Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Ἠ Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ .
Απ΄ τό Ευαγγέλιο τού Αγίου Ραβουλά (13ος αιώνας).   Καταλαβαίνουμε τὸ μέγεθος τῆς ἀπώλειας πού πρέπει νὰ ἔνιωσαν οἱ Ἀπόστολοι μετὰ τὴν ἀνάληψη στὸν οὐρανὸ τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Ὁποῖος ἦταν τὸ πᾶν γι’ αὐτοὺς ἐπί τῆς γῆς. Καὶ εἶναι αὐτὴ ταύτη ἡ ἀπώλεια γιὰ τὴν ὁποία οἱ οὐράνιες δυνάμεις σπεύδουν νὰ τοὺς παρηγορήσουν, ὅταν τοὺς λένε ὅτι «οὗτος ὁ Ἰησοῦς, ὁ ἀναληφθείς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὀν, οὕτως ἐλεύσεται».
Χριστιανοί, ἐὰν γνωρίσατε καθόλου τὸν Κύριο Ἰησοῦ, ἐὰν «γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος», ἀσφαλῶς πρέπει λίγο-πολὺ νὰ ἔχετε καταλάβει πόσο ἄδειος εἶναι ὁ κόσμος χωρὶς Αὐτόν, καὶ νὰ νιώθετε πόσο ἄδεια εἶναι ἡ καρδιὰ σας ὅταν εἶναι ἀπών Ἐκεῖνος. Κι ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι. Διότι ὅλα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ δὲν εἶναι παρὰ «ματαιότης ματαιοτήτων», καὶ ἡ ματαιότητα δὲν μπορεῖ νὰ ἱκανοποιήσει τὴν καρδιά, τὴν δημιουργημένη γιὰ τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἀλήθεια, «ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ σαρκικὴ ἐπιθυμία ἐστι», ἑνὸς ἀντικειμένου, ἡ ἕλξη σαρκικῆς ἐπιθυμίας, ὑπὸ διάφορες μορφές.
Καὶ καθὼς «ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ», ἤ μὲ ἄλλα λόγια, τὰ πράγματα πού συνεγείρουν τὴν σαρκικὴ ἐπιθυμία ἐξαφανίζονται, ἔτσι ὅσο μεγάλος κι ἂν εἶναι ὁ κόσμος, ὅση ποικιλία κι ἂν ἔχουν τὰ ὡραῖα του πράγματα, ὅσο ἄφθονες κι ἂν εἶναι οἱ πηγὲς τῶν ἀπολαύσεών του, δὲν μποροῦν νὰ γεμίσουν τὸ μικρὸ σκεῦος τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς, ἡ ὁποία ὄντας ἀθάνατη, μπορεῖ νὰ ἱκανοποιηθεῖ μόνο μὲ ἀθάνατη ζωή.
Ἐάν, ἔχοντας αἴσθηση αὐτοῦ τοῦ κενοῦ τῶν κτισμάτων, σοῦ φαίνεται πώς ὁ Κύριος, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ ἀλήθειά σου, ἡ ζωή, ἡ ἐπιθυμία σου καὶ ἡ ἐκπλήρωση ὅλων τῶν ἐπιθυμιῶν σου, ἀποσύρθηκε ἀπὸ σένα, ἔκρυψε τὸ πρόσωπό Το καὶ σὲ ἄφησε ὄχι μόνο χωρὶς ἀνάπαυση, ἀλλά καὶ σὲ δοκιμασία, ὄχι ἁπλῶς μονάχο, ἀλλά καταμεσῆς τῶν ἐχθρῶν τῆς σωτηρίας σου, ἂν τὸ ἀνήσυχο βλέμμα σου δὲν μπορεῖ νὰ διαπεράσει τὰ σύννεφα πού καλύπτουν τὸν οὐρανό, καὶ οἱ ἀνεξιχνίαστοι ὁδοὶ τοῦ Ὑψίστου δὲν σοῦ προσφέρουν παρὰ ἀβεβαιότητα, τότε λάβε ἀπὸ τὶς οὐράνιες δυνάμεις τὸν λόγο τὸν πλήρη δυνάμεως, πού μπορεῖ νὰ πληρώσει τὸ κενό της καρδιᾶς σου, νὰ φωτίσει τὴ θλίψη σου, νὰ βάλει τέλος στὴ μοναξιά, νὰ φωτίσει τὸ σκοτάδι, νὰ ἄρει κάθε ἀβεβαιότητα καὶ νὰ ἀφυπνίσει τὸ πνεῦμα σου μὲ ἐλπίδα πού δὲν εἶναι ἀπατηλὴ ἤ φθαρτή. Αὐτὸς ὁ Ἴδιος Ἰησοῦς, «ὅστις διέστη ἀπό σο εἰς τὸν ορανόν», θὰ ἔρθει.
Ἁγιος Φιλάρετος Μόσχας

 Αναδημοσίευση απ΄ τήν Ιστοσελίδα τής Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα .
 

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Πάλι παλαιοημερολογίτες επικεφαλείς στήν συγκέντρωση γιά τήν κάρτα τού πολίτη 21/5/2017 .


