Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στήν Ἑλλάδα .

 

Μέσα στή ζοφερή πραγματικότητα πού βιώνουμε τά τελευταῖα χρόνια, ἔρχεται νά προστεθεῖ καί ἡ ἐπίσκεψη στή χώρα μας, τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ καί ἡγέτη τῆς λεγομένης Οἰκουμενικῆς Κίνησης, Πάπα Φραγκίσκου.

Ὁ θεσμός τοῦ παπισμοῦ προκαλεῖ ἀποστροφή σέ κάθε ὀρθόδοξη συνείδηση, ἀφοῦ ἔχει συνδεθεῖ μέ ποταμούς μαρτυρικοῦ αἵματος πού χύθηκαν γιά τή διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τή φοβερή πλάνη τῶν Λατίνων, σέ πολλά μέρη τῆς γῆς.

Ἀποστροφή ὅμως δημιουργεῖται καί σέ κάθε ἑλληνική ψυχή ὅταν θυμᾶται τό σκοτεινό ρόλο πού διεδραμάτισε ὁ ὑπερφίαλος μισελληνικός παπισμός ἐναντίον τοῦ Γένους μας, ἀπό τήν ἐποχή τῶν σταυροφοριῶν, ἔπειτα μέ τήν ἀρνητική στάση του στήν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί στή μικρασιατική καταστροφή, κατόπιν διά τοῦ ἐπιθετικοῦ οὐνίτικου προσηλυτισμοῦ στά Ἑπτάνησα καί τά Δωδεκάνησα, ἀλλά καί στή συνέχεια μέ τή στήριξη τῶν ἐχθρικῶν πρός ἐμᾶς δυνάμεων τοῦ Ἄξονα κατά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ἡ ἀπόδοση τιμῶν σέ ἕνα θεσμό διαχρονικά πολέμιο τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ὀρθοδοξίας γενικότερα, συνιστᾶ πρόκληση καί προσβολή γιά κάθε ἑλληνορθόδοξη ψυχή, ἰδιαίτερα γιά τούς Ἁγίους πού μᾶς διεφύλαξαν μέ αὐτοθυσία ἀπό τίς παπικές αἱρέσεις.

Ὅταν, μάλιστα, αὐτός ὁ θεσμός συμπίπτει μέ ἕνα πρόσωπο πού ἔχει ὑπερβεῖ κάθε ὅριο ὑποταγῆς σέ νεοταξικές ἀντιλήψεις, ὅπως ὁ κ. Φραγκίσκος Μπεργκόλιο, ὁ ὑπέρμαχος τῆς παγκοσμιοποίησης καί κάθε κοσμικῆς ἀντίληψης, πού ἐπιβάλλεται στανικά στό πλανητικό χωριό μας, ἡ πρόκληση εἶναι πολύ μεγαλύτερη.

Σεβόμαστε ἀπόλυτα τούς ἀνθρώπους πού εἶναι μέλη τῆς ρωμαιοκαθολικῆς κοινότητας, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων ὑποφέρουν βιώνοντας τίς ἀντιφάσεις τοῦ «ἀλάθητου» ἡγέτη τους καί τίς κραυγαλέες ἐκπτώσεις του ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τίς Οἰκουμενικές Συνόδους καί τούς Ἁγίους Πατέρες. Ἄν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική ἡγεσία ἐνδιαφερόταν γιά αὐτούς τούς καλοπροαίρετους ἀνθρώπους, ὅσο ἐνδιαφέρεται γιά τούς μάταιους διαχριστιανικούς καί διαθρησκειακούς διαλόγους, θά μποροῦσαν πιό εὔκολα νά κατανοήσουν τή χαώδη διαφορά τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης ἀπό τά λατινικά πιστεύματα καί νά γίνουν τίμια Μέλη τῆς Ἀληθινῆς καί Μοναδικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν ἐκφρἀζει τή λύπη της καὶ τή διαμαρτυρία της γι’ αὐτήν τήν ἐπίσκεψη πού βαραίνει μέ τή σκιά της τόν ἤδη πληγωμένο ἑλληνικό λαὸ. Οἱ Ἕλληνες στήν καθημερινότητά τους ὑφίστανται πιέσεις ἐξ αἰτίας τῆς τυραννίας τῶν μνημονίων, τῆς φτώχειας καὶ τῆς ἀνεργίας ἀπό τή μιά, κι’ ἀπό τήν ἄλλη ἀπό τά αὐστηρά ὑγειονομικά μέτρα πού τούς περιορίζουν καί τούς στεροῦν στοιχειώδεις ἐλευθερίες. Ἀσφαλῶς οἱ ἀσφυκτικές αὐτές συνθῆκες δέν βρίσκουν διέξοδο μέ τήν παρουσία τοῦ Πάπα, πού ὑπενθυμίζει σέ ὅλους μας τό πνεῦμα τῆς ἀνελευθερίας καί τῆς πολλαπλῆς τυραννικῆς αὐθεντίας πού βιώνουμε.

Παρακαλοῦμε τούς ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν κλῆρο καί τόν λαό μας νά δείξουν μέ τή στάση τους ὅτι δέν θέλουν κανενὸς εἴδους κοινωνία μ’ αὐτόν πού ἐκφράζει καί προωθεῖ τόν θρησκευτικό ὁλοκληρωτισμό. Μ’ αὐτόν, ὁ ὁποῖος, ὅπως γράφει ὁ Ντοστογιέφσκυ, ὑπέκυψε στόν τρίτο πειρασμό τοῦ Χριστοῦ - «πάντα σοι δώσω ἄν πεσὼν προσκυνήσεις μοι»-, καὶ ὁ ὁποῖος μέ τό «ἀλάθητό» του δυναστεύει τούς πιστούς τῆς Δυτικῆς «ἐκκλησίας». Δυστυχῶς οἱ λεγόμενοι Διάλογοι ὀρθοδόξων καί παπικῶν, ἐδῶ καὶ χρόνια, δέν ἔχουν πλέον ἀντικείμενο τά θέματα πίστεως, ἀλλά τήν ἀναγνώριση τοῦ παπικοῦ πρωτείου. Ἡ ὑποχωρητικότητά μας ἐκλαμβάνεται ἀρχικά ἀπό τόν Πάπα ὡς ἐξοικείωση τοῦ λαοῦ μας μέ τήν ἐδῶ παρουσία του, στή συνέχεια ὡς διάθεση συμφιλιώσεως καί τέλος ὡς ἕνα σκαλοπάτι πού ὁδηγεῖ στή σταδιακή ὑποταγή στήν παπική αὐθεντία.

