρονομιάς μας.
3.            Συντάσσεται με την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, σύμφωνα με την οποία δεν γίνεται δεκτή καμία αναφορά του όρου «Μακεδονία», ως συστατικού ονόματος άλλου Κράτους.
4.            Καλεί τον ελληνικό λαό σε δυναμική εγρήγορση και κινητοποίηση για την προάσπιση των δικαίων του Ελληνισμού και των Ιερών του Γένους μας υπέρ των οποίων μυριάδες Ελλήνων μέχρι σήμερον μαρτύρησαν, προσφέροντας κάθε αγαθό και προπάντων τη ζωή και το τίμιο αίμα τους. 
Το ΔΣ της ΠΕΘ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 
 

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Ἐγκώμιον εἰς τὸν Ἅγιον Ἀπόστολον Παῦλον . Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου .

Λόγος β´
1.-. Τί τέλος πάντων εἶναι ὁ ἄνθρωπος καὶ πόση εἶναι ἡ εὐγένεια τῆς δικῆς μας φύσης καὶ πόσο ἱκανὸ στὴν ἀρετὴ εἶναι αὐτὸ τὸ ὄν, μᾶς τὸ ἔδειξε περισσότερο ἀπ᾿ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὁ Παῦλος. Καὶ τώρα σηκώνεται, ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἔχει φθάσει, καὶ μὲ καθαρὴ φωνὴ πρὸς ὅλους ἐκείνους ποὺ κατηγοροῦν τὴ φύση μας ἀπολογεῖται γιὰ χάρη τοῦ Κυρίου, προτρέπει γιὰ ἀρετή, κλείνει τὰ ἀναίσχυντα στόματα τῶν βλάσφημων καὶ ἀποδεικνύει ὅτι δὲν εἶναι μεγάλη ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στοὺς ἀγγέλους καὶ στοὺς ἀνθρώπους, ἂν θέλουμε νὰ προσέχουμε τὸν ἑαυτό μας. Γιατὶ χωρὶς νὰ ἔχει ἄλλη φύση, οὔτε νὰ ἔχει λάβει ἄλλη ψυχή, οὔτε νὰ κατοίκησε σ᾿ ἄλλο κόσμο, ἀλλὰ ἂν καὶ ἀνατράφηκε στὴν ἴδια γῆ καὶ τόπο καὶ μὲ τοὺς ἴδιους νόμους καὶ συνήθειες, ξεπέρασε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν ἀπὸ τότε ποὺ ἔγιναν οἱ ἄνθρωποι.
Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἐκεῖνοι ποὺ λέγουν, ὅτι εἶναι δύσκολο πράγμα ἡ ἀρετὴ καὶ εὔκολο ἡ κακία; Γιατὶ ὁ Παῦλος τοὺς ἀντικρούει λέγοντας· «Οἱ θλίψεις μας ποὺ γρήγορα περνοῦν, προετοιμάζουν σ᾿ ἐμᾶς σὲ ὑπερβολικὰ μεγάλο βαθμὸ αἰώνιο βάρος δόξας» (Β´ Κορ. 4, 17). Ἐὰν ὅμως τέτοιες θλίψεις περνοῦν εὔκολα, πολὺ περισσότερο οἱ φυσικὲς ἡδονές…

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους γιά τήν προδοτική Συμφωνία τών Πρεσπών .


Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους μετά πολλής συνοχής καρδίας και θλίψεως επληροφορήθη την, παρά τας αντιδράσεις συσσώμου του ελληνικού λαού, συνυπογραφήν της Συμφωνίας των Πρεσπών περί της ονομασίας της γείτονος χώρας των Σκοπίων.
Ασφαλώς ως χριστιανοί οφείλομεν να επιδιώκωμεν με όλας τας δυνάμεις μας την ενότητα όλων των Ορθοδόξων, την θεραπείαν των σχισμάτων, την ειρηνικήν κατάστασιν και την παντί τρόπω αποφυγήν δημιουργίας εστιών θρησκευτικού και εθνοφυλετικού φανατισμού και μίσους.
Ούτως η επίλυσις του χρονίζοντος προβλήματος της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων και η πλήρης αποκατάστασις των σχέσεων των δύο χωρών είναι επιθυμητή, πολλώ μάλλον καθώς το Αγιώνυμον Όρος επισκέπτονται κατ' έτος πολλοί προσκυνηταί εκ της γείτονος χώρας, οι οποίοι ευρίσκουν εις αυτό πνευματικήν ανάπαυσιν, εις ατμόσφαιραν γνησίας πνευματικής ενότητος και αγάπης.
Εν τούτοις, δεν είναι δυνατόν, εν ονόματι των ως άνω αγαθών στόχων, η επίλυσις αυτού του μείζονος εθνικού προβλήματος να επιχειρήται με προχείρους, αδιαφανείς και συνοπτικάς διαδικασίας, με την υιοθέτησιν θέσεων αντιθέτων προς την επιστημονικήν αλήθειαν, την ιστορικήν πραγματικότητα και την ιστορικήν μνήμην, με τρόπον ο οποίος προσβάλλει την εθνικήν συνείδησιν του ελληνικού λαού.
Δεν είναι δυνατόν να υιοθετώνται υπό της Ελληνικής Πολιτείας δεσμευτικαί διεθνείς συμφωνίαι, αι οποίαι, όπως αποδεικνύουν και αι συνεχιζόμεναι και κλιμακούμεναι λαϊκαί αντιδράσεις, δεν είναι αποδεκταί υπό της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας. 
Ειδικώτερον, ως Αγιορείται μοναχοί, φορείς και φύλακες μιας υπερχιλιετούς ιστορικής, πνευματικής και πολιτιστικής παραδόσεως και κληρονομίας, δεν είναι δυνατόν να αποδεχθώμεν την εκχώρησιν της μακεδονικής ταυτότητος εις γλώσσαν και εις έθνος ουδεμίαν σχέσιν έχοντα προς την αρχαίαν ελληνικήν μακεδονικήν διάλεκτον και το ελληνικόν φύλον των αρχαίων Μακεδόνων.
Αδυνατούμεν να κατανοήσωμεν ότι είναι δυνατόν Έλληνες πολιτικοί, κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων, μεταξύ αυτών δε Καθηγηταί Πανεπιστημίου, να συνυπογράφουν την εκχώρησιν της μακεδονικής γλώσσης και ιθαγενείας εις λαόν αποδεδειγμένως σλαβικής, ως επί το πλείστον, γλώσσης και εθνικής καταγωγής!
Καλούμεν το Ελληνικόν Κοινοβούλιον και την Ελληνικήν Κυβέρνησιν να σεβασθούν την βούλησιν του ελληνικού λαού και την ιστορικήν αλήθειαν.
Το Άγιον Όρος, ως εν ανεκτίμητον πνευματικόν και ιστορικόν κέντρον της Μακεδονίας και της πατρίδος μας, ένθα από αρχής της συστάσεως αυτού συνυπάρχουν ειρηνικώς Ορθόδοξοι διαφορετικής γλώσσης και εθνοφυλετικής καταγωγής, θεωρεί ως περιφρόνησιν της ιστορίας και της αληθείας και ως προδοσίαν της εθνικής συνειδήσεως του Ελληνισμού, την αναγνώρισιν «μακεδονικής γλώσσης» και «μακεδονικής εθνικότητος» υπό της Ελληνικής Πολιτείας.
Είθε η Έφορος του Αγίου Όρους Υπεραγία Θεοτόκος να φωτίση τους κρατούντας, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα σφάλματά των, να προβούν εις την διόρθωσίν των και να επιτευχθή εν τέλει μία συμφωνία, η οποία θα σέβεται την αλήθειαν και θα αποτελέση την βάσιν δια την ενότητα και την ειρηνικήν συμπόρευσιν των δύο ομοδόξων λαών, εντός των κόλπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.


Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι
των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω.

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Ορθόδοξη Χριστιανική Νεολαία Αθηνών : ''Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε FAKE αφίσες τής οργάνωσης'' !
Είναι γνωστή η αφισοκόλληση που κάνει η ''Ορθόδοξη Χριστιανική Νεολαία Αθηνών'' στό κέντρο τής προτεύουσας καί όχι μόνο .
Αφίσες τής κατά τών αιρέσεων, κατά τού Ναζισμού καί τού Κομμουνισμού, κοσμούν τούς τοίχους τής Αθήνας γιά πάνω από μιά δεκαετία .Αυτό, όπως καταλαβαίνει κάθε άνθρωπος πού γνωρίζει τόν Δικτατορικό νού τού Κομμουνισμού, ενοχλεί αφάνταστα τούς Φασίστες τού ΣΥ.ΡΙΖ.Α., οι οποίοι νοσταλγούν τήν αναστήλωση τών Γκούλαγκ τής Σιβηρίας . Επειδή όμως δέν καταφέρνουν οι σκοτεινάνθρωποι νά σταματήσουν τή δράση τής οργάνωσης μέ Δημοκρατικά μέσα , έκατσαν κί έφτιαξαν πολλά ψευδεπίγραφα έντυπα μέ γελεία θέματα γιά νά συκοφαντήσουν τήν αδερφότητα ! Η ''Ορθόδοξη Χριστιανική Νεολαία Αθηνών'' διαμαρτυρήθηκε μέ τό κλασσικό τής μέσο, τήν αφισοκόλληση .


Ακολουθούν τώρα καί μερικά απ΄ τά ανεκδιήγητα έντυπα τού ΣΥ.ΡΙΖ.Α....ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Προσφυγή Εκκλησίας στο ΣτΕ για το τσιπάκι στις ταυτότητες.