 
Φωτογραφία από τό zougla.gr   
  Στή συγκέντρωση γιά τήν κάρτα τού πολίτη στίς 21 Μαΐου 2017, η προσέλευση τού κόσμου δέν ήταν αυτή πού θά ήθελαν οι διοργανωτές τής... καί σάν νά μήν έφθανε αυτό, έβρεξε κί όλας 3 ώρες περίπου από τήν έναρξή τής !  Όπως ήταν αναμενόμενο  καί αυτή η συγκέντρωση καπελώθηκε από τους Παλαιοημερολογίτες ! Ηχηρή ήταν η απουσία όλων τών Ορθοδόξων φορέων, αντιπροσώπων Μητροπόλεων καί τών υπολοίπων Ιερέων πού είχαν συνεργαστεί μέ τούς Έλληνες youtubers στό παρελθόν ! Προφανώς έχουν καταλάβει τήν παγίδα στήν οποία τούς προσκαλούν κάθε φορά νά πέσουν καί φέτος φαίνεται τούς είπαν ''ευχαριστούμε αλλά δέν θά πάρουμε''... .
Σέ παρακολούθηση τού βίντεο πού αναρτήθηκε στό youtube, παρατηρούνται τά εξής :     
  1) Κατ΄ αρχάς, η ίδια η ημερομηνία τής πραγματοποιήσεώς τής δέν επελέγη τυχαία . Όπως ομολόγησε ο εναρκτήριος ομιλητής - Παλαιοημερολογίτης Αθανάσιος Παπαγεωργίου, η 21η Μαΐου, είναι 13η μέ τό παλαιό, ημέρα κατά τήν οποία εορτάζει ο Απόστολος καί Ευαγγελιστής Ιωάννης . Ο Αθανάσιος Παπαγεωργίου, είναι Πρόεδρος τού Συλλόγου «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος»( είπε μάλιστα στό 1: 44΄: 00΄΄ πώς εορτάζει σήμερα), ενώ τό επίσημο περιοδικό τής κάλπικης Εσφιγμένου, λέγεται «Βοανεργές» πού είναι τό όνομα πού έδωσε ο Χριστός στόν Άγιο Ιωάννη τόν Ευαγγελιστή ! Τυχαία καί τά δύο ; Ασφαλώς όχι !   
  2) Αναρτήθηκε ένα εντελώς άσχετο μέ τήν προπαγανδιζόμενη θεματολογία πανό, τό οποίο έγραφε « ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΑΤΕ !!! Η Ι. Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΔΙΩΚΕΤΑΙ  ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ »! Πλήρης ταύτιση τών  σχισματικών μέ τήν Ορθοδοξία δηλαδή στή συγκέντρωση κατά τής κάρτας τού πολίτη !    
  3) Ο πρώτος ομιλητής καί παρουσιαστής τής συγκεντρώσεως - αιρετικός «ΓΟΧ» Αθανάσιος Παπαγεωργίου, έδωσε κατ΄ ευθείαν πνευματική διάσταση στήν συγκέντρωση, μεταφέροντας τίς... οικουμενιστικού τύπου  «ευλογίες» τού καταδικασμένου σέ 20ετή φυλάκιση γιά σωρεία ποινικών αδικημάτων Μεθοδίου Παπαλαμπρακόπουλου σέ όλους τούς παρευρισκόμενους( Ορθοδόξους καί μή), ενώ άφησε υπονοούμενα γιά τούς ρασοφόρους πού δέν ήρθαν( γιά τήν Ορθόδοξη Εκκλησία μέ λίγα λόγια ), ομιλώντας γιά ''τίς αποφάσεις πού έχουν ήδη πάρει...'' !   
  4) Ο δεύτερος ομιλητής, ήταν ο ιδιοκτήτης τής εφημερίδας ''Στύλος τής Ορθοδοξίας'' Διονύσιος Μακρής, ο οποίος άν καί είναι μέλος τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, παραδόξως υποστηρίζει εδώ καί χρόνια, μέσω τής εφημερίδας τού τήν σχισματική Εσφιγμένου ! Στήν ομιλία τού, συκοφάντησε τήν ''επίσημη Εκκλησία'' όπως αποκάλεσε τήν Εκκλησία τού Χριστού, πώς δέν κατάταξε στήν χορεία τών Αγίων τόν δάσκαλο τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού, επειδή, άκουσον-άκουσον επειδή λέει έχει γράψει ένα έργο ''κατά λατίνων !!! Αγνοεί φαίνεται ή θέλει νά αγνοεί ο άνθρωπος αυτός, πώς η Εκκλησία έχει αγιοκατατάξει πολλούς αντιπαπικούς πατέρες καί δή τόν μέγα αντιπαπικό Άγιο Νικόδημο τόν Αγιορείτη( επί Αθηναγόρα ), τόν Όσιο Παΐσιο Αγιορείτη( ο οποίος είχε γράψει καί επιστολή κατά τού Οικουμενισμού ) !
5) Όταν ξαναέλαβε τον λόγο ο... παρουσιαστής Αθανάσιος Παπαγεωργίου, παρακίνησε στό 39΄ : 00΄΄ σε οικουμενιστική συμπροσευχή όλους τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, αλλά ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, παλαιοημερολογίτες διαφόρων «εκκλησιών» καί άλλοι πού δέν γνωρίζω .
6) Στήν συγκέντρωση προσήλθαν γιά μια ακόμη φορά Ναζιστές Βουλευτές τής Χρυσής Αυγής, ένας έκ τών οποίων είναι καί ο Χρήστος Παπάς, στό σπίτι τού οποίου βρέθηκαν πολλά φασιστικά αντικείμενα !
7) Ο Ιωάννης Παλαιτσάκης, εμέμψατο στό 46΄ : 55΄΄ τήν Ιεραρχία τής Ορθοδόξου Εκκλησίας πού δέν πήγε στήν οικουμενιστική τούς συγκέντρωση να συμπροσευχηθεί μέ τούς ημερολάτρες εχθρούς τού Χριστού καί νά υπερασπιστεί τούς τραμπούκους τής ψευτοεσφιγμένου !!!
8) Όταν ξαναπήρε τόν λόγο ο Αθανάσιος Παπαγεωργίου, στό 1:11΄:00΄΄, διηγήθηκε μία επίσκεψη τής επιτροπής τούς στόν Σταϊκούρα καί ισχυρίστηκε πώς εκείνος τούς είπε πώς ολόκληρη η Ιεραρχία τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς «τά έχει πάρει...» ! Καί το διηγήθηκε τη συκοφαντία υιοθετώντας τή !  Στό δέ 1:14΄:00΄΄, αμόλυσε καί έναν «αναθεματισμό» κατά τών κυβερνώντων !
9) Ο εκπρόσωπος τού ΙΝ.ΚΑ. Άγγελος Πιλάτης, ομίλησε μέσα στό θέμα μέ αρκετά καυστικό λόγο .
10) Όταν ξαναματαπήρε τόν λόγο ο Αθανάσιος Παπαγεωργίου, γιά νά βγάλει άλλα 33΄:00΄΄ λόγο ( συνολικά μίλησε γύρω στη 1 ώρα από τις 2:00΄:00΄΄ τών ομιλιών !!! Τή μισή συγκέντρωση τήν πήρε μέ λίγα λόγια ο Παλαιοημερολογίτης ο Παπαγεωργίου για να κατηγορεί τήν Εκκλησία μέ τήν άνεσή τού !), τού ζήτησε ΔΙΚΑΙΩΣ ένας Χριστιανός στό 1:36΄:00΄΄, να ανακαλέσει τις κατηγορίες τού κατά τής Ιεραρχίας καί ο... «ειλικρινής» Αθανάσιος Παπαγεωργίου, ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΘΕΙ ΠΩΣ ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, ΑΥΤΟΣ ΕΡΗΞΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ... ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ !!! Αλλά καί στή συνέχεια μίλησε πολλές φορές κατά τής Ορθοδόξου Ιεραρχίας μάς, όπως στό 1:49΄:00΄΄ π.χ., όπου είπε πώς η Εκκλησία δέν είπε στούς άστεγους πάρτε ένα κομμάτι ψωμί ! Τό αποκορύφωμα είναι στό 1:54΄:00΄΄, ΌΠΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΩΣ ΔΗΘΕΝ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟΝ 666 «ΠΩΣ ΚΑΝΕΤΕ ΕΤΣΙ ; ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ...» !!!!
Αλλά καί τί περιμένατε να έλεγε ένας αιρετικός Παλαιοημερολογίτης πού έχει στήν καρδιά τού τόν Σατανά ; Ένα πράγμα τόν καίει τόν Διάβολο, η Ορθόδοξη Εκκλησία μάς. Αί, ού θαυμαστόν τό ότι καί ο διάκονός τού, ο Α. Παπαγεωργίου τήν πολεμάει μέ τόση μανία .
11) Στό τέλος τής συγκέντρωσης, έγιναν πολλές συμπροσευχές, στίς οποίες συμμετείχε καί ο «ΓΟΧ» ψευτοπαππάς Κλεομένης( αυτός πού μολύνει τήν θάλλασα καί σπάει ΑΤΜ ) ! Μέχρι καί τό Σύμβολο τής Ορθοδόξου Πίστεως είπανε !
12) Η συγκέντρωση ενώ είχε προαναγγελθεί πώς θα τελειώσει αργά τό βράδυ, έληξε 3 περίπου ώρες από τήν έναρξή τής λόγω τής κακοκαιρίας προφανώς... .

Επιβεβαιώθηκαν λοιπόν οι προειδοποιήσεις τού περασμένου άρθρου γιά συμμετοχή τών Παλαιοημερολογιτών καί φιλοσχισματικών στή συγκέντρωση καί γιά τά έκτροπα πού αυτοί θά δημιουργούσαν .
Άς όψονται τώρα όσοι πάνε σέ αυτές τίς συγκεντρώσεις τών εσθρών τού Χριστού καί τής Εκκλησίας Τού .


Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Ο Μέγας Άγιος Κωνσταντίνος καί η Αγία Ελένη .


 Βίος καί πολιτεία τών Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καί ισαποστόλων , Κωνσταντίνου τού Μεγάλου καί Ελένης τής μητρός αυτού , η μνήμη τών οποίων εορτάζεται στίς 21 Μαΐου .

Καλή ακρόαση
Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Τό asimpiestos.blogspot καί οι Έλληνες Youtubers υποστηρίζουν την ψευτο Εσφιγμένου και βρίζουν την Εκκλησία !
Τό ιστολόγιο asimpiestos.blogspot καί οι Έλληνες Youtubers( αποτελούνται από Ορθοδόξους καί Παλαιοημερολογίτες ), διοργανώνουν στίς 21/5/2017 συγκέντρωση κατά τής κάρτας τού πολίτη. Τήν συγκέντρωση διαφήμισαν : Ο ραδιοφωνικός σταθμός ''Πειραϊκή Εκκλησία''( βλ. εδώ ), η εφημερίδα ''Ορθόδοξος Τύπος'' ( βλ. εδώ  )καί ο υποστηρικτής τής σχισματικής Εσφιγμένου Διονύσιος Μακρής ( βλ. εδώ ). 
  Τά τελευταία χρόνια έχουν διοργανώσει καί άλλες τέτοιες συγκεντρώσεις, οι οποίες καπελώνονται ώς επί τό πλείστον από τούς παλαιοημερολογίτες ( βλ. εδώ , εδώ κι εδώ) . Η δέ υποστήριξη τής σχισματικής Εσφιγμένου καί η παρουσία τού ψευτο ηγουμένου Μεθοδίου σέ αυτές εθεωρήτο σχεδόν δεδομένη ! Τώρα βέβαια μετά τήν ΔΙΚΑΙΑ καταδίκη τού Μεθοδίου σέ 20 ετή φυλάκιση χωρίς αναστολή, θα τό σκεφτεί πολύ καλά να βγεί από τό κελί τού..., αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα .


   Παρακολουθήστε στό 2 : 00΄ : 00΄΄ τού βίντεο, τόν τρόπο μέ τόν οποίο οι Παλαιοημερολογίτες Έλληνες Youtubers σύρουν τους πιστούς στην Αρχιεπισκοπή καί τά προσβλητικά λόγια πού λένε κατά τών Ιεραρχών τής Εκκλησίας ! Ο ακέφαλος Παλαιοημερολογίτης Σπυρίδων Βούκαλης ( με το μούσι και την κόκκινη ντουντούκα ) και οι 2 ψευτομοναχοί που είναι μαζί τού, Λεόντιος καί Νεκτάριος, κάθονται στήν πόρτα καί αρχίζουν τίς ύβρεις ! Οι δέ Παλαιοημερολογίτες πού βρίσκονται από κάτω, επαυξάνουν... ενώ οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κάθονται καί τούς κοιτάνε !
Τό ιστολόγιο asimpiestos.blogspot από τήν άλλη, σε δημοσίευμά τού τον Απρίλιο τού 2017 (βλ.  εδώ), γράφει : ''Οσον ούπω η Εκκλησία  συνεργάζεται με το σύστημα, μοιράζοντας υπνοθεραπία στους πιστούς.  
Οι διαδηλώσεις της εκκλησίας τα προηγούμενα 25 χρόνια τι ρόλο έπαιζαν; 
Σήμερα γιατί δεν μιλάει κανείς; 
Κοιμήσου Ραγιά... αυτό σπούδασες.''   

Ώστε η Εκκλησία κατά τό asimpiestos.blogspot συνεργάζεται με το σύστημα, μοιράζοντας υπνοθεραπία στους πιστούς !!!  
Οι εγκύκλιοι τής Ιεράς Συνόδου, οι οποίες αποτελούν φρένο τόσες δεκαετίες στούς εκάστοτε κυβερνώντες( βλ. εδώ ) δέν τού φθάνουν !


Σε άλλο άρθρο ( βλ. εδώ ) με τίτλο : ''Και μετά απορούν κάποιοι γιατί η επίσημη εκκλησία δεν παίρνει θέση για την κάρτα του πολίτη. Γίνετε κόρακας κορακιού μάτι να βγάλει;'', γράφει :

Τη δουλεία έχουν αυτά τα σύμβολα μέσα στις εκκλησιές και από ποτέ έγινε μονόφθαλμος ο θεός; Και μην μου πείτε ότι το τρίγωνο συμβολίζει τον τριαδικό θεό.                             Μήπως λέω εγώ τώρα βλέπετε και καμία ομοιότητα με αυτά τα σύμβολα εδώ;
  
Κάποιος σκεπτόμενος άνθρωπος του γράφει στα σχόλια :

WOLFDOG είπε...
Λιγη σκεψη και μελετη δε βλαπτει. Οντως συμβολιζει την ιερα τριαδα γωνιας θ=60 μοιρων.Πρωτοχριστιανικο συμβολο το ισπλευρο τριγωνο με ριζες πιθανοτατα στους πυθαγορειοςυ και τον "εστι δικης οφθαλμος ος τα πανθ ορα "Συναναταται σε πολυ παλιες εκκλησιες και αναλυεται διεξοδικα στα πατερικα κειμενα.Το αν οι πεφωτισμενοπι το πηραν και με αυτο θελουν να συμβολιζουν την Ανιερη τριαδα κλπ κλπ αυτο ειναι αλλο ζητημα.Εινα ισα να αφοριζουμε την αρχαια ελλαδα και την αρχαια αιγυπτο επειδη αυτοι χρησιμοποιουσαν τη σβαστικα που χρησιμοποιησε για δικους του λογους ο Χιτλερ η να αφοριζουμε το σταυρο επειδη μετα τον πηραν οι Ροδοσταροι και τουβαλαν στην επιμαχη θεση το ροδο.... Λιγη περισσοτερη προσοχη παρακαλω γιατι ο κοσμος που δεν εχει χρονο για μελετη ειναι ικανος να παραπαλανηθει και να οδηγηθει σε αντιθετα συμπερασματα απο αυτα που πρεπει και απο αυτα που θα τον κρατησουν.
asimpiestos είπε...
Οι καθολική που δεν πίστευαν την αγία 3 γιατί το έχουν το ίδιο σύμβολο στις εκκλησιές .προέρχεται από την αρχαία Αίγυπτο και υπάρχουν πολλά στοιχειά για αυτό .Συγγνώμη αλλά ο χριστός δεν αναφέρει στο λόγο του για ένα μάτι .
Σημ. Ποιοι ; Οι Παπικοί δεν διατηρούν το δόγμα της Αγίας Τριάδος ;;;;!!!!!  Τί λέει ο άνθρωπος ! Τέτοια αμάθεια σπανίως συναντιέται καί μάλιστα σέ άνθρωπο πού κρίνει μέ τέτοια αυστηρότητα τήν Εκκλησία καί θέλει μάλιστα καί νά καθοδηγεί άλλους !
Εκτός αυτού, τό σύμβολο αυτό, συμβολίζει τόν παντεπόπτη οφθαλμό τού Θεού καί συναντάται ακόμα καί σέ Καθολικά τού Αγίου Όρους !

 Σε άλλο (βλ. εδώ) γράφει :

'' ••• ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΕΥΟΔΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΦΑΤΗ ΓΝΗΣΙΑ ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 και ώρα 17:00 στα Προπύλαια Αθηνών ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ +ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΜΕΘΟΔΙΟ''. 

Έχει μάλιστα και ετικέτα Ιερά Μονή Εσφιγμένου ( βλ. εδώ ) καί άλλη πού λέγεται ''ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ''(βλ. εδώ), εννοώντας την σχισματική τοιαύτη που υπάγεται στους Φλωριναίους ΓΟΧ ! Οι ετικέτες αυτές, περιέχουν κυρίως τα επίσημα δελτία τύπου της ψευτο εσφιγμένου, τα οποία είναι γεμάτα από ψεύδη και συκοφαντίες κατά τής κανονικής Ι. Μονής Εσφιγμένου καί τής Ι. Κοινότητος Αγίου Όρους ! 

 Σέ άλλο αναδημοσιευμένο άρθρο ( βλ. εδώ ) μέ τίτλο : ''Η Κυβέρνηση τού Αντιχρίστου, η κάρτα τού πολίτη καί ο ρόλος τής Εκκλησίας'', περιέχονται μεταξύ άλλων καί τά εξής συκοφανικά :

''Αλλά βλέπετε οι σημερινοί προκαθήμενοι, δεν είναι και πολύ πρόθυμοι να αντιταχθούν στο «θηρίο». Προτιμούν, όπως κάνουν μέχρι τώρα, να κινηθούν ΑΔΙΑΦΟΡΑ, με ΣΙΩΠΗ, και ΑΝΟΧΗ, χωρίς να λαμβάνουν θέση. Ψάχνουν δηλαδή, ΠΛΑΓΙΟΥΣ, ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΟΥΣ και γενικά ΑΝΩΔΥΝΟΥΣ τρόπους ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ του λαού.
Γιατί εκ των πραγμάτων ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να λάβουν διαφορετική απόφαση, από την Ιερά Σύνοδο του 1998. Βλέπετε δεν μπορεί ο ΧΡΙΣΤΟΣ για το ίδιο θέμα να λέει διαφορετικά πράγματα.
Το μόνο που τους μένει, είναι να ρίξουν τις μάσκες τους και να μας δείξουν ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ που κρύβουν μέσα τους. Και όπως οι πολιτικοί, να μας αποδείξουν και αυτοί, πως δεν ενεργούν υπέρ του πιστού λαού, αλλά ενεργούν υπέρ της κυβέρνησης του Αντιχρίστου.''

