Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Η αλήθεια γιά τήν Ιερά Μονή Εσφιγμένου . Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους . Στώμεν καλώς


 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

   Η Ιερά Κοινότης Αγίου Ορους Αθω με συναποστελλόμενο εκτενές κείμενό της, το όποιο απευθύνεται προς πάντα ενδιαφερόμενο, αναγκάζεται να λύσει τη σιωπή της έχοντας διαπιστώσει την οργανωθείσα εις βάρος του Ιερού Τόπου συστηματική εκστρατεία παραπληροφορήσεως και ενημερώνει υπεύθυνα το ευρύ κοινό σχετικά με την αλήθεια γίά την υπόθεση των κατεχόντων την Ι. Μ. Εσφιγμένου.
   Ετσι αποκαλύπτεται οτι η πραγματικότητα είναι πολύ μακριά από οσα προσπαθούν να διαδώσουν τα παραπάνω πρόσωπα: Κανείς δεν διώκεται, κανένα θέμα πίστεως δεν υπάρχει, κανείς δεν κατηγορείται για τη μη μνημόνευση του Οικουμενικού Πατριάρχου, κανενός το φρόνημα δεν διώκεται, κανενός η θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παραβιάζονται, καμμία βία δεν ασκείται, κανείς αποκλεισμός δεν πραγματοποιείται, κανείς δεν κινδυνεύει και δεν ταλαιπωρείται, κανείς δεν στερείται τροφίμων η φαρμάκων και ιατρικής περιθάλψεως. Κρίνεται ως η μεγαλύτερη επιχείρηση ψεύδους κατά του Αγίου Ορους στην ιστορία του.
Αντίθετα πρόκειται για μείζον αγιορείτικο, εκκλησιαστικό και εθνικό ζήτημα, για έναν ακόμη από τους μεγάλους και Ιστορικούς αγώνες του Αγίου Όρους, σχετικά με τον οποίο καλούνται όλοι να επιδείξουν εξαιρετική προσοχή και ευαισθησία. Τα κύρια σημεία του κειμένου είναι τα έξης:
   1. Η Ιερά Μονή Εσφιγμένου είναι μία ιστορική και προβε-βλημένη Μονή του Αγίου Ορους, που σήμερα, λόγω της παράνομης κατοχής της, έχει περιέλθει σε τραγική κατάσταση ανυπόστατου, δεν λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο και στερείται αδελφότητος και διοικήσεως. (Μετά την απόφαση 1440/2005 της Ιεράς Κοινότητος η Μονή απέκτησε νέα νόμιμη αδελφότητα και νόμιμη διοίκηση.)
   2. Θεμελιώδης αρχή της υποστάσεως του Αγίου Ορους είναι αυτή της εκκλησιαστικής και διοικητικής ενότητος όλων των κυριάρχων Ιερών Μονών, χάρη στην οποία ομιλούμε για Αγιον Ορος και όχι για άθροισμα Μονών. Η κατάλυση αυτής της αρχής συνεπάγεται και προσβολή της υποστάσεως του Αγίου Ορους και του υπερχιλιόχρονου καθεστώτος του. Το όλο θέμα έχει και σοβαρές εθνικές διαστάσεις.
   3. Εδώ και τριάντα χρόνια στην Μονή αυτή δεν υφίσταται απλώς ένσταση κατά της εκκλησιαστικής πολιτικής του Οικουμενικού Πατριάρχου η μόνο διακοπή του μνημοσύνου του, όπως συνέβη και σε άλλες Μονές, αλλά πλήρης αποκοπή από την εκκλησιαστική και διοικητική κοινωνία με τις υπόλοιπες Μονές του Αγίου Ορους, αποκοπή από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και προσχώρηση και αποκλειστική κοινωνία με μία μόνο από τις πολλές παρατάξεις των λεγομένων Γ.Ο.Χ. («Γνησίων» Ορθοδόξων Χριστιανών). Τα τελευταία χρόνια προχώρησαν σε συστηματική προσπάθεια να αναγνωρισθεί και να νομιμοποιηθεί αυτή η παράνομη και αντισυνταγματική κατάσταση, πράγμα άκρως επικίνδυνο για το αγιορείτικο καθεστώς, αναγκάζοντας το Αγιον Ορος σε στοιχειώδη αυτοάμυνα υπέρ της υπάρξεώς του.