Τέσσερις ιερωμένοι, η Εστία Πατερικών Μελετών και δύο δικηγόροι ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση για την έκδοσή τους
Νέος κύκλος αντιπαράθεσης φαίνεται πως ανοίγει μεταξύ Εκκλησίας και κυβέρνησης, με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες -οι οποίες θα φέρουν τσιπάκι- να βρίσκονται στο επίκεντρό της. Τέσσερις ιερωμένοι, η Εστία Πατερικών Μελετών και δύο δικηγόροι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να ακυρωθεί η κοινή υπουργική απόφαση για την έκδοση νέου τύπου ταυτοτήτων, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις σημερινές σε βάθος πενταετίας και περιλαμβάνουν, εκτός των έως τώρα γνωστών στοιχείων, μητρώο κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ομάδα αίματος και rhesus (προαιρετικά) κ.λπ. 
Οι προσφεύγοντες χαρακτηρίζουν αντισυνταγματικές και αντίθετες στην ΕΣΔΑ, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα τις νέου τύπου ταυτότητες.

Μάλιστα, επικαλούνται τα κείμενα του αγίου Παΐσιου «Τα σημεία των καιρών», αναφέροντας ότι τα είχε προβλέψει, και υποστηρίζουν ότι θίγονται άμεσα η θρησκευτική συνείδηση και πίστη των ορθόδοξων χριστιανών κατά παράβαση του Συντάγματος και των διεθνών νομοθετικών κανόνων, καθώς προσβάλλονται οι αρχές και οι δοξασίες μιας θρησκείας χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο για την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Αναφέρουν δε πως τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο RFID chip των νέων ταυτοτήτων, χωρίς να έχει προηγηθεί η συγκατάθεση των πολιτών, αποτελούν προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενώ αποθηκεύεται και ελέγχεται κάθε συναλλαγή του.

Λόγω του RFID chip, υπογραμμίζουν, είναι εφικά ο εντοπισμός και η γνώση του γεωγραφικού στίγματος της θέσης του κατόχου της ταυτότητας, ακόμα και εάν αυτός βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο.


 Πηγή : Δημοκρατία


Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Ο ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε μέ τήν προδοτική ονομασία ''Βόρεια Μακεδονία'' ! Συνένοχοι οι ΑΝΕΛ .


Αυτό πού γιά τούς Έλληνες αποτελεί Εθνική προδοσία, γιά τούς Κομμουνιστές είναι σπουδαία συμφωνία γιά τήν... ειρήνη ! Άν καί εδώ πού τά λέμε δέν είναι 100% αυτό πού ήθελαν . Οι ΣΥΡΙΖΑίοι θά ήταν απόλυτα ευχαριστημένοι μόνο όταν τά Σκόπια ονομάζονταν ''Μακεδονία'', όπως δήλωσε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στρατής Μπουρνάζος στήν ΑΥΓΗ, αλλά καί οι τοπικές οργανώσεις τού ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς .

Οι ΑΝΕΛ από τήν άλλη στηρίζουν τυφλά καί μέχρι τέλους τόν ΣΥΡΙΖΑ στό καταστροφικό τού έργο, αποδεικνύοντας πώς όχι μόνο Χριστιανοί δέν είναι, αλλά ούτε κάν Έλληνες Πατριώτες . Άν είχαν τόν παραμικρό πατριωτισμό μέσα τούς, θά είχαν ρίξει τήν Αναρχοκομμουνιστική κυβέρνηση πρό πολλού .

Γιά νά δούμε τώρα . Θά ξυπνήσουμε, έστω καί αργά οι Έλληνες ή απλώς θά... αλλάξουμε πλευρό ;


Άλλο σχετικό θέμα : ''Ευρωβουλευτής τού ΣΥΡΙΖΑ αποκαλεί τά Σκόπια... Μακεδονία !!!''Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στό Άγιον Όρος .
Παναγία η Τριχερούσα, έργο Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού .
Ι. Μ. Χιλανδαρίου


Αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί και αδερφές, στίς 6/7 ξέσπασε φωτιά στό Άγιον Όρος, στό ίδιο περίπου μέρος πού είχε ξεσπάσει καί τό 2012, κοντά στήν Ι. Μονή Χιλανδαρίου !
 Μετά από 2 μέρες , η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο .
Το Μοναστήρι έχει καεί πρίν από μερικά χρόνια από ξυλόσομπα και έκτοτε ανακαινίζεται . 
 Το 2012 είχε ξαναπιάσει φωτιά στήν ίδια περίπου περιοχή, αλλά όταν η πυρκαγιά πλησίασε τήν Ι. Μ. Χιλανδαρίου, η Παναγία έκανε τό θαύμα τής ! Έριξε βροχή μές τόν Αύγουστο καί έσβησε τήν πυρκαγιά!
Άς ευχηθούμε πώς δέν θά ξαναπιάσει φωτιά στό Άγιον Όρος .
Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Γιατί η Ορθοδοξη Εκκλησία αντιτάσσεται την ομοφυλοφιλια ;66766.b
The Destruction Of Sodom And Gomorrah, by John Martin. 1852. 


Ερώτηση: Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία τάσσεται τόσο κατηγορηματικά ενάντια στην ομοφυλοφιλία; Δεν αναφέρομαι στις παρελάσεις των ομοφυλοφίλων- δεν βρίσκω και μεγάλη ουσία γι’ αυτές παρόλο που είμαι γυναίκα που συζώ με άλλη γυναίκα. Σε τι διαφέρουμε εμείς; Γιατί μας θεωρούν περισσότερο αμαρτωλές από τους άλλους; Είμαστε και εμείς άνθρωποι; Γιατί τόσος αρνητισμός; Ευχαριστώ.

Οι Αγιοι Πατέρες μάς διδάσκουν να διαχωρίζουμε την αμαρτία από τον αμαρτωλό άνθρωπο του οποίου η ψυχή ασθενεί και χρειάζεται να θεραπευθεί από ένα σοβαρό νόσημα. Νιώθουμε συμπόνια γι’ αυτό. Παρόλ’ αυτά δεν είναι εύκολο να θεραπεύσεις κάποιον που επιμένει στην τύφλωσή του και να μην βλέπει την καταστροφική του κατάσταση.
Οι Γραφές λένε ότι οποιαδήποτε παραβίαση του Θεικού Νόμου είναι αμαρτία (Ιω.1, 3-4). Ο Κύριος και Δημιουργός χάρισε ιδιαίτερα συναισθηματικά και σωματικά χαρίσματα στον άνδρα και τη γυναίκα ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται και να γίνονται ένα. Το Ευαγγέλιο πιστοποιεί ότι ο γάμος ως μιά σταθερή ένωση ζωής μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας καθορίστηκε από το Θεό από την αρχή της δημιουργίας. Σύμφωνα με το σχέδιο του Δημιουργού η έννοια και ο σκοπός του γάμου είναι η κοινή σωτηρία, η αλληλοβοήθεια, ο κοινός αγώνας και η φυσική ένωση για την γέννηση και ανάθρεψη των παιδιών. Από όλες τις ενώσεις στη γη, ο γάμος είναι ο πλέον στενός: «Και έσονται οι δύο εις σάρκαν μίαν» (Γεν. 2, 24). Οταν οι άνθρωποι συνάπτουν σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, καταστρέφουν το σχέδιο του Δημιουργού για μιά σχέση ζωής γεμάτης από Θεία Χάρη και υποβιβάζουν τα πάντα στο αισθησιακό-σωματικό επίπεδο, περιθωριοποιώντας τους πνευματικούς και κοινωνικούς στόχους. Γι’ αυτό η Αγία Γραφή χαρακτηρίζει ως αμάρτημα οποιαδήποτε συμβίωση εκτός γάμου γιατί καταστρατηγεί το θεικό δεσμό του.
Ακόμα μεγαλύτερο αμάρτημα είναι η απόλαυση σεξουαλικών επιθυμιών με αφύσικο τρόπο: «μετὰ ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃ κοίτην γυναικός βδέλυγμα γάρ ἐστιν» ( Λευτικόν 18, 22). Αυτό ισχύει και για τις γυναίκες. Ο Απ. Παύλος χαρακτηρίζει αυτό το αμάρτημα πάθος ατιμίας, ασχημοσύνη και απρέπεια : «διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας, αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες» ( Ρωμ. 1, 26-27). Όσοι ζούν μέσα στη σοδομική αμαρτία στερούνται της σωτηρίας. «ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται, οὐ μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν;( 1 Κορ.6, 9-10)
Παρατηρούμε μέσα από την ιστορία μιά αξιοθρήνητη επανάληψη. Δηλαδή κοινωνίες που περνούν περίοδο παρακμής πλήττονται λες και παθάινουν μετάλλαξη από κάποια επικίνδυνα αμαρτήματα. Συνήθως τέτοιες αρρωστημένες κοινωνίες πληττονται μαζικά από τα πάθη του προσωπικού κέρδους και της διαφθοράς. Ο κακός απόγονος της διαφθοράς είναι το αμάρτημα της σοδομίας. Η διαφθορά σε μέγιστο βαθμό διάβρωσε την αρχαία Ρωμαική κοινωνία όπως το οξύ και κατέστρεψε τη δύναμη της αυτοκρατορίας.
Κάποιοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν το αμάρτημα της σοδομίας με ‘επιστημονικά’ επιχειρήματα ότι δήθεν αυτή η τάση είναι έμφυτο γνώρισμα. Αυτός όμως είναι ένας συνηθισμένς μύθος, μιά θλιβερή προσπάθεια δικαιολόγησης του κακού. Δεν υπάρχει καμιά απόδειξη ότι οι ομοφυλόφιλοι διαφέρουν γενετικά από άλλους άνθρωπους με οποιοδήποτε τρόπο. Εδώ πρόκειται αποκλειστικά για μια πνευματική και ηθική ασθένεια και αναπόφευκτα μια παραμόρφωση ψυχολογικόυ επιπέδου. Τα αίτια μπορεί να βρίσκονται σε σεξουαλικά παιχνίδια της παιδικής ηλικίας που έχουν ξεχαστεί αλλά έχουν αφήσει τα νοσηρά ίχνη τους στο υποσυνείδητο. Το δηλητήριο της αφύσικης αμαρτίας μπορεί να εμφανιστεί πολύ αργότερα αν ο άνθρωπος δεν διάγει μιά σωστή πνευματική ζωή.
Ο Λόγος του Θεού που είναι ευαίσθητος σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης βιωτής δεν αναφέρει τίποτε γι’ αυτήν την αμαρτία ως έμφυτη, αλλά αντίθετα την χαρακτηρίζει ως βδέλυγμα. Αν επρόκειτο όλα να εξαρτουνται από νευρο-ενδοκρινολογικές ιδιορρυθμίες και σεξουαλικές ορμόνες συνδεδεμένες με την φυσιολογική ρύθμιση του παραγωγικού συτήματος του ανθρώπου, τότε η Αγία Γραφή δεν θα μιλούσε για αφύσικο, επαίσχυντο πάθος. Δεν αποτελεί βλασφημία να ισχυριστούμε ότι ο Θεός δημιούργησε κάποιους ανθρώπους με φυσιολογική ροπή προς ένα θανάσιμο αμάρτημα καταδικάζοντάς τους στον πνευματικό θάνατο;
Τα γεγονότα από την ευρέως διαδεδομένη παρουσία αυτού του είδους της διαφθοράς σε κάποιες περιόδους της ιστορίας αντιτάσσονται στην προσπάθεια για χρήση της επιστήμης προς δικαιολόγηση αυτής της αμαρτίας. Οι Χαναναίοι που ζούσαν στα Σόδομα, Γόμορρα και άλλες πέντε πόλεις-κράτη των Φιλισταίων είχαν χωθεί μέχρι το λαιμό μέσα σ΄αυτό το μίασμα. Οι υποστηρικτές της σοδομίας αρνούνται ότι οι άνθρωποι σ’ αυτές τις πόλεις ζούσαν με αυτό το επαισχυντο πάθος. Ωστόσο στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ξεκάθαρα: «ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν δόξας δὲ βλασφημοῦσιν»( Ιούδα 1, 7-8). Αυτό γίνεται επίσης φανερό και από την εξής φράση: «καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν λωτ καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς»( Γεν.19,8). Η φράση «συγγενώμεθα αυτοίς» χρησιμοποιείται με συγκεκριμένη έννοια στη Βίβλο και σημαίνει «σεξουαλικές σχέσεις». Επειδή οι άγγελοι που είχαν παρουσιαστεί στο Λώτ είχαν την εμφάνιση ανδρών ( Γεν 19,10) φανερώνεται το είδος της ασχήμιας που είχε κατακυριέυσει όλους του κατοίκους των Σοδόμων- νέους και ηλικιωμένους σε όλες τις περιοχές της πόλης( Γεν 19,4).
Σύμφωνα με τον αρχαίο νόμο της φιλοξενίας ο δίκαιος Λώτ προσέφερε στον όχλο δύο από τις θυγατέρες του που ‘δεν είχαν γνωρίσει μέχρι τότε άνδρα’( Γεν 19,8) αλλά οι διεφθαρμένοι άνδρες είχαν ξανάψει με βρώμικο πόθο και προσπάθησαν ακόμα και να βιάσουν και τον ίδιο το Λώτ: «εἶπαν δέ ἀπόστα ἐκεῖ εἷς ἦλθες παροικεῖν μὴ καὶ κρίσιν κρίνειν νῦν οὖν σὲ κακώσομεν μᾶλλον ἢ ἐκείνους καὶ παρεβιάζοντο τὸν ἄνδρα τὸν λωτ σφόδρα καὶ ἤγγισαν συντρῖψαι τὴν θύραν» ( Γεν. 19-9)
Η δυτική σύγχρονη κοινωνία, που έχει χάσει τις Χριστιανικές της ρίζες προσπαθεί να γίνει πιό ‘ανθρώπινη’ σε σχέση με τους ομοφυλόφιλους αποκαλώντας τους με τον ηθικά ουδέτερο όρο ‘σεξουαλική μειονότητα’ ( κατ’ αναλογία με την εθνική μειονότητα). Όμως αυτό είναι κατ’ ακρίβειαν πολύ σκληρό. Αν ενας γιατρός που ήθελε να είναι ‘ανθρωπιστής’ πεί σ’ ένα ασθενή του ότι είναι υγιής απλώς διαφέρει φυσιολογικά από τους άλλους, αυτός ο γιατρός δεν θα είχε και μεγάλη διαφορά από ένα δολοφόνο.
Η Αγία Γραφή εμφανίζει το Θεό να καταστρέφει αυτούς «καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας [καταστροφῇ] κατέκρινεν ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβέσιν ( 2 Πετρου 2, 6). Ωστόσο δεν αναφέρεται μόνο στον κίνδυνο απώλειας της αιώνιας ζωής αλλά και στην πιθανότητα να θεραπευτούν από ακόμα και τις πιό βαθειές πνευματικές ασθένειες. Ο Απ. Παύλος όχι μόνο επιπλήττει αυστηρά τους Κορυνθίους για τα επαίσχυντα πάθη αλλά τους στηρίζει στην πίστη με παραδείγματα δικών τους ανθρώπων. «καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου (ἡμῶν) Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν» ( 1 Κορ. 6,11).
Οι Αγιοι Πατέρες αναφέρουν ότι το κέντρο βάρους όλων των παθών, περιλαμβανομένων και των σαρκικών, βρίσκεται στην ανθρωπινη ψυχή και στην διαστροφή της. Τα πάθη είναι το αποτέλεσμα της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το Θεό που προκαλεί την αμαρτωλή διαφθορά. Επομένως η ριζική θεραπεία έγκειται στην απόφαση να σταματήσει κάποιος μιά για πάντα τη σοδομία.
Οταν οι άγγελοι οδήγησαν την οικογένεια του Λώτ μακρυά από την πόλη της βρωμερής διαφθοράς, ένας από αυτούς είπε: «εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς μηδαμῶς ἀδελφοί μὴ πονηρεύσησθε»( Γεν 19-17). Εδώ βλέπουμε μιά ηθική δοκιμασία. Μιά ματιά αποχαιρετισμού προς την διεφθαρμένη πόλη που καταδικάστηκε από το Θεό θα αποτελούσε απόδειξη συμπάθειας. Η γυναίκα του Λώτ κοίταξε πίσω γιατί η ψυχή της δεν είχε εγκαταλείψει τα Σόδομα. Βλεπουμε μιά επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος στο βιβλίο ‘Σοφία Σολομώντος’. Ο συγγραφέας γράφει: «Αυτή ( η σοφία), όταν κατεστρέφοντο οι ασεβείς Σοδομίται, διεφύλαξε τον δίκαιον Λωτ, ο οποίος έτσι διέφυγε το πυρ, που είχε κατεβή εκ του ουρανού εναντίον των πέντε εκείνων αμαρτωλών πόλεων. Εις παντοτεινόν δε μαρτύριον της πονηρίας των πέντε εκείνων πόλεων, είναι η έρημος χώρα των, η οποία και καπνίζει ακόμη. Τα θαμνώδη δε αυτής φυτά, μάρτυρες της καταστροφής της, καρποφορούν προώρως εις ακαταλλήλους εποχάς, στήλη άλατος υψώνεται εις ανάμνησιν μιας ψυχής η οποία έδειξεν απιστίαν και ανυπακοήν στον Θεόν.» (Σοφία Σολομώντος 10, 6-7).
Η γυναίκα του Λώτ χαρακτηρίζεται ως ‘ψυχή που έδειξε απιστία’. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός προειδοποιεί του μαθητές Του: «ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ’ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας… μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ» ( Λουκ 17, 29,32).
Πρεπει πάντοτε να θυμούνται τη γυναίκα του Λώτ όχι μόνο αυτοί που άγγιξαν την άβυσσο με την εμπειρία αυτής της αμαρτίας αλλά και αυτοί που την δικαιολογούν. Ο δρόμος που οδηγεί στην πτώση της αμαρτίας αρχίζει με την ηθική δικαίωσή της. Πρέπει να νιώθουμε τρόμο μπροστά στην αιώνια καταδίκη γιατι μόνο τότε θα αντιληφθούμε το ψέμα πίσω από όλες τις φιλελεύθερες απόψεις για το ‘δικαίωμα’ σ’ αυτό που ο Κύριος μέσω των αγίων συγγραφέων Του αποκαλεί «ακάθαρτο». «ἀκάθαρτος γὰρ ἔναντι κυρίου πᾶς παράνομος ἐν δὲ δικαίοις οὐ συνεδριάζει» ( Παρ. 3, 32)
Πρέπει να αποκτήσουμε εμπειρία της Χάριτος της Εκκλησίας. Πρώτα πρεπει να προετοιμαστούμε χωρίς χρονοτριβή για μιά γενική εξομολόγηση και ύστερα να το κάνουμε. Αμέσως μετά πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά για τα οποία η Αγία Εκκλησία προτρέπει τα μέλη της δια μέσου των αιώνων: Συχνή εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία, συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία και τις άλλες ακολουθίες, πρωινή και βραδυνή προσευχή, τήρηση όλων των νηστειών και προσοχή του εαυτού μας για αποφυγή της αμαρτίας. Τότε η παντοδύναμη βοήθεια του Θεού θα μάς καλύψει και θα μάς θεραπεύσει απ’ αυτήν τη σοβαρή ασθένεια. «Αυτός που αναγνωρίζει την αδυναμία του στους ποικίλους πειρασμούς που προέρχονται από τα σαρκικά και ψυχικά πάθη θα γνωρίσει την άπειρη δυναμη του Θεού που σώζει αυτούς που Τον φωνάζουν με όλη την καρδία τους. Η προσευχή σ’ Αυτόν θα καταστεί τότε πολύ γλυκειά. Βλέποντας ότι χωρίς το Θεό δεν μπορεί να καταφέρει τίποτε μόνος του, και φοβούμενος την πτώση του, προσπαθεί πάντοτε να βρίσκεται με το Θεό. Θαυμάζει όταν αναλογίζεται πώς ο Θεός τον έσωσε από τους πολλούς πειρασμούς και τα πάθη και απευθύνει ευχαριστεία στον Σωτήρα του, λαμβάνοντας έτσι απ’ Αυτόν ταπείνωση και αγάπη. Κανένας πιά δεν θα κρίνει αυτόν τον άνθρωπο γιατί γνωρίζουν ότι όπως ο Θεός βοήθησε αυτόν, έτσι θα βοηθήσει και κάθε άνθρωπο που θα το θελήσει» ( Αγ. Πέτρος ο Δαμασκηνός)
τελος

Πηγή: pravoslavie.ru

Μετάφραση από τα Αγγλικά: Φιλοθέη


 Αναδημοσίευση απ΄ τό : Διακόνημα

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών: Κάλεσμα στις Συγκεντρώσεις γιά την Μακεδονία .

 
 
 
 
 
Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΠΑΛΛΑΪΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 7:30 ΜΜ. 

Με αφορμή τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του ονοματολογικού ζητήματος των Σκοπίων, διοργανώνονται από την Επιτροπή Αγώνα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας σε συνεργασία με τις Παμμακεδονικές Ενώσεις, παλλαϊκές συγκεντρώσεις στις μεγαλύτερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, στις 6 Ιουνίου και ώρα 7.30 μ.μ.
Στο πλαίσιο αυτό, τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών αποφασίσαμε:
1. Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους μας να συμμετάσχουν ενεργά στις κατά τόπους συγκεντρώσεις, στις 6 Ιουνίου και ώρα 7.30 μ.μ.
2. Καλούμε τους εκπροσώπους μας στο Εθνικό Κοινοβούλιο, να μη ξεχάσουν τα ψηφίσματα του ελληνικού λαού στα επικά συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης (21-1-2018) και των Αθηνών (4-2-2018), σχετικά με το όνομα της Μακεδονίας. Απαιτούμε να σεβαστούν τις αποφάσεις μας και να ψηφίσουν αναλόγως.
* Το όνομα της Μακεδονίας μας είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ!
* Η Ιστορία του Γένους μας ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ!
* Η Μακεδονία είναι μια και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ!
 Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών:
Ενωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.)
Ένωση Επιστημόνων Γυναικών
Εστία Πατερικών Μελετών
Μητέρες Επιστήμονες Πολύτεκνες
Μουσική Συντροφιά
Πανελλήνια Ένωση Γυναικών
Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)
Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.)
Πανελλήνιος Ένωσις Γονέων «Ἡ Χριστιανική Αγωγή» (ΓΕΧΑ)
Πανελλήνιος Ορθόδοξος Ένωση (Π.Ο.Ε.)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.)
Σύλλογος «Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης»
Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
Σύνδεσμος Ορθοδόξων Γυναικών Ευρώπης
Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.)
Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Χ.Ε.Ε.Λ.)
Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων (Χ.Ε.Ε.)
Χριστιανική Φοιτητική Δράση (Χ.Φ.Δ.)
Χριστιανική Φοιτητική Ένωση (Χ.Φ.Ε.)
 Την προσπάθεια υποστηρίζουν:
Aνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Απίστευτο ! Η αλλοδαπή ιστοσελίδα τής ψευτο μονής Εσφιγμένου , παρουσιάζει τόν χτυπημένο από τούς « Μοναχούς » τού Μεθοδίου , π. Γαβριήλ , γιά δήθεν δικόν τούς !


    Τί άλλο θά δούμε από τούς ψευτοεσφιγμενίτες « ΓΟΧ » τού Μεθοδίου Παπαλαμπρακόπουλου ;!
   Οί απατεώνες , στήν ΕΠΙΣΗΜΗ ιστοδελίδα τούς , παρουσιάζουν στούς ανυποψίαστους ξένους , μπερδεμένα τά γεγονότα τού 2005 , μέ αυτά τού 2006 , ισχυριζόμενοι τά όλως αντίθετα ! Λένε δηλαδή , πώς οί πατέρες τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου επιτέθηκαν στούς ψευτοεσφιγμενίτες , στέλνοντάς τούς στό Νοσοκομείο!
   Στό φινάλε τού παραμυθιού , έχουν βάλει ώς διαπιστευτήριο , τήν φωτογραφία τού π. Γαβριήλ πού χτύπησε τήν πόρτα μέ τήν βαριοπούλα το 2005 καί τόν οποίον αυτοί έστειλαν στό νοσοκομείο το 2006 , ώς δήθεν , δικόν τούς , μετά από , την δήθεν , επίθεση πού αυτοί δέχτηκαν το 2005 !


Τό άρθρο βρίσκεται στό χρονικό 2005 - 2006 τἠς ιστοσελίδας .


   Έλεος ! Φτάνει πιά ! Δέν μπορούμε άλλα ψέματα !!! Εκτίθεστε δέν το καταλαβαίνετε ; Άλλο ο πλανεμένος κι άλλο ο απατεώνας .   Λίγα λόγια γιά όσους δέν γνωρίζουν τά γεγονότα τού 2005 καί τού 2006 :
   Το 2005 , οί πατέρες τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου , πήγαν μέ έγγραφη άδεια , έναν αντιπρόσωπο από τήν Ιερά Κοινότητα τού Αγίου Όρους καί 2 αστυνομικούς , νά ανοίξουν τό Αντιπροσωπείο τής Ιεράς Μονής στίς Καρυές , γιά νά αρχίσουν οί εργάσίες πρός τήν αναστύλωσή τού . Οί ψευτοεσφιγμενίτες « ΓΟΧ » πού βρίσκονταν μέσα όμως , είχαν κλειδώσει τήν πόρτα καί αρνούνταν νά τήν ανοίξουν ! Σάν να μήν έφθανε αυτό , βγήκε στό παράθυρο τού Αντιπροσωπείου ένας ψευτοεσφιγμενίτης καί πέταξε έναν κουβά αναμένα κάρβουνα στόν Ιερομόναχο Γαβριήλ ! Γι΄ αυτό καί η πλάτη τού είναι άσπρη στό βίντεο τού 2005 . Μετά από μερικά λεπτά καί αφού οί αστυνομικοί αρνούνταν νά κάνουν κάτι τό δραστικό , ο π. Γαβριήλ  χτύπησε μερικές φορές τήν πόρτα τού Αντιπροσωπείου μέ μία βαριοπούλα . Τότε , ο αιρετικός Κλεόπας τού επιτέθηκε ! Ο αστυνομικός τούς χώρισε καί τό θέμα έλειξε εκεί.
   Ύστερα από έναν χρόνο περίπου , στίς 20 Δεκεμβρίου τού 2006 , 7 - 8 ψευτομοναχοί τού Μεθοδίου , κινούμενοι από τήν άκρα μνησικακία τούς , έστησαν καρτέρι μέ σιδερολοστούς κοντά στό Καθολικό τού Αντιπροσωπείου , όπου συχνά πήγαιναν οί πατέρες τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου νά τελέσουν τήν Θεία Λειτουργία καί τούς επιτέθηκαν , στέλνοντάς τούς στό Νοσοκομείο !
   
Ο Ιερομόναχος Γαβριήλ , αιμόφερτος στό φορείο , μετά τήν επίθεση τών ψευτοεσφιγμενιτών τό 2006 . 

  Ο Ιερομόναχος Εφραίμ , μέ ανοιγμένο τό κεφάλι , μετά από τήν επίθεση με τούς σιδερολοστούς , τό 2006 . 

   Από τό 2005 , οί ψευτοεσφιγμενίτες εξαπέλησαν μία τεράστια προπαγανδιστική εκστρατεία , διαμαρτυρόμενοι γιά τό σπάσιμο μιάς πόρτας πού παρανόμως κρατούν κλειστή ! Γιά τά τραύματα καί τίς κακώσεις πού προκάλεσαν στούς πατέρες τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου όμως , όχι μόνο δέν ζητούν συγγνώμη , αλλά μάλιστα διαδίδουν παντού πώς εκείνοι τούς επιτέθηκαν κί από πάνω ! Προσέφυγαν καί πρώτοι στο Σ.Τ.Ε. κατά τού Αγίου Όρους !
   Όμως , '' ο ψεύτης και ο κλέφτης ,τόν πρώτο χρόνο χαίρονται '' , λέει η παροιμία . Το Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης , καταδίκασε στίς 8.3.2012 τους πρωταιτίους της κατάληψης του Αντιπροσωπείου της Μονής Εσφιγμένου στις Καρυές του Αγίου Όρους , σε 29 μήνες φυλάκιση με αναστολή για οπλοκατοχή, οπλοχρησία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απλή σωματική βλάβη κατά των μελών της  Αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου !!! Ο δε Μεθόδιος κατεδικάσθη από τό Σ.Τ.Ε. σε 20ετή φυλάκιση χωρίς αναστολή ώς υποκινητής πολλών εγκληματικών ενεργειών κατά τής Ι. Μονής Εσφιγμένου !