Θά πρέπει νἀ σταθοῦμε ὅλοι ὑπεύθυνα ἀπέναντι στήν παπική πρόκληση. Ἡ κυβέρνηση, οὕτως ἤ ἄλλως ταγμένη σέ ἕνα σαφῆ ἀντορθόδοξο προσανατολισμό, ἄς ὑποδεχθῇ τόν Πάπα ὡς ἀρχηγό τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ. Ἐμεῖς ἄς ἀντιπαρέλθουμε μέ ἀδιαφορία τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα ἔχοντας τό βλέμμα μας στραμμένο στήν Ὀρθοδοξία μας, τήν μοναδική ἐλπίδα γιά μᾶς καί ὅλο τόν κόσμο.


Πηγή : ΌρθροςΝεογέννητα μωρά και βρέφη σκοτώνονται στο Βέλγιο και την Ολλανδία. Οι περισσότεροι δεν θα το πουν βρεφοκτονία αλλά πράξη ''αγάπης''.

 

newborn babies are killed 02


Σχόλιο «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά»: Δυστυχώς αυτή η νοοτροπία διαδίδεται σιωπηλά και στη χώρα μας….

__________________
 

Τα βρέφη που ορίζεται από τους ιατρούς ότι δεν έχουν «καμία ελπίδα για ένα αξιοπρεπές ή υποφερτό μέλλον» συχνά σκοτώνονται με «σκόπιμη ευθανασία». Αυτό αφορά το «10% των βρεφών ηλικίας 0-1 ετών που πέθαναν  μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Δεκεμβρίου 2017» στις Κάτω Χώρες.

LifeSiteNews

Από: Jonathon Van Maren

Δευτ. 27 Σεπ, 2021

(LifeSiteNews)- Για δεκαετίες, οι ακτιβιστές υπέρ της αγέννητης ζωής προειδοποιούσαν ότι η αποδοχή της άμβλωσης και της ευθανασίας θα οδηγούσε αναπόφευκτα και στη  βρεφοκτονία μετά τη γέννηση. Επί δεκαετίες οι ακτιβιστές υπέρ της έκτρωσης κατηγορούσαν τους υπέρμαχους της ζωής πως είναι φοβισμένοι εξτρεμιστές που έλεγαν ασυνείδητα ψέματα.

Και τώρα που καθιερώθηκε η νεογνική ευθανασία την υπερασπίστηκαν.

  • Υπερασπίστηκαν την ευθανασία των νεογνών όταν συλλαμβάνονταν επανειλημμένα οι γιατροί να σκοτώνουν μωρά μετά τη γέννηση ή να τα αφήνουν να πεθάνουν χωρίς ιατρική φροντίδα αφού οι μικροί μαχητές είχαν καταφέρει να επιζήσουν από τις αρχικές τους προσπάθειες να αφαιρεθεί η ζωή τους.
  • Υπερασπίστηκαν να συλλέγονται όργανα από ζωντανά εκτρωθέντα μωρά.
  • Και υπερασπίστηκαν το σύστημα στην Ολλανδία, όταν το πλαίσιο για τη βρεφοκτονία επεκτάθηκε πέρυσι από τα νεογέννητα και σε άλλα μεγαλύτερα παιδιά, (επέκταση στο πρωτόκολλο Γκρόνιγκεν του 2004 (1) (Groningen Policy )

Φυσικά, οι περισσότεροι δεν θα χαρακτηρίσουν από μόνες τους αυτές τις πρακτικές ως «παιδοκτονία». Αυτές οι δολοφονίες θα τύχουν υπεράσπισης ως «απαραίτητες θυσίες» στο βωμό της «σεξουαλικής απελευθέρωσης», της «επιλογής», της ​​«επιστήμης» ή της «συμπόνιας». Η βρεφοκτονία είναι ένας πολύ ενοχλητικός όρος για να τον χρησιμοποιείς, γι’ αυτό και οι ακτιβιστές που την υποστηρίζουν είναι πάντα προσεκτικοί και χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους. Και όταν ερευνητές και δημοσιογράφοι και οι υπερασπιστές της ζωής ρίχνουν φως στην πρακτική, εκείνοι κάνουν πως δεν υπάρχει....Πόσοι, για παράδειγμα, άκουσαν για αυτήν την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Βιοηθικής, (European Institute of Bioethics),  που δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι και απεκάλυψε  το εντυπωσιακό ότι το 10% των θανάτων νεογέννητων μωρών στο Βέλγιο είναι θάνατοι ευθανασίας;

newborn babies are killed 02


Σύμφωνα με τη μελέτη, τα βρέφη που  εκτιμώνται από ιατρούς ότι «δεν έχουν καμία ελπίδα για ένα υποφερτό μέλλον» συχνά σκοτώνονται με  «σκόπιμη ευθανασία». Όπως αναφέρεται στο άρθρο: «Αυτές οι πρακτικές αφορούσαν το 10% των νεογνών (0-1 ετών) που πέθαναν στη περιοχή της Φλάνδρας, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Δεκεμβρίου 2017 (πρόκειται για 24 μωρά)».

Η πρακτική που ακολουθείται στις Κάτω Χώρες, η ευθανασία δηλαδή εκείνων που δεν μπορούν να δώσουν συγκατάθεση, είναι  στη πράξη παράνομη, αλλά οι αρχές "κλείνουν τα μάτια"  στο θέμα.....Σύμφωνα με την ερευνήτρια Laure Dombrecht της Vrije Universiteit Brussel, σε σύγκριση με μια μελέτη του 1999-2000, αυτή η πρακτική έχει αυξηθεί κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες, από 7% σε 10%. Στις Κάτω Χώρες, η πρακτική είναι εκτός νόμου, αλλά υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο εντός του οποίου οι ιατροί μπορούν να εκτελέσουν τη βρεφοκτονία χωρίς το φόβο της δίωξης. Οι συντάκτες της πρόσφατης μελέτης υποστηρίζουν κάτι παρόμοιο και για το Βέλγιο.

Σύμφωνα με το άρθρο: «Οι γιατροί που έκαναν ευθανασία στα νεογέννητα με θανατηφόρο ένεση ανέφεραν  πως στο 91% των περιπτώσεων ο κύριος λόγος για τη δράση τους ήταν ότι δεν υπήρχε ελπίδα για ένα «υποφερτό μέλλον» για το παιδί. Με άλλα λόγια, αυτά τα παιδιά είχαν μια ρεαλιστική πιθανότητα επιβίωσης, αλλά η ιατρική ομάδα - χωρίς αμφιβολία σε συμφωνία με τους γονείς τους - θεώρησε για την ζωή τους ότι «δεν άξιζε να τη ζήσουν μέχρι το τέλος ».

Γνωρίζουμε ότι τα πρότυπα της κοινωνίας μας για το τι σημαίνει «αξιοπρεπής ή υποφερτή ζωή» είναι φρικτά στρεβλωμένα καθώς η ευγονική νοοτροπία εισβάλει και κατακλύζει όλο και περισσότερο την ιατρική μας κοινότητα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, η άμβλωση απαγορεύεται στις 24 εβδομάδες κύησης - αλλά αν η μητέρα ανακαλύψει ότι κυοφορεί παιδί με σύνδρομο Down, επιτρέπεται να κάνει έκτρωση μέχρι τη γέννηση. Σχεδόν το 100% των ατόμων με σύνδρομο Down αναφέρουν ότι είναι ευχαριστημένα με τη ζωή τους - αλλά η βρετανική κυβέρνηση θέλει να διασφαλίσει ότι κανένας γονιός δεν θα επιβαρυνθεί  με έναν από αυτούς τους ειδικούς ανθρώπους, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει μια τραγική δολοφονία μέσα στη μήτρα στον ένατο μήνα της ενδομήτριας ζωής του.

newborn babies are killed 02


Υπάρχει  όμως μια λάμψη ελπίδας σε όλα αυτά. Η Heidi Crowter, μια 26χρονη γυναίκα με σύνδρομο Down, έχει μηνύσει τη βρετανική κυβέρνηση για αυτή την αποκρουστική πολιτική. Δύο δικαστές αποφάνθηκαν πρόσφατα εναντίον της, αλλά θα ασκήσει έφεση στην απόφαση. Η άποψη της κοινωνίας για ανθρώπους σαν αυτήν, όπως περιλαμβάνεται στον Νόμο περί Αμβλώσεων, είναι «προσβλητική» και ασεβής όπως υποστηρίζει. Είναι μία από τους επιζώντες και γίνεται η φωνή για άλλους επιζώντες. Η ίδια η ύπαρξή της είναι ένας έλεγχος, μία επίπληξη και μια αφύπνιση της συνείδησης απέναντι στις μετακινούμενες απόψεις της κοινωνίας μας για τη βρεφοκτονία και προσευχόμαστε για αυτήν να πετύχει.

________________________

Παραπομπές:

1.Πρωτόκολλο Γκρόνινγκεν, (Groningen Protocol)

Το πρωτόκολλο Groningen είναι ένα ιατρικό πρωτόκολλο που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 από τον Eduard Verhagen, τον ιατρικό διευθυντή του τμήματος παιδιατρικής στο University Medical Center Groningen (UMCG) στο Groningen, Κάτω Χώρες. Περιέχει οδηγίες  και  κριτήρια βάσει των οποίων οι γιατροί μπορούν να δώσουν «ενεργό τέλος στη ζωή των βρεφών» (παιδική ευθανασία) χωρίς το φόβο της νομικής δίωξης.  Το πρωτόκολλο δηλ. αναπτύχθηκε προκειμένου να βοηθήσει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο τερματισμού της ζωής ενός νεογέννητου, παρέχοντας τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση της κατάστασης σε σχέση με το νομικό και ιατρικό πλαίσιο.  Τον Ιούλιο του 2005 το Πρωτόκολλο κηρύχθηκε υποχρεωτικό από την Ολλανδική Παιδιατρική Εταιρεία, (Dutch Society for Pediatrics). 

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Groningen_Protocol

https://mumdadandkids.gr/vioithiki-iatriki/neogennita-mora-kai-vrefi-skotonontai-sto-velgio-kai-tin-ollandia

Αγία Αικατερίνα - η ομολογία τής κατά τής ειδωλολατρείας καί τό Μαρτύριό τής .

Μάρτυρες καί είδωλα - τό παράδειγμα τής Αγίας Αικατερίνης .

    
   Ομιλία τής Διδάκτωρος Θεολογίας κ. Σουλτάνας Λάμπρου , πού πραγματοποιήθηκε στό Σεμινάριο κατά τής Ειδωλολατρείας , τό 2003 στήν Θεσσαλονίκη .

Αδύνατη η σωτηρία τών αιρετικών καί αλλοθρήσκων . Ερμηνεία τού Β΄ κεφ. τής πρός Ρωμαίους επιστολής , μέ βάση τόν Άγιο Ιωάννη τόν Χρυσόστομο .
Ό Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος - Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου .
   Αναίρεση τής νεοφανούς αιρέσεως, περί τής, μή αναγκαιότητος 
τής πίστεως στόν Κύριο ημών Ιησού Χριστό (!!!;) γιά τήν Σωτηρία τής ανθρωπότητος, μέ βάση τόν Άγιο Ιωάννη τόν Χρυσόστομο .  


   Τά τελευταία χρόνια , διάφοροι θεολόγοι , όπως ο π. Ιωάννης Κωστώφ , ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος , ο ηγούμενος της Ι. Μονής Οσίου Διονυσίου τού έν Ολύμπω π. Μάξιμος Κυρίτσης ,ο  ηγούμενος τής Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου, π. Κύριλλος, ο κ. Χρήστος Ανδρούτσος, ο ιδρυτής της ''Ζωής'' Αρχιμ. Ευσέβιος Ματθόπουλος (στό βιβλίο τού ''ο προορισμός τού ανθρώπου ''), ο π. Δανιήλ Αεράκης, ο π. Εφραίμ δικαίος της Σκήτεως Αγίου Ανδρέα ( σέ διαφωνία μάς, έλεγε φωναχτά μπροστά στούς Μοναχούς τού στό Άγιον Όρος πώς υπάρχει τόπος καί γιά τούς αβαπτίστους στόν Παράδεισο !)κ.α. , διδάσκουν κοντολογίς, πώς οί μέν εκτός τής Εκκλησίας  αιρετικοί, θα κριθούν μέ τό Ευαγγέλιο καί όσοι απ΄ αυτούς έχουν, δήθεν, καλά έργα θά πάνε στόν Παράδεισο (!!!), οι δέ αλλόθρησκοι , θά κριθούν μέ τόν νόμο τής συνειδήσεως καί όχι μέ τό Ευαγγέλιο Τού Χριστού , οπότε καί αυτοί , δήθεν, μπορούν νά πάνε στόν Παράδεισο ! Συνεπώς, κατά τήν νεο οικουμενιστική  διδασκαλία τούς, υπάρχει σωτηρία καί εκτός τής Ορθοδόξου Εκκλησίας Τού Χριστού !

   Κάνουν μάλιστα καί μία διάκριση στούς γνωρίσαντες καί στούς μή γνωρίσαντες τήν ύπαρξη Τού Χριστού ή τής Ορθοδοξίας, αφού κατ΄ αυτούς, δέν εκηρύχθη, δήθεν, τό Ευαγγέλιο είς όλον τόν κόσμο !!! Η αίρεση αυτή , είναι μέρος τού Πανθρησκειακού Οικουμενισμού , ώς πρός τό σωτηριολογικό θέμα ( όχι ώς πρός τά δόγματα τών θρησκειών , τά οποία οι ανωτέρω θεολόγοι ομολογούν πώς είναι ψευδή ). Τό δέ περίεργο είναι, πώς δέν πρόκειται περί οπαδών τής “ θεωρίας τών κλάδων ”( Οικουμενισμός ) ! Ίσως μάλιστα σ΄ αυτό νά οφείλεται, έν μέρει καί τό γεγονός , πώς τήν αίρεση αυτή τήν έχουν πιστέψει πολλοί απλοί Χριστιανοί ! ( Άς μήν χαίρονται οι παλαιοημερολογίτες, διότι καί ο Κυπριανός Χριστοδουλίδης , άν καί σέ δημοσίευμά τού φαίνεται έξ αρχής πώς διαφωνεί , στό τέλος τονίζει πολλάκις πώς δήθεν δέν γνωρίζουμε τό πώς θά κριθούν οι αλλόθρησκοι, δηλαδή πώς μπορεί καί νά σωθούν !).
   Τό συνηθέστερο « επιχείρημά » τών θεολόγων αυτών, είναι τό γνωστό σέ πολλούς από εμάς, β΄ κεφ. τής πρός Ρωμαίους επιστολής τού Αγίου Αποστόλου Παύλου καί συγκεκριμένα οί στίχοι 9 – 15  , τούς οποίους αυθαιρέτως αυτοί ερμηνεύουν ώς, δήθεν, αναφορά στούς μετά Χριστόν Ιουδαίους καί Εθνικούς, προκειμένου νά στηρίξουν τήν πλάνη τούς ! 
    Μάς λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στούς στίχους αυτούς : “ δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ῞Ελληνι· οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ Τῷ Θεῷ. ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ Τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος .”( Ρωμ. Β΄ 9-15 )
    Χαρακτηριστικό , άν μή καί ύποπτο, στούς προαναφερθέντες θεολόγους, είναι τό ότι δέν παραπέμπει κανείς τούς σέ κάποιον Άγιο ή έστω αναγνωρισμένο λόγιο ερμηνευτή τής Αγίας Γραφής γιά νά στηρίξουν τά λεγόμενά τούς !!! Εμείς όμως, οί Ορθόδοξοι, γνωρίζουμε πολύ καλά πώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνο τό να ερμηνεύουμε μόνοι μάς τίς Αγίες Γραφές . Εξάλλου, ζούμε στόν 21ο αιώνα τού Χριστιανισμού καί έχουμε πολλούς Αγίους καί εναρέτους , λόγιους ερμηνευτές νά μελετήσουμε . 
    Γι΄ αυτόν λοιπόν τόν λόγο, καλό είναι νά δούμε κάτ΄ αρχάς , πώς ερμηνεύει τούς , παρεξηγημένους αυτούς , στίχους ο Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος , ο οποίος κατά τήν παράδοση τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς, είναι ο μόνος πού ερμήνευσε τίς επιστολές τού Αγίου Αποστόλου Παύλου καθ΄ υπαγόρευσην τού ιδίου τού Αποστόλου : “ Ποίον Ιουδαίον ενταύθα φυσίν, ή περί ποίων Ελλήνων διαλέγεται ; Τών πρό τής τού Χριστού παρουσίας. Ούπω γάρ είς τούς τής χάριτος έφθασε χρόνους ό λόγος, αλλ΄ έτι τοίς ανωτέροις χρόνοις ενδιατρίβει...”( P.G. 60 σελ. 426 γ΄ ).


Ό Άγιος Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει τήν ερμηνεία 
τών επιστολών τού στόν Άγιο Ιωάννη τόν Χρυσόστομο !
   Κατά τόν Άγιο Ιωάννη τὀν Χρυσόστομο λοιπόν, ό Απόστολος τών εθνών καί ιδρυτής τής Εκκλησίας μάς, εννοεί τούς πρό Χριστού Ιουδαίους καί Εθνικούς καί όχι τούς μετά ! Ποιός λοιπόν έχει δίκιο ; Οί προαναφερθέντες θεολόγοι, ή ό Χρυσορήμων ; Ασφαλώς ό Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος, ή μάλλον ειπείν, ο αποκαλύψας αυτώ τήν ερμηνεία τής πρός Ρωμαίους επιστολής τού, Απόστολος Παύλος .

Η ερμηνεία τού Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στήν πρός Ρωμαίους επιστολή, 
β΄ κεφ. στ. 9 - 16 ( πατρολογία τού Migne, P. G. τόμ. 60 σελ. 425 ).
 
     Τό φαινόμενο τών διαστρεφόντων τά λόγια τού Αγίου Αποστόλου Παύλου δέν είναι καινούριο . Λέγει περί αυτού ο Άγιος Απόστολος Πέτρος : “ ...ὁ ἀγαπητός ἡμῶν ἀδελφός Παῦλος κατά τήν αὐτῷ δοθεῖσαν σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν, ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περί τούτων, ἐν οἷς ἐστι δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καί ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καί τάς λοιπάς γραφάς πρός τήν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν. ”( Πέτ. Β΄. Γ΄ 15-17. ).


Αναίρεσις επιχειρημάτων τής αιρέσεως

  
   Είδαμε λοιπόν, πώς τό ΜΟΝΑΔΙΚΟ χωρίο πού χρησιμοποιούν οι υπέρμαχοι τής αιρέσεως, είναι παρερμηνευμένο ! Τώρα θά αναιρέσουμε, μέ τή βοήθεια τού Θεού καί τά υπόλοιπα ψευτοεπιχειρήματα πού χρησιμοποιούνται γιά νά στηριχθεί η αίρεση αυτή .

Ο Άγιος Νεκτάριος . Π. Σαράντης Σαράντος( † 2021) - εφημέριος Ι. Ν. Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Αμαρουσίου .


Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

 (Ἀπό ὁμιλία τοῦ π. Σαράντη Σαράντου στούς Ἱεροσπουδαστές τῆς Ριζαρείου)


Πραγματικά ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἐβίωσε σέ ὅλα καί μέ ὅλα τά μέρη τῆς ὑπάρξεώς του τήν Ὀρθοδοξία μας ,τήν ὁποία καί ἑρμήνευσε καί ἐξέφρασε προσωπικά καί δυναμικά στό καθολικό πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν καί γενικότερα στήν Οἰκουμένη.

Ἡ σύναξις τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ καί πασῶν τῶν Ἀγγελικῶν Δυνάμεων .
 Λόγος στην Σύναξη των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ, και των λοιπών ασωμάτων, και ουρανίων ταγμάτων.(Απόσπασμα-Δαμασκηνού του Στουδίτου).

Εις την Σύναξιν των εννέα Ταγμάτων, Θρόνων, Χερουβίμ, και Σεραφίμ, Κυριοτήτων, Δυνάμεων, και Εξουσιών, Αρχών, Αρχαγγέλων, και Αγγέλων.
Επάξιόν τι Ταγμάτων των εννέα,
Τίς αν γόνος φθέγξαιτο μηνών εννέα;
Μιχαήλ ο ενδοξότατος και λαμπρότατος ταξιάρχης των ασωμάτων Δυνάμεων, πολλάς ευεργεσίας και χάριτας φαίνεται ότι έδειξεν εις το γένος των ανθρώπων, τόσον εν τη Παλαιά Διαθήκη, όσον και εν τη Νέα, χάριτι του Ευαγγελίου. Σημείωσαι, ότι Μιχαήλ θέλει να ειπή, δύναμις Θεού, ή αρχιστράτηγος δυνάμεως Kυρίου.

Οι Κομμουνιστές συμμάχησαν μέ τούς ΝΑΖΙ ! Ο Υπ. Εξ. τής ΕΣΣΔ Βιατσεσλάβ Μολότωφ, βγάζει τό καπέλο στόν Χίμλερ,
 ο οποίος ήταν επικεφαλής τών SS καί υπεύθυνος τού ολοκαυτώματος τών Εβραίων !!!Ο Β. Μολότωφ χαιρετά φασιστικά τούς Ναζί τό 1939 !Κομμουνιστές καί Ναζί χαιρετούν φασιστικά οι μέν τούς δέ στό κοινοβούλιο !

Ο ιδρυτής τού κόκκινου στρατού καί κομισσάριος ( υπουργός ) πολέμου
 Λέων Τρότσκι, χαιρετά φασιστικά τούς Ναζί τό 1939 !

Ο Ιωσήφ Στάλιν δίδει χειραψία στόν Υπ. Εξωτερικών τών Ναζί Φόν Ρίμπερντροπ κατά τήν υπογραφή τού συμφώνου συμμαχίας Ε.Σ.Σ.Δ. - Ναζιστικής Γερμανίας !

Χιτλερικοί ( δεξιά ) καί Κομμουνιστές ( αριστερά ) 
χαιρετούν τήν Ναζιστική σημαία ! 

 Υπογραφές καί σφραγίδες Κομμουνιστών καί Ναζί επί τού συμφώνου συμμαχίας τούς !

Κομμουνιστές αξιωματικοί παρέα μέ Χιτλερικούς αξιωματικούς,
 πίνουν λικεράκια σέ κοινές δεξιώσεις φιλίας !

  Ο Β. Μολότωφ, πίνει ρόφημα μέ τόν σύμμαχό τού Αδόλφο Χίτλερ !

Φωτογραφία δημοσιευμένη στήν εφημερίδα ''Πράβδα'', μέ τούς Μολότωφ καί Χίτλερ σέ συμμαχική συνάντηση ! 

Δίπλα από τόν Β. Μολότωφ καί τόν Τίτο, διακρίνονται τρείς Ναζιστές αξιωματικοί !

Θαύμα τής Παναγίας στόν Πόλεμο τού 1940 !

Αυτόπτης πολεμιστής τού 1940 , μαρτυρεί τό πώς η Παναγία εμφανίστηκε στούς Έλληνες καί τούς γλύτωσε από ενέδρα τών Ιταλοφασιστικών δυνάμεων !!!

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια, Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια.
Αναγράφω Σοι η πόλις Σου, Θεοτόκε.
Αλλ' ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον ίνα κράζω Σοι· Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε.


Χαίρε Πορταΐτισσα . Γερασίμου Πρεβεζιάνου .

  
Χαίρε Πορταΐτισσα . 
 
Ποίημα μακαριστού Γερασίμου Πρεβεζιάνου Ιεροψάλτου, γιά τήν Παναγίαν .
Ήχος πλ. β . 
 
Τόν χορό τών Ιεροψαλτών δέν τόν γνωρίζω . Άν κάποιος αδερφός γνωρίζει ποιός χορός είναι, παρκαλώ νά μάς πληροφορήσει περί αυτού, όπως προσθέσωμεν τήν οφειλωμένην ονομασίαν τού χορού είς τήν περιγραφήν . Τό παρόν εψάλη είς τήν Πασχαλινήν τράπεζαν αγάπης τής Ι. Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους τό 2005 ( άν δέν απατώμαι ).
 

Στού Βοσπόρου τ΄ αγιονέρια . Γερασίμου Πρεβεζιάνου .

 


 

 

 Στού Βοσπόρου τ΄ αγιονέρια .

 Ποίημα μακαριστού Γερασίμου Πρεβεζιάνου Ιεροψάλτου, γιά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν . 

Ήχος πλ. β . 

Τόν χορό τών Ιεροψαλτών δέν τόν γνωρίζω . Άν κάποιος αδερφός γνωρίζει ποιός χορός είναι, παρκαλώ νά μάς πληροφορήσει περί αυτού, όπως προσθέσωμεν τήν οφειλωμένην ονομασίαν τού χορού είς τήν περιγραφήν . Τό παρόν εψάλη είς τήν Πασχαλινήν τράπεζαν αγάπης τής Ι. Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους τό 2005 ( άν δέν απατώμαι ).

Η Φιλόλογος Μαρίζα Προβατά στη ΜΕΘ με μυοκαρδίτιδα απ΄ το εμβόλιο κατά τού Κορονοϊού !


 

 Η Μαρίζα Προβατά έπαθε μυοκαρδίτιδα απ΄ το εμβόλιο κατά τού Κορονοϊού καί αποκαλύπτει πώς πολλοί άλλοι νέοι βρίσκονται στίς ΜΕΘ μέ τήν ίδια παρενέργεια ! Οι δέ γιατροί στή Λειβαδιά, παρ΄ ότι είδαν πώς η Τροπονίνη τής Μαρίζας ήταν ανεβασμένη, τήν έδιωξαν λέγοντάς τής πώς νομίζει ότι είναι άρρωστη , ενώ δέν είναι ( δλδ είναι υποχόνδρια ) καί πώς λέει πολλά ! Εκείνη όμως πολύ καλά έκανε καί δέν τούς άκουσε . Επέστρεψε τήν επομένη ημέρα καί επανέλαβε τίς εξετάσεις, όπου φάνηκε πώς η Τροπονίνη έχει φθάσει στά ύψη, γεγονός πού αποτελεί επείγουσα , επικίνδυνη γιά τήν υγεία κατάσταση !

Δυστυχώς, αυτό τό φαινόμενο, τό νά διώχνουν απ΄ τά εφημερεύοντα  επείγουσες περιπτώσεις, είναι πάρα πολύ συχνό στά Ελληνικά Νοσοκομεία καί θά πρέπει πλέον νά καταγγέλλονται μέ τό όνομά τούς οι γιατροί πού μέ τόση άνεση θέτουν σέ θανάσιμο κίνδυνο τίς ζωές τών ασθενών !!!

Επιτέλους νά μπεί ένα τέλος στήν εγκληματική αδιαφορία τών δημοσίων υπαλλήλων πού ενώ τούς πληρώνουμε γιά νά ζήσουμε, αυτοί μάς αφήνουν νά πεθάνουμε καί μάλιστα μάς κοροϊδεύουν κί από πάνω , λέγοντάς μάς πώς κάνουμε εμείς τούς γιατρούς !  

 Νά φτιάξουμε επιτέλους ένα ΕΣΥ τής πρώιμης θεραπείας αντί αυτού τής τελευταίας εντατικής .

 

Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης , ο πολιούχος τών Αθηνών .

Καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν.

Ἔζησε καὶ μαρτύρησε τὰ χρόνια ποὺ αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Δομετιανός. Διακρίθηκε γιὰ τὴ φιλοσοφική του κατάρτιση καὶ τὴν βαθιά του καλλιέργεια.

Ἀρχικὰ ἦταν εἰδωλολάτρης καὶ μέλος τῆς Βουλῆς τοῦ Ἀρείου Πάγου. Τὸ κήρυγμα ὅμως τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἄγγιξε τὴν παιδευμένη καὶ εὐαίσθητη ψυχή του καὶ βαπτίσθηκε.

Ἀργότερα διαδέχθηκε στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο τῶν Ἀθηνῶν τὸν εὐσεβῆ Ἰερόθεο. Ὑπῆρξε συγγραφέας πλήθους θεολογικῶν συγγραμμάτων. Ἐπιβραβεύθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ τὴ χριστιανική του δράση μὲ τὸ χάρισμα νὰ ἐπιτελεῖ θαύματα.

Περιόδευσε σὲ πολλὰ μέρη τῆς Δύσης, ὅπου κήρυξε τὸν εὐαγγελικὸ λόγο καὶ ἑρμήνευσε τὶς ἱερὲς γραφές. Ὅταν ἔφθασε στὸ Παρίσι συνελήφθη καὶ ἀργότερα ἀποκεφαλίσθηκε.
Μαζί του μαρτύρησαν καὶ δυὸ μαθητές του, ὁ Ρουστικὸς καὶ ὁ Ἐλευθέριος. Ὁ ἡγεμόνας τῆς περιοχῆς ἔδωσε ἐντολὴ νὰ μὴ θάψει κανεὶς τὰ ἅγια λείψανα τῶν μαρτύρων, ὅμως κάποιοι χριστιανοὶ τὰ φύλαξαν καὶ ὅταν δὲν ὑπῆρχε πλέον φόβος τὰ ἐνταφίασαν μὲ τιμές.


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸ συνάναρχον Λόγον.
Ἀγρευθεὶς τῷ τοῦ Παύλου Πάτερ κηρύγματι, ὑφηγητὴς ἀνεδείχθης τῶν ὑπὲρ νοῦν δωρεῶν, διαvoίᾳ ὑψηλῇ καλλωπιζόμενος· τῶν γὰρ ἀΰλων οὐσιῶν, τὰς ἀρχὰς μυσταγωγεῖς, ὡς μύστης τῶν ἀπορρήτων, καὶ τῆς σοφίας ἐκφάντωρ, Ἱερομάρτυς Διονύσιε.


Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Τὰς οὐρανίους διαβὰς πύλας ἐv πνεύματι

Ὡς μαθητὴς τοῦ ὑπὲρ τρεῖς οὐρανοὺς φθάσαντος

Ἀποστόλου Διονύσιε, τῶν ἀρρήτωv

Ἐπλουτίσθης πᾶσαν γνῶσιν καὶ κατηύγασας

Τοὺς ἐν σκότει τῆς ἀγνοίας πρὶν καθεύδοντας·

Διὸ κράζομεν, χαίροις Πάτερ παγκόσμιε.Ἕτερον Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Ὡς τῶν ἀρρήτων μυητὴν καὶ ὑφηγήτορα

Καὶ τῶν ἀΰλων οὐσιῶν ἱεροφάντορα

Ἀνυμνοῦμέν σε ἀξίως Ἱερομάρτυς.

Ἀλλ’ ὡς πλήρης τῆς τοῦ Πνεύματος ἐλλάμψεως

Τῆς σῆς χάριτος μετάδος ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν
Τῶν βοώντων σοι, χαίροις Πάτερ Διονύσιε.


Μεγαλυνάριον.
Τῶν ὑπερκοσμίων θεωριῶν, γεγονὼς ἐπόπτης, καὶ ἐκφάντωρ θεοειδής, θεαρχικωτάτων, ἐλλάμψεων τὸ κάλλος, πανσόφως διαγραφείς, ὦ Διονύσιε. Πηγή : Συναξάριον

Καθιερώνεται η 30η Οκτωβρίου ως ημέρα μνήμης για τα θύματα των Κομμουνιστών .

 


Ετήσια μνημόσυνα για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που υπέφεραν στα χέρια των άθεων σοβιετικών αρχών θα πραγματοποιούνται από δω και στο εξής κάθε χρόνο την 30η Οκτωβρίου, σύμφωνα με απόφαση της τελευταίας συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Οι ιεράρχες υπό την προεδρία του Μακαριώτατου Πατριάρχη Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου αποφάσισαν να καθιερώσουν την 30η Οκτωβρίου ως ειδική ημέρα μνήμης για όλους εκείνους που σκοτώθηκαν αναίτια ή φυλακίστηκαν στις διώξεις του 20ού αιώνα, αναφέρει το Patriarchia.ru.

Σημειώνεται ότι η Εκκλησία θυμάται όχι μόνο εκείνους που έχουν δοξασθεί επίσημα ως άγιοι, αλλά όλα τα θύματα της μπολσεβίκικης καταστολής, καλώντας την κοινωνία να διατηρήσει τη μνήμη αυτών των τραγικών σελίδων της ιστορίας.

Σε όλες τις επισκοπές θα πραγματοποιηθούν μνημόσυνα, αν είναι δυνατόν, από τον τοπικό ιεράρχη στα ίδια τα μέρη όπου υπέφεραν τα θύματα. Επίσης, την ημέρα εκείνη,  Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό του Μπούτοβο (Бyтовский полигοн), το οποίο αποτέλεσε χώρο εκτελέσεων, όπου χιλιάδες υπέφεραν και μαρτύρησαν.

Η Σύνοδος προτείνει, επίσης, οι Σύνοδοι των αυτόνομων Εκκλησιών του Πατριαρχείου Μόσχας, εξαρχιών, μητροπολιτικών περιοχών και επισκοπών εκτός Ρωσίας να καθορίσουν τη δική τους ημέρα για μνημόσυνα μνήμης με βάση τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες.

Στις 30 Οκτωβρίου 2017, ο Πατριάρχης Κύριλλος και ο Πρόεδρος Πούτιν είχαν ανοίξει στη Μόσχα το μνημείο του Τείχους της Θλίψης για όλα τα θύματα της πολιτικής καταστολής.

Επιμέλεια-Μετάφραση: Ευγενία Δίτσα

Πηγή: orthochristian.com

 orthodoxianewsagency

Λόγος εἰς τὸν Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη τόν Θεολόγο .   Ἡ κλήση ἀπὸ τὸν Χριστό, τὸν μονογενῆ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, εἶναι σὲ ὅλους τούς Ἀποστόλους κοινή, ὁ ἅγιος Ἰωάννης  ὅμως, δὲν εἶναι μόνο κλητὸς ἀπόστολος, ἀλλὰ καὶ ἀριθμεῖται μαζὶ μὲ τοὺς ἐκλεκτούς, γιατί δὲν εἶναι ἁπλῶς ἐκλεγμένος ἀπὸ ὅλο τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων πού ζοῦν κάτω ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐκλεκτὸς καὶ κορυφαῖος τοῦ κορυφαίου χοροῦ ἀπὸ ἐκείνους πού εἶχαν ἐκλεγεῖ, τοὺς ἄλλους Ἀποστόλους δηλαδή, καὶ ὁμόστοιχος μὲ τοὺς διακεκριμένους, τὸν Πέτρο καὶ τὸν Ἰάκωβο. Γι’ αὐτὸ καί, ἀφοῦ ξεχωρίσθηκε ἀπὸ τοὺς ἄλλους, μαζὶ μὲ αὐτοὺς τοὺς δύο ὁδηγεῖται πάνω στὸ Θαβώριο ὄρος, καὶ ἀκούει τὴ συνομιλία τοῦ Μωϋσῆ καὶ τοῦ Ἠλία πρὸς τὸν Χριστό, καὶ βλέπει κατὰ θεῖο τρόπο τὸ μεγάλο καὶ ὑπερφυσικὸ ἐκεῖνο θέαμα, τὴ λαμπρότητα δηλαδὴ τοῦ φωτὸς τῆς θεότητας τοῦ Υἱοῦ, πού ὑπεράστραψε κατὰ τρόπο ἀνέκφραστο, καὶ ἐπιπλέον ἀκούει τὴν πατρικὴ φωνή, πού ἀναφέρεται μόνο στὸν Χριστό, «αὐτὸς εἶναι ὁ ἀγαπητός μου Υἱὸς μὲ τὸν ὁποῖο εὐαρεστήθηκα, αὐτὸν νὰ ἀκούετε», καὶ ἔτσι ὁ Ἰωάννης καθίσταται κατὰ τρόπο μακάριος μαθητὴς ὄχι μόνο τοῦ Υἱοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πατέρα.

Ἀλλὰ κι αὐτὸ εἶναι κοινὸ σ’ αὐτὸν μὲ τὸν Πέτρο καὶ τὸν Ἰάκωβο, τοὺς κορυφαίους μαθητὲς τοῦ Σωτήρα, ὅπως εἶναι καὶ ἡ ἰδιότητα τοῦ εὐαγγελιστῆ κοινὴ μὲ ἐκείνους πού συνέγραψαν τὸ εὐαγγέλιο, τὰ λόγια τῆς αἰώνιας ζωῆς, ἂν καὶ ὡς πρὸς τὴ μεγαλοφωνία καὶ τὸ ὕψος τῆς θεολογίας ὑπερτερεῖ κατὰ πολύ. Ἐκεῖνα ὅμως στὰ ὁποῖα εὐδοκιμεῖ μόνο αὐτός, ποιὸς λόγος εἶναι ἱκανὸς νὰ τὰ παραστήσει;

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης .

 


 

Ο Σταυρός Τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού .


Γιὰ νὰ ἀκολουθήσει κάποιος τὸν Χριστὸ πρέπει νὰ ἄρει τὸν σταυρό του. Ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ συνίσταται ἀπὸ τὰ παθήματά Του, τὶς ἀποδοκιμασίες καὶ τὸ θάνατο. Ἔχοντας ὑπομείνει μόνος τὰ πάντα γιὰ χάρη μας, ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ ζητᾶ ἀπὸ τὸν καθένα μας νὰ τὰ ὑπομείνει ὅλα αὐτὰ γιὰ Ἐκεῖνον. Ὅμως, γιὰ νὰ μὴ συντριβοῦμε ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ φορτίου Του, κάτω ἀπὸ τὸ ὁποῖο καὶ τὸν Ἴδιο τὸν εἶδαν τόσο ἀδύναμο, δέν ἄφησε ἐπάνω μας τὸν δικό Του μέγα Σταυρό, ἀλλὰ ἔδωσε ἐντολή στὸν καθένα μας νὰ ἀναλάβει τὸν δικό του σταυρό, νὰ εἶναι ἕτοιμος νὰ ὑπομείνει τόσα παθήματα καὶ δοκιμασίες, ἐξωτερικὲς καὶ ἐσωτερικές, ὅσα ἡ καθαρτήρια, ἐξαγνιστικὴ καὶ ταυτοχρόνως ἐλεήμων θέληση τῆς θείας Πρόνοιας, πού κυβερνᾶ τὰ πάντα, μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει γιὰ νὰ μᾶς ἐπισκεφτεῖ.
Εἶναι λοιπὸν τοῦτο ἀναπόφευκτο; θὰ ἀναφωνήσουν μερικὲς ἐξασθενημένες ψυχές.
Εἰρηνεύετε. Ἐὰν ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος ἦταν ἀναμάρτητος καὶ παντοδύναμος, «ἔπρεπε νὰ πάθει», ὥστε νὰ μπορέσει «νὰ εἰσέλθει στὴν δόξα Του», τότε πῶς μποροῦμε ἐμεῖς, κηλιδωμένοι καὶ ἀδύναμοι ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, νὰ φτάσουμε σὲ αὐτὴ τὴν δόξα, χωρὶς νὰ καθαριστοῦμε ἀπὸ τὶς δοκιμασίες καὶ νὰ ἐνδυναμωθοῦμε ἀπὸ τὰ παθήματα; Διότι τί κατοικεῖ σὲ μᾶς τώρα; Ἐὰν τὴν ἐξομολόγησή μας τὴν ἐμποδίζει ἡ φιλαυτία, ἂς ἐπικαλεστοῦμε τὴν ἐνοχή μας μὲ τοὺς λόγους τοῦ Ἀποστόλου: «Οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ’ ἔστιν ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν». Σὲ μᾶς κατοικεῖ, ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος ὁ παλαιὸς Ἀδάμ, μὲ τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὶς ἡδονές του. ΙΙῶς μποροῦμε λοιπὸν νὰ τὸν ἀπεκδυθοῦμε, καὶ νὰ ἐνδυθοῦμε τὸν νέον ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ σκοπὸς τῶν προσδοκιῶν μας; Ὄχι, λέγω, ὄχι χωρὶς παθήματα, κι ἀκόμη, ὄχι χωρὶς θάνατο.
Πρέπει νὰ ἀναλάβουμε τὸν σταυρό μας ὄχι μόνο γιὰ νὰ ἀγωνιστοῦμε τὸν καλὸν ἀγώνα, ἀλλά γιὰ νὰ μπορέσουμε ἐντελῶς πιὰ στὸ τέλος νὰ σταυρώσουμε τὴν σάρκα  «σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις», νὰ νεκρώσουμε  «τὰ μέλη ἡμῶν τὰ ἐπί τῆς γῆς», νὰ πεθάνουμε, μυστικά, διότι «ἡ ζωὴ ἡμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ».
Τέτοια εἶναι, ὢ Χριστιανοί, ἡ διδασκαλία τοῦ Σταυροῦ, διδασκαλία τόσο ἀναγκαία καὶ θεμελιώδης στὸν Χριστιανισμό, πού ἡ Ἐκκλησία, μὴ ὄντας εὐχαριστημένη μὲ τὸ νὰ τὴν διακηρύσσει συχνὰ μὲ λόγια, ἀκόμη πιὸ συχνά μᾶς τὴν παρουσιάζει μὲ σύμβολα καὶ σημεῖα. Μὲ τὸ ἴδιο τὸ βάπτισμά μας, βάζει ἐπάνω μας τὴν εἰκόνα τοῦ Σταυροῦ. Σὲ κάθε προσευχὴ μᾶς ἐπιβάλλει νὰ κάνουμε τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Καὶ ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν, ὅπως καὶ τώρα, τὸν παρουσιάζει ἐπίσημα πρὸς λατρεία καὶ ἱερὸ χαιρετισμό.
Ἂς εἴμαστε προσεκτικοί, ἂς ἀποδεχτοῦμε αὐτὴ τὴν ἐντολή, ὄχι σὰν ἀπὸ ἀνθρώπινα χείλη, ἀλλὰ σὰν ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Ἴδιου τοῦ σταυρωθέντος Σωτήρα μας: «ἂς ἀπαρνηθοῦμε τὸν ἑαυτό μας, καὶ αἴροντες τὸν σταυρό μας, ἂς Τὸν ἀκολουθήσουμε». Ἀμήν.

Ἅγιος Φιλάρετος Μόσχας 
 

Στο Μεξικό αποποινικοποιήθηκαν οι Εκτρώσεις καί έγινε σεισμός 7,1 ρίχτερ !

 


 

Τήν ίδια ημέρα πού αποποινικοποιήθηκαν οι Εκτρώσεις, έγινε ο σεισμός !

Τυχαίο ;

Δε νομίζω...

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...