Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος έγραψε εγκωμιαστικό άρθρο γιά τούς « ΓΟΧ » καταληψίες τής Ι. Μ. Εσφιγμένου !   Στό βλάσφημο περιοδικό τών αιρετικών καταληψιών τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου έν ονόματι '' Βοανεργές '', εδημοσιεύθη ένα επιεικώς απαράδεκτο άρθρο τού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου , τό οποίο είναι εγκωμιαστικό μέν πρός τούς ψευτο εσφιγμενίτες τού Μεθόδιου , οί οποίοι από τό 1972 , έχουν διακόψει τήν κονωνία μέ όλες τίς τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες καί έχουν ενωθεί μέ τήν Παλαιοημερολογίτικη αίρεση τού ψευτο αρχιεπισκόπου Καλλινίκου Σαραντόπουλου, επιτιμητικό δέ πρός τούς πατέρες τών 19* Ιερών Μονών τού Αγίου Όρους , τούς οποίους χαρακτηρίζει ώς ( άκουσον - άκουσον ) : '' διώκτες τών αγωνιστών '' , '' εξομοιούμενους μέ τόν Αντίχριστο καί τούς Τούρκους στό Μεσολόγγι '' ( !!! ) καί έχοντας δημιουργήσει καθεστώς '' χειρότερο τής δικτατορίας '' !!
   Επόμενο ήταν νά δημοσιεύσουν οί αιρετικοί , ένα άρθρο γεμάτο γλυκόλογα πρός τούς αιρετικούς καί μισαδερφία πρός τούς Ορθοδόξους Αγιορείτες πατέρες !

   Στό δέ , περιοδικό τής αδερφότητος '' Σταυρός '' , τού κ. Ν. Σωτηρόπουλου , έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς παρόμοια απαράδεκτα άρθρα από διάφορους συγγραφείς , γεγονός τό οποίο δέν είναι καθόλου τυχαίο . 
   Ο κ. Ν. Σωτηρόπουλος έχει βεβαίως στό ιστορικό τού πλήθος αξιόλογων μελετών καί ομιλιών , αυτό όμως δέν σημαίνει πώς όλα όσα λέει είναι ορθά . Κατακρίνει μέν τούς Παλαιοημερολογίτες , εγκωμιάζει όμως τούς ψευτο εσφιγμενίτες πού είναι ενωμένοι μέ αυτούς ! ( Αποδεικτικά στοιχεία περί τής ενότητος τής ψευτο εσφιγμένου τού Μεθοδιου μέ τούς « ΓΟΧ », εδώ : http://stwmenkalws.blogspot.com/2012/02/blog-post_10.html ) . Δέν αρκεί μόνο τό νά ελέγχουμε τούς Οικουμενιστές καί τούς εκτός Εκκλησίας αιρετικούς . Πρέπει νά ασκούμε κριτική καί σέ οποιονδήποτε υποστηρίζει κάποιους απ΄ τούς αιρετικούς , όπως ο κ. Ν. Σωτηρόπουλος .
   Εκτός όλων τών ανωτέρω , ο κ. Ν. Σωτηρόπουλος έλαβε μέρος σέ μία « αντιοικουμενιστική » ημερίδα στήν Πάτρα , όπου ομίλησαν καί πολλοί πλανεμένοι Παλαιοημερολογίτες βλασφημόντας έμπροσθεν όλων κατά τής αγιοτάτης Εκκλησίας μάς ! Γεννάται τό ερώτημα . Πώς ανέχθηκε ο κ. Ν. Σωτηρόπουλος να ακούει επί ολόκληρες ώρες  α δ ι α μ α ρ τ ύ ρ η τ α  καί άνευ τής διαρρήξεως τών εαυτού ιματίων , τίς ύβρεις τών αιρετικών κατά Τού Σώματος Τού Χριστού , ο ἐστιν η Εκκλησία ;
   Άς ελπίσουμε πώς ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος θά κατανοήσει τά λάθη τού , θα ανακαλέσει τό πλανεμένο τού άρθρο καί θά ζητήσει μετανοημένος συγνώμη από τό Άγιον Όρος , τό οποίο κατασυκοφάντησε , θά καλέσει δέ σέ μετάνοια τούς πλανεμένους « ΓΟΧ » καταληψίες τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου , ενημερώνοντας συγχρόνως καί τό ποίμνιο , τό οποίο εσκανδάλησε .
   Εδώ : http://stwmenkalws.blogspot.com/2012/02/blog-post_08.html , ενημερωτικό δελτίο τής Ιεράς Κοινότητος τού Αγίου Όρους γιά τό ζήτημα τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου καί 
εδώ : http://stwmenkalws.blogspot.com/2012/05/blog-post_2333.html , ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος κηρύττει τήν αίρεση περί '' σωτηρίας τών αιρετικών καί αλλοθρήσκων '' !


* Τό 2003 πού γράφτηκε τό άρθρο δέν είχε αναπληρωθεί η κενή θέση τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου .