Ιερά Μονή Εσφιγμένου ή... ψευδομάρτυρες τών « ΓΟΧ »;


   Αποδεικτικά στοιχεία , περί τής ενότητος τών ψευτο εσφιγμενιτών , μέ τούς αιρετικούς « ΓΟΧ » τού Καλλινίκου Σαραντόπουλου ! Οί έν λόγω καταληψίες τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου , έστειλαν επιστολή στόν « Ορθόδοξο τύπο » ( φύλ. 1901 ), είς τήν οποίαν ισχυρίζονται , πώς '' ουδέποτε προσχώρησαν είς παλαιοημερολογιτικήν τινά σύνοδον '' ! 


   Επιπλέον , θεωρούν συκοφαντικά τά δημοσιευθέντα στοιχεία μάς , περί τής υπαγωγής τούς στήν Παλαιοημερολογίτικη αίρεση τού Καλλινίκου Σαραντόπουλου ! Στό ανωτέρω, βίντεο υπάρχουν νέα, ακόμη αποστομωτικότερα ντοκουμέντα καί κυρίως μέσα από τό ίδιο τό περιοδικό τούς , τό Βοανεργές , προκειμένου νά λάμψει η πραγματική αλήθεια . Όσον αφορά δέ, τό γνωστό, σαθρό τούς « επιχείρημά » πώς, '' ουδέποτε εμνημονεύσαμε εκφώνως άλλον τινά Πατριάρχη ή Επίσκοπον '', τό τοιούτον είναι αστείον , καθώς στό Άγιον Όρος, απαγορεύεται  η μνημόνευση άλλου Πατριάρχη πλήν τού Κωνσταντινουπόλεως . Άν οί « ΓΟΧ » τού Καλλινίκου είχαν « Πατριάρχη » Κωνσταντινουπόλεως , τότε θά τόν μνημόνευαν . Αυτό αποδεικνύεται, από τήν πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία πού έχουν μέ ολόκληρη τήν Αίρεση τού Καλλινίκου , εντός καί εκτός Αγίου Όρους . Ιδού τό ντοκουμέντο :Ο ψευτο αρχιεπίσκοπος τών « ΓΟΧ » Χρυσόστομος Κιούσης,  
κύριος ομιλητής τής διοργάνωσης τών ψευτο εσφιγμενιτών !


   Εκτός όλων αυτών, ό Μεθόδιος δήλωσε στό 2ο τεύχος τού Βοανεργές, “σάς πληροφορώ ότι ό κόσμος αρχίζει καί καταλαβαίνει . Μόνο στό Μοναστήρι μάς από τό Πάσχα 100 άτομα έχουν γυρίσει μέ τό Παλαιό” ! ( ύστερα μάς λέει πώς δέν είναι μέ τούς « ΓΟΧ »... ) .
   Έτερα αποδεικτικά ντοκουμέντα από τό περιοδικό τούς , Βοανεργές , Ιούλιος - Αύγουστος 2011 : Εγκωμιάζουν τήν ψευτοαγία τών « ΓΟΧ » !

 Είμαι πρώην Παλαιοημερολογίτης καί έχω μιλήσει μέ τόν ίδιο τόν Μεθόδιο , ό οποίος , σημειωταίον είναι « χειροτονημένος » υπερόρια κατά παράβαση τών ιερών κανόνων : Η΄ τής Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου καί ΛΕ΄ Αποστολικόν Κανόνα , από σχισματικούς τών Ρώσσων τής διασποράς, καί μού είπε πώς μόνο η σύνοδος τού Χρυσοστόμου Κιούση ( νύν Καλλινίκου ) είναι η αληθινη σύνοδος και καμία άλλη ! Σαν να μην έφθανε αυτό, άν καί τού έδειξα τίς φωτογραφίες τού βαπτίσματός μού, στήν Ορθόδοξη Εκκλησία τής Ελλάδος, αυτός μού είπε πώς θέλω βάπτισμα !!! 
   Οί « ΓΟΧ » καταληψίες τής Ι.Μ. Εσφιγμένου, δέν διώκονται από τό Μοναστήρι επειδή δέν μνημονεύουν τόν Οικουμενικό Πατριάρχη, όπως ψευδέστατα ισχυρίζεται ό Μεθόδιος, αλλά επειδή προσχώρησαν από τό 1972 στήν Παλαιοημερολογίτικη αίρεση τού Αυξεντίου ( έπειτα Κιούση καί νύν Καλλινίκου ). Επί Πατριάρχου Αθηναγόρα , τό μνημόσυνο τό είχαν διακόψει, καί οί υπόλοιπες 19 Ιερές Μονές τού Αγίου Όρους, χωρίς όμως νά φύγουν από τήν Εκκλησία καί νά ενωθούν μέ κάποια άλλη..., όπως έκαναν οί ψευτο εσφιγμενίτες . 
   Η αλήθεια είναι πώς , αρνούνται τήν ένωσή τούς μέ τούς παλαιοημερολογίτες , διότι φοβούνται πώς άν μαθευτεί τό ότι έχουν αποκοπεί από όλα τά Ορθόδοξα Πατριαρχεία τής Γής , θα χάσουν πολλούς από τούς , έν αγνοία υποστηρικτές τούς . 


Αλλο σχετικό θέμα : '' Π. Θεόδωρος Ζήσης . Η « Εσφιγμένου » είναι ενωμένη μέ τούς σχισματικούς « ΓΟΧ » ! ''


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...