Άν αντέχετε δείτε καί άλλο αναδημοσιευμένο άρθρο ( βλ. εδώ ) με τίτλο : ''Σαν άλλη Ντόρα ο Ιερώνυμος,δήλωσε πως θα κάνει "τα πάντα" για την εκκλησία και την πατρίδα του..'', όπου γράφει :

''Δεν μας είπε όμως ποια ακριβώς είναι η πατρίδα του..Γιατί το χρήμα και οι "μπίζνες" δεν έχουν πατρίδα.
Όλα στο βωμό του χρήματος λοιπόν.Ακόμα και η θρησκεία..Κάνουν μπίζνες με φανατικούς ισλαμιστές..την εκκλησιαστική περιουσία και τις ελληνικές εκτάσεις.''

Μέχρι και άρθρο ( βλ. εδώ ) με τίτλο : ''Πρώτη η Ιερά Σύνοδος Γ.Ο.Χ. Ελλάδος καταδικάζει την κάρτα του πολίτη'' έχει καθώς καί ένα άρθρο προσβλητικό πρός τήν Ι. Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους ( βλ. εδώ  )!

Γενικώς, έχει τόσα πολλά προσβλητικά άρθρα πρός Εκκλησιαστικούς ηγέτες καί Ιερές Μονές πού δεν είναι εύκολο να περιγραφούν σέ ένα άρθρο ! Τα περισσότερα πάντως έξ αυτών περιέχονται στήν ετικέτα ''Εκκλησία''.

Συμπέρασμα  

 Οι Έλληνες Youtubers καί τό asimpiestos.blogspot, προσβάλουν τήν Εκκλησία καί υποστηρίζουν τούς σχισματικούς καταληψίες τής Ι. Μ. Εσφιγμένου .
Γιά τόν λόγο αυτόν, απαγορεύεται πάσα συμμετοχή τών Ορθοδόξων Χριστιανών στίς συγκεντρώσεις πού αυτοί διοργανώνουν .


 Η μεγαλειώδης συγκέντρωση τής Εκκλησίας με 1.000.000 πιστούς κατά τής αφαίρεσης τού θρηκεύματος από τίς ταυτότητες , αποδεικνύει πώς μόνο η Ορθόδοξος Εκκλησία μάς έχει τήν δύναμη, όποτε πραγματικά χρειαστεί, νά συγκεντρώνει τόν Ορθόδοξο Χριστιανικό λαό καί μόνο αυτήν τρέμουν οι άθεοι κυβερνώντες .
 

Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Γ. Εφραίμ Κατουνακιώτης . Σπάνια ομιλία ''περί υπακοής'' στήν Ι. Μονή Οσίου Γρηγορίου - Άγιον Όρος .
 Μας αρκεί καί μόνο πού σέ βλέπουμε Όσιε Πάτερ ημών Εφραίμ  .   Ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, παρουσία τού μακαριστού καθηγουμένου τής Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους π. Γεωργίου Καψάνη, δίδει πνευματικές νουθεσίες στούς Μοναχούς τής Ι. Μονής .
Επικεντρώνεται στά αγαπημένα τού θέματα : τήν υπακοή στόν Γέροντα καί στήν εκοπή τού ιδίου θελήματος .
Η ομιλία αυτή πρέπει να δημοσιεύεται γιά πρώτη φορά , διότι όσο καί άν έψαξα δέν βρήκα παρά μόνο ένα απομαγνητοφωνημένο κομμάτι τής πού δημοσίευσε η Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου στο τεύχος ''Όσιος Γρηγόριος'' Νο 25 τού 1988 .
Η αλήθεια είναι πώς τήν έχω χρόνια καί αμέλησα νά τήν δημοσιεύσω . Ευλόγησον καί καλή ακρόαση, ειδικά σέ όσους/ες προορίζονται γιά Μοναχοί/ές .

Ευχαριστίες στόν Μοναχό τής Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου πού τήν παραχώρησε .

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Ο Αιρετικός «Γ.Ο.Χ.» Κλεομένης κλωτσάει μηχάνημα ΑΤΜ !Μετά από τα ''κινητά του 666'' με τα οποία τις προάλλες εμόλυνε την θάλασσα ο αιρετικός ψευτοπαπάς Κλεομένης, αυτή την φορά τάραξε στίς κλωτσιές μηχάνημα αναλήψεως χρημάτων ΑΤΜ ! Η αιτία κατά τόν Κλεομένη είναι απλή... . Τα χρήματα είναι του Σατανά, το ίδιο και οι τράπεζες .Οι τραπεζικές κάρτες( σημ. τις οποίες χρησιμοποιούν πολλοί Παλαιοημερολογίτες ψευτοϊερείς ) είναι διαβολοκάρτες και κατά συνέπεια όλοι όσοι τις χρησιμοποιούν έχουν μία σίγουρη θέση στήν Κόλαση ! Αφού λοιπόν τα ΑΤΜ είναι διαβολοκούτια πού στέλνουν τούς ανθρώπους στήν Κόλαση, πρέπει να καταστραφούν . Και ποιός θα τα καταστρέψει ; Μα ποιός άλλος από τόν εξολοθρευτή Κλεομένη ; 
 Το δε υβρεολόγιο εναντίον όλων, τού τύπου εβραιόδουλοι κ.λ.π. ( !!! ), αποδεικνύει το ότι ο άνθρωπος αυτός είναι authentic «Γ.Ο.Χ.» ! Ένας εναντίον όλων !
 Πάντως απ΄ ότι φαίνεται είναι θέμα ημερών το να συλληφθεί, διότι η ανοχή έχει καί τά όριά τής... .

Προσοχή λοιπόν από τούς Παλαιοημερολογίτες, διότι εκτός από πλανεμένοι πολλοί απ΄ αυτούς είναι όπως βλέπετε και επικίνδυνοι !
Καί τό χειρότερο...

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ  !

Η Μεσοπεντηκοστή .


Τήν Τετάρτη μετά τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου πανηγυρίζει ἡ Ἐκκλησία μία μεγάλη δεσποτική ἑορτή, τήν ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Κάποτε ἡ ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἦταν ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί συνέτρεχαν κατ᾽ αὐτή στόν μεγάλο ναό πλήθη λαοῦ.
Δέν ἔχει κανείς παρά νά ἀνοίξῃ τήν Ἔκθεσι τῆς Βασιλείου Τάξεως (Κεφ. 26) τοῦ Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου γιά νά ἰδῇ τό ἐπίσημο τυπικό τοῦ ἑορτασμοῦ, ὅπως ἐτελεῖτο μέχρι τήν Μεσοπεντηκοστή τοῦ ἔτους 903 στόν ναό τοῦ ἁγίου Μωκίου στήν Κωνσταντινούπολι, μέχρι δηλαδή τήν ἡμέρα πού ἔγινε ἡ ἀπόπειρα κατά τῆς ζωῆς τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος ΣΤ’ τοῦ Σοφοῦ (11 Μαΐου 903).

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Το θαύμα μέ τά ξερά κρίνα τής Παναγίας πού ανθίζουν !Μέσα από τά ξερά κλοναράκια, φυτρώνουν ολοζώντανα άνθη !

Θαύμα ! Τό αίμα τού Αγίου Νικολάου τού έν Βουνένοις βγαίνει μέσα από τά δέντρα !


Σήμερα , 9 Μαΐου - μνήμη τού Αγίου νεομάρτυρος Νικολάου τού έν Βουνένοις .   Τό αίμα τού Αγίου Νικολάου τού έν Βουνένοις βγαίνει μέσα από τά δέντρα ! Στά δέντρα αυτά , είχαν κρεμάσει οί Άβαροι τόν Άγιο μαζί μέ 12 άλλους Νεομάρτυρες , τούς οποίους βασάνισαν μέχρι θανάτου στίς + 9 Μαϊου τού 720( ; ). Τόν Άγιο Νικόλαο , τελικώς τόν αποκεφάλησαν διά ξίφους . Πολλοί Άγιοι μαρτύρησαν στήν Ελλάδα , ειδικά από τούς Τούρκους Μουσουλμάνους . Οί Άβαροι δέν γνωρίζουμε ακριβώς σέ τί θρησκεία πίστευαν , πάντως , οί ενδυμασίες τούς μέσα στούς τάφους πού βρέθηκαν, δείχνουν πώς ήταν επηρεασμένοι από τούς Τούρκους  .
    Τό θαύμα αυτό , είναι μία ακόμη απόδειξη πώς η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία διαφέρει από όλες τίς άλλες , οί οποίες δέν έχουν ούτε ένα αγιαστικό θαύμα να μάς δείξουν . Οί υπόλοιπες θρησκείες τού κόσμου , έχουν όλες τά ίδια υπερφυσικά θαύματα . Σπάνε αντικείμενα , ακούγονται διάφοροι ήχοι , άνθρωποι καί αντικείμενα σηκώνονται στόν αέρα κ.λ.π. . Αυτά όλα όμως , είναι στίς δυνατότητες τών δαιμόνων . 
    Εμείς τούς ερωτούμε . Γιατί άραγε δέν μπορεί κανείς απ΄ αυτούς - τούς αυτοπροβαλόμενους ώς '' δυνατούς '' κ.λ.π. , νά αγιάσει ένα ποτήρι νερό χαρίζοντάς τού αιώνια αφθαρσία , όπως συμβαίνει στήν Ορθόδοξη Εκκλησία Τού Χριστού ; Γιατί δέν μπορούν νά ζημώσουν ψωμί χωρίς μαγιά όπως εμείς ; Γιατί δέν έχουν πεί ούτε μία προφητεία ; Γιατί τέλος , κανείς απ΄αυτούς τούς '' επιδειξίες γκουρού '' , δέν μένει άφθαρτος μετά θάνατον , όπως οί Άγιοι τής Εκκλησίας μάς , πού επιπλέον ευωδιάζουν έν αντιθέσει πρός όλους τούς ανωτέρω ;  
   Δέν μπορούν να τά πετύχουν όλα αυτά , διότι μόνον ο Θεός μπορεί νά νικήσει τήν φθορά καί τόν θάνατο .
Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Κυριακή τού παραλύτου .
Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ὑπομένει ὅλα τὰ λυπηρὰ αὐτῆς τῆς ζωῆς μὲ καρτερία κι ἐλπίδα στό Θεό. Γι αὐτὸν ἡ κάθε μέρα θὰ εἶναι μῆνας στόν οὐρανό, ἐνῶ στόν ἄπιστο θὰ μοιάζει μὲ χρόνο ὁλόκληρο. Γιατὶ ὁ ἄπιστος χαίρεται μόνο ὅταν δέν ὑποφέρει· κι ὅταν ὑποφέρει, τὸ κάνει χωρὶς ὑπομονὴ κι ἐλπίδα στό Θεὸ καὶ δυσανασχετεῖ…

Ὁ συνειδητὸς ἄνθρωπος εἶναι λογικὸ ν’ ἀναζητήσει τίς αἰτίες πού τὸν βασανίζουν μέσα του, ἐνῶ ὁ ἀνόητος κατηγορεῖ πάντα τοὺς ἄλλους. Ὁ συνειδητὸς ἄνθρωπος θυμᾶται ὅλες τίς ἁμαρτίες πού ἔκανε ἀπὸ παιδί. Τὶς θυμᾶται μὲ φόβο Θεοῦ καὶ περιμένει νά πληρώσει γι’ αὐτές…

Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἐπωφελεῖται ἀπ’ ὅλα τὰ βάσανα του, γνωρίζοντας πώς ὅλ’ αὐτὰ τὰ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς μὲ τὴν ἀγάπη Του γιά τὸν ἄνθρωπο, γιά τή δική του ὠφέλεια. Μὲ τὸ ἔλεός του ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νά ἐπισκεφτοῦν τὸν ἄνθρωπο βάσανα γιά τὶς ἁμαρτίες του. Μὲ τὸ ἔλεός Του τὸ κάνει αὐτό, ὄχι μὲ τή δικαιοσύνη Του. Ἂν ἐνεργοῦσε μὲ τή δικαιοσύνη Του, τότε κάθε ἁμαρτία ἀναπόφευκτα θὰ ‘φερνε θάνατο, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος:

«Ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκυεῖ θάνατον» (Ἰάκ. Α΄ 15). Κι ὁ Θεὸς ἀντὶ γιά θάνατο χαρίζει θεραπεία μέσ’ ἀπὸ τὰ βάσανα. Τὰ βάσανα εἶναι ὁ τρόπος πού χρησιμοποιεῖ ὁ Θεὸς γιά νά θεραπεύσει τή λέπρα τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.

Μόνο ὁ ἀνόητος ἄνθρωπος σκέφτεται πώς τὰ βάσανα εἶναι κακό. Ὁ συνειδητὸς ἄνθρωπος γνωρίζει πώς τὰ βάσανα δέν εἶναι κάτι κακὸ ἀλλὰ ἡ φανέρωση τοῦ κακοῦ, ἡ θεραπεία του. Πραγματικὸ κακὸ γιά τὸν ἄνθρωπο εἶναι μόνο ἡ ἁμαρτία. Ἐκτὸς ἁμαρτίας δέν ὑπάρχει τίποτα κακό. Ὅλα τ’ ἄλλα πού οἱ ἄνθρωποι ἀποκαλοῦν κακὰ δέν εἶναι τίποτ’ ἄλλο, παρὰ τὸ πικρὸ φάρμακο πού θεραπεύει τὸ κακό. Ὄσο πιὸ ἄρρωστος πνευματικὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τόσο πικρότερο εἶναι τὸ φάρμακο πού τοῦ δίνει ὁ γιατρός.

Μερικὲς φορὲς ὁ ἄρρωστος νομίζει πώς τὸ φάρμακο εἶναι χειρότερο καὶ πιὸ πικρὸ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἀρρώστια. Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ μὲ τὸν ἁμαρτωλό. Τὰ βάσανα εἶναι βαρυτέρα καὶ πιὸ πικρὰ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία πού ἔκανε. Αὐτὸ ὅμως εἶναι ἀπάτη, μία πολὺ μεγάλη αὐταπάτη. Δέν ὑπάρχει στόν κόσμο βάσανο τόσο σκληρὸ καὶ τόσο ὀλέθριο ὅσο ἡ ἁμαρτία. Ὅλα τὰ βάσανα πού ὑποφέρουν ἄνθρωποι καὶ λαοὶ δέν εἶναι τίποτ’ ἄλλο, παρὰ ἡ πλούσια θεραπεία πού παρέχει σὲ ἀνθρώπους καὶ ἔθνη τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γιά νά τοὺς σώσει ἀπὸ τὸν αἰώνιο θάνατο. Κάθε ἁμαρτία, ἑπομένως, ὅσο μικρὴ κι ἂν εἶναι, ἀναπόφευκτα τὴν ἀκολουθεῖ θάνατος, ἂν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ δέν ἐπιτρέψει τὴν ἐπίσκεψη τῆς ἀρρώστιας, γιά νά συνεφέρει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τή μέθη τῆς ἁμαρτίας. Γιατὶ ἡ θεραπεία πού ἀκολουθεῖ τὸν πειρασμό, προέρχεται ἀπὸ τὴν εὐεργετικὴ δύναμη τοῦ Ἁγίου καὶ Ζωοποιοῦ Πνεύματος.

Ἴσως ἰσχυριστεῖς: «Ὁ ἄνθρωπος φοβᾶται τὰ βάσανα ἐπειδὴ φοβᾶται τὸ θάνατο. Μποροῦν τὰ βάσανα ν’ ἀπομακρύνουν τὸ θάνατο;» Τὶ εἶναι αὐτὸ πού ὁδηγεῖ τὸ σῶμα στό θάνατο; Ἡ ἀρρώστια ἢ τὸ φάρμακο;

Η νέα Αγία Σοφία η εν Κλεισούρα ασκήσασα. Βίος - θαύματα - παθήματα από τούς « ΓΟΧ ».

   
   Η Ιερά Μητρόπολη Καστορίας, με βαθιά συγκίνηση ενημερώνει το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, αλλά και τους κατοίκους ολοκλήρου της Δυτικής Μακεδονίας...
πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με πρώτο τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και την περί αυτόν Αγία και Ιερά
Σύνοδο, κατέγραψε και συναρίθμησε στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, την Ασκήτρια της Ιεράς Μονής Παναγίας Κλεισούρας, Γερόντισσα Σοφία.

    Έτσι από τώρα και εις τον αιώνα τον άπαντα, η διανύσασα «τον αγώνα τον καλόν» αφανώς στην Μονή της Παναγίας, Σοφία η Ασκήτρια, θα τιμάται ως Αγία και θα γεραίρεται με ύμνους και ωδές πνευματικές από τους πιστούς, ιδιαιτέρως δε κατά την 6ην Μαΐου, ημέρα της οσίας κοιμήσεώς της.
Γι’ αυτό και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011, στην Ιερά Μονή Παναγίας Κλεισούρας, κατά τη διάρκεια του Όρθρου, πριν από την Θεία Λειτουργία, στην οποία θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Δράμας κ.κ. Παύλος και ο Ποιμενάρχης μας Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ, θα τεθούν με επίσημη τελετή τα λείψανα της Οσίας Σοφίας σε προσκύνηση και αγιασμό όλων μας.
Τέλος, από ημέρα σε ημέρα αναμένεται να έλθει από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο η Συνοδική πράξη Αγιοκατατάξεως, οπότε και διά του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου θα ρυθμιστούν και θα αναγγελθούν επισήμως οι τελετές αγιοκατατάξεως.Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ - ΒΙΟΣ - ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
 
   Το 1883 γεννιέται σε χωριό της Τραπεζούντας του Πόντου η Σοφία Χορτοκορίδου, η «ασκήτισσα της Παναγιάς».Παντρεμένη στον Πόντο με ένα σύζυγο που εξαφανίστηκε (μάλλον όχι με δική του ευθύνη) μετά από επτά χρόνια γάμου και μητέρα ενός παιδιού που, νεογέννητο, φαγώθηκε από χοίρους, ήρθε στην Ελλάδα παρασυρμένη από τη λαίλαπα του πολέμου και ολοκλήρωσε τη ζωή της στο μοναστήρι του Γενέθλιου της Θεοτόκου στην Κλεισούρα Καστοριάς.

   Η ψυχή της ανέπνεε το Χριστό και την Παναγία με την απλοϊκή αγάπη των ταπεινών, που αισθάνονται τα ιερά πρόσωπα της πίστης ως φίλους και συγγενείς τους, εμβαθύνοντας στο μυστήριο της πανανθρώπινης αγάπης απλά και συγκλονιστικά, με την τρομακτική ευθύτητα και την ειλικρίνεια ενός παιδιού, που προκαλεί το σεβασμό, αλλά και τρομάζει γιατί αφαιρεί τις μάσκες της ατσαλάκωτης και καθώς πρέπει «εντιμότητάς μας» και της καλής μας υπόληψης, που νομίζει ότι ζει ενάρετα χωρίς να ρίχνεται στο ηφαίστειο της αγάπης. Είναι οι περίφημοι "πτωχοί τω πνεύματι" του Ευαγγελίου, που ζουν τα διδάγματα του χριστιανισμού χωρίς να διυλίζουν τον κώνωπα με τη βοήθεια της ακαδημαϊκής θεολογίας.

   «Ένας είναι ο Κύριος και μία η Κυρία» έλεγε (εννοούσε το Χριστό και την Παναγία), «όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε αδελφοί». Δασκάλα πολλών απλών ανθρώπων, κυρίως γυναικών, μετέδιδε την ταπείνωση και την αγάπη με κάθε λόγο και κάθε κίνησή της ήταν μια θαυμαστή προσωπικότητα χωρίς μελανά σημεία, ένα χόρτο της γης, παρόμοιο σε πολλά με τους διά Χριστόν σαλούς, αθέατο από τους υπερήφανους και μορφωμένους, αλλά εκτιμημένο από τους ταπεινούς, τους ομοίους της.ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
 
   Αγάπησε το Θεό και τους ανθρώπους με θαυμαστή δύναμη και η ζωή της πλουτίστηκε από εντυπωσιακές εμπειρίες επαφής με τη Θεοτόκο και διαφόρους αγίους.

   Το 1967 χειρουργήθηκε από τον αρχάγγελο Γαβριήλ, στον καταυλισμό προσκόπων * του Αμύνταιου, όπου την είχαν περιθάλψει σε κακά χάλια -δεν υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες του θαύματος -τί χαρά για το ρεαλισμό μας!- αλλά πλήθος ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και γιατροί, την είδαν το βράδυ μισοπεθαμένη από μια βρομερή πληγή που διαρκούσε μέρες και την επομένη τη βρήκαν με μια καλοραμμένη χειρουργική μαχαιριά που είχε γίνει μέσα στον καταυλισμό (γιατί δε βγήκε).

   Όπως και πολλοί άγιοι, είχε επικοινωνία με τα άγρια ζώα, και ιδιαίτερα με μια αρκούδα του δάσους, αλλά και με φίδια και πουλιά.Θα αρκεστούμε ενδεικτικά μόνο σε αυτά,αν και είχε και πολλά άλλα χαρίσματα που έδειχναν οτι ήταν εν ζωή Αγία και αυτή είναι άλλωστε και άποψη όσων την γνώρισαν.


ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
 
   Από τότε που άλλαξαν τα ημερολόγια, νήστευε και με το παλαιό και με το νέο, για να μη σκανδαλίζει κανέναν. Ποτέ δε δέχτηκε τιμές, αν και όσοι τη γνώρισαν φύλαξαν τα λόγια της ως θησαυρούς της συνείδησης. Είναι μια «Γερόντισσα», μια Μητέρα της Εκκλησίας και πνευματική μητέρα πολλών ανθρώπων. Ήδη έχουν γραφτεί προς τιμήν της τροπάρια, από ανώνυμο πνευματικό της παιδί, στη νεοελληνική γλώσσα.

   Υπάρχει ιστορικά δυστυχώς η τάση σε αυτούς που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο να οικειοποιηθούν,την Γερόντισσα,κάτι που δεν ανταποκρίνεται βεβαίως στην πραγματικότητα,μέχρι να την απαγάγουν προσπάθησαν όσο ζούσε,αλλά αυτό και άλλα λυπηρά γεγονότα δεν είναι του παρόντός και θα μείνουμε μόνο σε αυτή την επισήμανση απλώς προς χάρη της ιστορικής αλήθειας.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
 
   Έλεγε: «Ο φόβος του Θεού κάνει σοφό τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο φόβος του Θεού; Όχι να φοβάσαι το Θεό, αλλά να φοβάσαι να μη στενοχωρήσεις τον άλλο, να μην τον βλάψεις, να μην τον αδικήσεις, να μην τον κατηγορήσεις. Αυτή είναι η σοφία. Ύστερα τα άλλα, για να ζήσεις, σε φωτίζει ο Θεός τί να κάνεις»( Φυσικά εδώ η Οσία δέν αντιφάσκει . Απλά θέλει νά πεί πώς , ένα από τά αποτελέσματα τού φόβου Τού Θεού , είναι καί η πρός τόν πλησίον αγάπη ).

   «Να ψάχνετε να βρίσκετε τους φτωχούς και να μαζεύετε να πάτε να τους βοηθάτε. Αυτά θέλει ο Θεός, όχι να πηγαίνετε τάχα να προσεύχεστε στην εκκλησία»

«Η ελεημοσύνη κρυφή να είναι, μόνον ο Θεός να ξέρει»

   «Αχ, να ξέρατε τί έπαθε ο Κύριος την Τετάρτη και την Παρασκευή, τίποτα δε θα βάζατε στο στόμα σας. Ούτε ψωμί, όχι λάδι. Μη μαντζιρίζετε (=τρώτε αρτύσιμα) Τετάρτη και Παρασκευή»

   «Οι άγγελοι μιλάνε κάθε μέρα. Ο Θεός στέλνει τους αγγέλους, να δουν αν ο κόσμος μετανοεί»

   «Η Παναγία κλαίει, κάθε μέρα κλαίει. Λέει στον Υιό της: Υιέ μου και Θεέ μου, δώσε στον κόσμο σοφία, συγχώρησε τον κόσμο»

«Το στόμα να γίνει βασιλικός και τριαντάφυλλο».


ΝΕΩΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ
 
   Το 2009 στην Καστοριά και στην διημερίδα που οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς με θέμα τους "Εν Καστορία τιμωμένους Αγίους" έγινε εκτενή αναφορά στον βίο της,ενώ ο επιχώριος Επίσκοπος Καστορίας κ.κ.Σεραφείμ τόνισε την προσωπική του πίστη,όπως και του ποιμνίου της τοπικής εκκλησίας,στην Αγιότητα της,επισήμανε ότι υπάρχει ήδη ακολουθία και εικόνα της,ενώ πρόσθεσε ότι έχουν ξεκινήσει και θα γίνουν και τα επόμενα έτη,όλες οι κανονικές ενέργειες απο την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας για την επίσημη Αγιοποίηση της απο το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως,όπως απαιτεί η κανονική τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Απολυτίκιο. Ήχος γ΄. Την ωραιότητα.

   Σοφίας γέγονας, μήτερ αοίδημε, Σοφία, σέμνωμα, της Θεομήτορος, εν τη Μονή ασκητικώς τον βίον σου διελθούσα,όθεν και απείληφας των καμάτων σου έπαινον, κατατραυματίσασσα των δαιμόνων τας φάλαγγας, και πρέσβειρα Χριστώ παρεστώσα, μη επιλάθου των πόθω τιμώντων σε.

Μεγαλυνάριο.

   Σοφισθείσα, μήτερ, πνευματικώς, όλον σου τον βίον εν τελεία υπομονή διήλθες, Σοφία, και νην του σου Νυμφίου το κάλλος εποπτεύεις εν ταις παστάσιν αυτού.Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
 
   Η Μονή του Γεννεθλίου της Θεοτόκου όπου ασκήτευσε η Γερόντισσα,βρίσκεται σε υψόμετρο 970 μέτρα στα όρια των νομών Καστοριάς και Φλώρινας και απέχει 35 χιλ. από την Καστορία, 70 χιλ. από την Φλώρινα και 22 χιλ. από την Πτολεμαΐδα. Ιδρύθηκε περίπου στα 1314 από τον Κλεισουριώτη ιερομόναχο Νεόφυτο και ανακαινίστηκε το 1813 από τον Κλεισουριώτη ιερομόναχο της Μονής Ιβήρων του Αγίου Όρους Ησαΐα Πίστα μετά από όραμα της Παναγίας.

   Είναι ρυθμού τρίκλιτης ξυλόστεγης τρουλαίας βασιλικής με νάρθηκα και περιβάλλεται από ένα τεράστιο ορθογώνιο φρουριακό συγκρότημα, εντός του οποίου είναι κτισμένο το καθολικό. Κοσμείται με αξιόλογες τοιχογραφίες, έργα των Χιοναδιτών αγιογράφων Γεωργίου και Γεωργίου. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο χρυσώθηκε το 1772 από τον Κωνσταντίνο Κτίπα από το Λινοτόπι.

   Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα η Μονή φιλοξένησε και περιέθαλψε πολλούς Μακεδονομάχους με πρώτο τον Παύλο Μελά, αλλά και κατά τη διάρκεια της Κατοχής υπήρξε κρησφύγετο όλων ταλαιπωρημένων από τους Γερμανούς κατοίκων της περιοχής. Όταν το 1903 οι Τούρκοι έκαψαν το γειτονικό χωριό Βαρικό πολλοί κάτοικοί του βρήκαν καταφύγιο στο μοναστήρι. Από το 1993 λειτουργεί ως γυναικεία κοινοβιακή Μονή με ηγουμένη τη γερόντισσα Ανυσία, που μαζί με την υπόλοιπη μοναστική αδελφότητα προσπαθούν να «αναστήσουν» το σημαντικό αυτό λατρευτικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας.

   Στα χρόνια που στη Μονή δεν υπήρχε μοναστική αδελφότητα και οργανωμένη κοινοβιακή ζωή, ασκήτευσε η γερόντισσα Σοφία που καταγόταν από τον Πόντο. Ήρθε νέα και δούλευε πολύ ως τα βαθιά γεράματά της και την αγαπούσανε όλο το χωριό.

   Εκοιμήθη στις 6 Μαΐου 1974 και τάφηκε εκεί και θεωρείται αγία από πολλούς Δυτικομακεδονές που την γνώρισαν. Τα λείψανά της σώζονται στο μοναστήρι και εκτίθενται προς προσκύνηση στους επισκέπτες, αν το ζητήσουν από τις μοναχές.

προσκοπισμός , άν καί κάνει πολλά καλά έργα , εν τούτοις είναι αποδεδειγμένα , ένα επινόημα τών Μασόνων . Μακάρι νά μήν ήταν .

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Η Κυριακή τών Μυροφόρων .


 
 
 
 
Μέτρο τῆς πιστότητας-῾Η στιγμή τῆς ἥττας

Αὐτοί πού ἑορτάζουν σήμερα ἦσαν φίλοι καί ἀκόλουθοι τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά σπάνια τούς φέρνουμε στόν νοῦ μας, ἐπειδή πολύ λίγο ἀναφέρονται στίς Γραφές. Καθένας τους ὅμως θά μποροῦσε νά γίνει ἕνα μάθημα γιά μᾶς.
῾Ο ῞Αγιος ᾿Ιωσήφ ὁ ἀπό ᾿Αριμαθαίας ἦταν ἕνας πλούσιος ἄνθρωπος πού ἄκουγε τόν Χριστό μέ ἀνοιχτό μυαλό, δέν δεσμεύτηκε ὅμως ποτέ. Δέν δεσμεύθηκε οὔτε ὁ Νικόδημος, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας μορφωμένος καί μέλος τοῦ Συνεδρίου. Παρακολουθοῦσε τόν Χριστό, Τοῦ ἔθετε ἐρωτήματα, ἤθελε νά καταλάβει, ἤθελε νά βεβαιωθεῖ. Κανείς ὅμως ἀπό τούς δύο δέν δεσμεύθηκε ὅτι θά ἀκολουθεῖ τόν Χριστό, κανείς ἀπ’ τούς δύο δέν θεώρησε τόν ἑαυτό του μαθητή Του.
῾Ωστόσο ὅμως, τή στιγμή πού ὁ Χριστός στά μάτια ὅλων ἦταν ὁ ἡττημένος, τότε πού ἡ νίκη ἦταν μέ τό μέρος τῶν ἐχθρῶν Του, ὅταν ἦταν νεκρός καί ἐπρόκειτο νά ταφεῖ, τότε ἦρθε στήν ἐπιφάνεια ἡ ἀφοσίωση αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων πού ἀπό τό στόμα Του εἶχαν ἀκούσει ρήματα Ζωῆς. ᾿Αποκαθήλωσαν λοιπόν τό σῶμα Του μαζί μέ τή Θεοτόκο γιά νά τό ἐνταφιάσουν. Μέ τόλμη προσῆλθαν στόν Πόντιο Πιλάτο καί ζήτησαν τήν ἄδεια νά πάρουν τό σῶμα ὥστε νά τό ἐνταφιάσουν μέ τήν προσήκουσα τιμή. Στήν πορεία τῆς ζωῆς Του, Τόν ἄκουγαν μέ διστακτικό ἀλλά ἀνοιχτό μυαλό. Μέ τόν θάνατό Του, ἦρθε στό προσκήνιο ἡ πιστότητά τους. Καί βλέποντας τόν πόνο τῆς Μητέρας Του καί τοῦ ᾿Ιωάννη, δέν τούς ἔμεινε καμιά ἀμφιβολία· Πρέπει νά πάρουν θέση· πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀνεχθοῦν νά πεταχτεῖ περιφρονημένος Αὐτός πού στάθηκε δάσκαλος, ὁδηγός καί φίλος τους;
῎Εχουμε καί τήν ἄλλη ὁμάδα, αὐτή τῶν Μυροφόρων γυναικῶν, οἱ ὁποῖες ἀκολουθοῦσαν τόν Χριστό καί φρόντιζαν γιά τίς ἀνάγκες τίς δικές Του καί τῶν μαθητῶν Του. ῞Οταν ὁ Χριστός σταυρώθηκε, ὅλοι οἱ ἀπόστολοι σκορπίστηκαν, ἐκτός ἀπό τόν ᾿Ιωάννη καί ἀπό αὐτές τίς γυναῖκες. ῾Η ἀφοσίωση πού τίς κρατοῦσε κοντά Του δέν εἶχε νά κάνει μέ τή διανοητική βεβαιότητά τους γι’ Αὐτόν· μᾶλλον ἔκλεινε μέσα της κάτι ἀπό τά λόγια τῶν μαθητῶν πού πορεύονταν πρός ᾿Εμμαούς· «Οὐχί ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ;» (Λουκ. 24, 32).
Σ’ ὅλη τήν πορεία, ἀπό τή Γαλιλαία ἕως τήν ῾Ιερουσαλήμ, ἀπό τό εἰρηνικό τοπίο μέχρι τόν τόπο τῆς τραγωδίας, ὅλο αὐτό τό διάστημα Τόν ἄκουγαν καί οἱ καρδιές τους ζωντάνευαν -ὄχι ἀπό προσωπική ἀγάπη πρός Αὐτόν ἀλλά ἀπό μιά βαθιά αἴσθηση αἰώνιας ζωῆς. Εἶναι αὐτό ἀκριβῶς πού ἀντανακλοῦσαν καί τά λόγια τοῦ ἀποστόλου Πέτρου ἐνωρίτερα· ὅταν Τόν ἐγκατέλειψαν ὅλοι ὅσοι Τόν ἀκολουθοῦσαν, ὁ ᾿Ιησοῦς ρώτησε τούς μαθητές, «Μή καί ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;». Τότε ὁ Πέτρος ἀπάντησε· «Κύριε, πρός τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις» (᾿Ιωάν. 6, 67-68). Καί δέν ἦταν αὐτά τά λόγια, λόγια πού προέκυπταν ἀπό συλλογισμούς ἤ ἀποδείξεις. ῞Οταν ὁ Κύριος τούς μιλοῦσε, ξυπνοῦσε μέσα τους ἡ αἰώνια ζωή, ἄνοιγε γι’ αὐτούς ἡ πύλη τῆς αἰωνιότητας. Καί ἤξεραν ὅτι ἦταν λόγια ἀληθινά ἐπειδή ὑπῆρχε μέσα τους νέα ζωή. Αὐτό συνέβη καί μέ αὐτές τίς γυναῖκες.
Σήμερα λοιπόν τιμοῦμε τούς ἀνθρώπους πού ἀποδείχθηκαν πιστοί, ἐκείνους πού ἐνῶ ἦσαν ἀδύναμοι δέν τό ἔβαλαν στά πόδια καί ἐκείνους πού μπροστά στήν ἥττα καί τήν τραγωδία ἀναδείχθηκαν πιστοί μαθητές. ῎Ας τούς θυμόμαστε, ὄχι μόνο ὅταν βλέπουμε πόσο δοξάστηκαν, ὅπως σήμερα στή Θεία Λειτουργία, ἀλλά καί γιά νά ρωτοῦμε τόν ἑαυτό μας· Μοιάζουμε, σέ κάποιο βαθμό, μέ ὁποιονδήποτε ἀπό αὐτούς; ῞Οταν ὁ Χριστός μοιάζει ἡττημένος, ἔχω τή δύναμη νά κάνω ἕνα βῆμα μπροστά καί νά πῶ «εἶμαι κι ἐγώ μαθητής Του», τή στιγμή πού σέ ἀνέφελους καιρούς ἤμουν συγκρατημένος, ἀβέβαιος, διστακτικός καί ἔθετα στόν ἑαυτό μου, ἤ μᾶλλον ἔθετα στόν Κύριο, ἕνα σωρό ἐρωτήματα;
Κι ἀκόμα, ἄς τό σκεφθοῦμε· Εἶναι εὔκολο νά εἴμαστε μαθητές τοῦ Χριστοῦ ὅταν εἴμαστε στήν κορυφή τοῦ ἀφρισμένου κύματος, στήν ἀσφάλεια τῶν χωρῶν πού δέν ὑπάρχει διωγμός, οὔτε κίνδυνος ἀπόρριψης, οὔτε ἡ προδοσία μπορεῖ νά ὁδηγήσει στό μαρτύριο, οὔτε κἄν τό ἐνδεχόμενο νά πέσουμε θύματα γελοιοποίησης ἤ κοροϊδίας. ῎Ας σκεφθοῦμε τούς ἑαυτούς μας ὄχι σέ σχέση μέ τόν Χριστό μόνο ἀλλά καί σέ σχέση μέ τούς ἀδελφούς μας, ἐπειδή ὁ Χριστός εἶπε ὅτι ὅ,τι κάνουμε στόν ἐλάχιστο, τόν πιό ἀσήμαντο ἀπό αὐτούς, τό ἔχουμε κάνει στόν ῎Ιδιον. ῎Ας ἀναρωτηθοῦμε πῶς συμπεριφερόμαστε ὅταν κάποιος παραμερίζεται, λοιδωρεῖται, ἀποδιώχνεται ἤ καταδικάζεται ἀπό τήν κοινή γνώμη ἤ ἀπό τή γνώμη ὅσων μετροῦν γιά μᾶς· βρίσκουμε τή στιγμή ἐκείνη τό θάρρος νά ποῦμε, «ἦταν καί παραμένει φίλος μου, εἴτε τόν ἀποδέχεστε εἴτε ὄχι»;  Δέν ὑπάρχει πιό ἀξιόπιστο μέτρο πιστότητας ἀπό ἐκείνη τήν πιστότητα πού ἐκδηλώνεται τή στιγμή τῆς ἥττας.
῎Ας τό σκεφθοῦμε αὐτό, γιατί ὅλοι ὑφιστάμεθα τήν ἥττα, καί μέ τόσους πολλούς τρόπους! ῞Ολοι ἀγωνιζόμαστε, μέ ὅση δύναμη ἔχουμε -λίγη ἤ πολλή- γιά νά εἴμαστε αὐτό πού πρέπει, καί παρόλα αὐτά ὑπολειπόμαστε ὅλη τήν ὥρα. Δέν θά ’πρεπε ἄραγε νά βλέπουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον ὄχι μόνο μέ συμπάθεια, ἀλλά καί μέ τήν πιστότητα τοῦ φίλου πού εἶναι διατεθειμένος νά σταθεῖ κοντά σ’ ἐκεῖνον πού πέφτει, πού ἐκπίπτει τῆς χάριτος, πού ἀποτυγχάνει νά φθάσει στό δικό του ἰδανικό, πού διαψεύδει τίς ἐλπίδες καί τίς προσδοκίες πού εἴχαμε ἐναποθέσει ἐπάνω του; Στίς ὧρες αὐτές, ἄς στεκόμαστε δίπλα του, ἄς εἴμαστε πιστοί καί ἄς ἀποδεικνύουμε ὅτι ἡ ἀγάπη μας δέν ἐξαρτᾶτο ἀπό τήν ἐλπίδα τῆς νίκης ἀλλά ἦταν ἕνα δῶρο ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας, δῶρο «δωρεάν», δῶρο χαρούμενο καί ὑπέροχο.
Εἶναι κανείς ἀπό μᾶς ᾿Ιωσήφ ἀπό ᾿Αριμαθαίας, εἶναι κανείς ἀπό μᾶς Νικόδημος, καί μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι μοιάζουμε στίς Μυροφόρες, τίς ὁποῖες οὔτε οἱ ἀνάγκες, οὔτε ἡ ἥττα, οὔτε ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ μπόρεσε νά τίς χωρίσει ἀπό Αὐτόν; Κανείς μας δέν μοιάζει ἀπόλυτα μέ ὅλους αὐτούς. ῎Ας διδαχτοῦμε ὅμως ἀπό αὐτούς καί ἄς προσπαθήσουμε νά αὐξηθοῦμε σέ πιστότητα, μιμούμενοι ἐκείνους· ἐκείνους πού Τόν διακόνησαν, ἐκείνους πού στάθηκαν δίπλα Του τήν ὥρα τῆς ἥττας.

METR. ΑΝΤΗΟΝΥ ΒLΟΟΜ