   4. Τα πρόσωπα που κατέχουν σήμερα την Μονή συνιστούν μία ομάδα, η οποία συγκεντρώνει, και ειδικά τα τελευταία χρόνια κατά τρόπο εντελή και ολοκληρωμένο, τα χαρακτηριστικά απαγορευμένης για το Αγιον Ορος «Ιδιαιτέρας άδελφότητος» σχισματικών ασκούντων προπαγάνδα και προσηλυτισμό, κατά ευθεία παραβίαση του Συντάγματος και του Καταστατικου Χάρτη Αγίου Ορους, με μοναδική δυνατή νόμιμη επιλογή την κανονική ένταξή τους στο Σώμα του Αγίου Ορους η την ελεύθερη αποχώρηση τους από αυτό. Η φυσιολογική συνέχεια των διαδικασιών κατέληξε σε διαπίστωση του ανυπόστατου και σε πράξεις των μόνων αρμοδίων αγιορείτικων διοικητικών οργάνων με τον τύπο της απελάσεως, που σκοπό έχουν την παραγωγή εννόμων αποτελεσμάτων, που να διασφαλίζουν την νομιμότητα, την κανονική τάξη και την συνέχεια του αγιορείτικου βίου.
   5. Ήταν και είναι ξεκαθαρισμένη και γνωστή σε όλους η κοινή πολιτική βούληση να μην άσκηθεί βία, άλλα να επιτηρηθεί ειρηνικά η νομιμότης, με την ελπίδα οτι η συναίσθηση της παρανομίας θα οδηγήσει στην πρακτική λύση τοϋ ζητήματος. Παρά ταύτα το ελληνικό και διεθνές κοινό υπέστη έναν ανελέητο βομβαρδισμό παραπληροφορήσεως και ψευδολογίας, με σκοπό την κίνηση αισθημάτων συμπαθείας: Διαρροή ανυπόστατων ειδήσεων για δήθεν διωγμούς, σκληρά μέτρα, πολιορκίες, Ματ, τεθωρακισμένα κ.λπ. και παράλληλα χαρακτηριστικά έκκοσμικευμένη δραστηριότητα και πράξεις άγνωστες και άπάδουσες στο αγιορείτικο ήθος και ύφος και τα θέσμια του Ιερού Τόπου.
   6. α. Δεν υπάρχει διωγμός ούτε διακοπή λειτουργίας της Ι. Μ. Έσφιγμένου, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Το αιτιολογικό δεν είναι η μη μνημόνευση του Πατριάρχου, ούτε αφορά στους υπόλοιπους ζηλωτές του Αγίου Όρους και τους λεγόμενους Γ.Ο.Χ. Η ομάδα αυτή επιμένει στην παράνομη και επικίνδυνη για το μέλλον του Αγίου Ορους κατοχή κυριάρχου Μονής, δεν διώκεται για λόγους φρονημάτων, ούτε γιατί δήθεν δεν δέχεται ευρωπαϊκά κονδύλια, διακατέχεται από προφανές κοσμικό και αντιαγιορειτικό φρόνημα, δεν προσφέρει τίποτα στους αγώνες του Αγίου Ορους επί θεμάτων πίστεως αλλά μάλλον το αντίθετο, είναι ξένη προς το ʼγιον Όρος και το πνεύμα του, σε τίποτα δεν αδικήθηκε και τίποτα δεν υπέστη ποτέ, άλλα μάλλον φέρει τα χαρακτηριστικά ψευδοήρωος εκ του ασφαλούς.
   β. Η Ιερά Κοινότης κατ' επανάληψη προσπάθησε να δοθεί συμβιβαστική λύση, χωρίς οι κατέχοντες την Μονή να δεχθούν να συνεργασθούν.
   γ. Οι κατέχοντες την Ι. Μονή Εσφιγμένου δεν βοηθούν ώστε το ʼγιον Όρος ενωμένο να δίδει την μαρτυρία της Όρθοδόξου Πίστεως.
   δ. Το ʼγιον Όρος αγωνίζεται κατά των άκρων, του ζηλωτισμου και του Οικουμενισμού και έχει κατ' επανάληψιν δώσει την αποφασιστική μαρτυρία του (Μπαλαμάντ, Πορίσματα διαλόγου Όρθοδόξων και ʼντιχαλκηδονίων κ.λπ.).
Εν κατακλείδι το ʼγιον Όρος απευθύνει έκκληση προς την εκκλησιαστική και εθνική συνείδηση πάντων, του σκανδαλιζομένου ευσεβούς πληρώματος της Εκκλησίας, των κατ άνθρωπον ενδιαφερομένων, του πολιτικού κόσμου, του Τύπου, των Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μη παρασύρονται από την μεθοδευόμενη παραπληροφόρηση και εξαπάτηση, αλλά να συμπαρασταθούν στον παρόντα ιστορικό αγώνα του Αγίου Όρους για την σωτηρία της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, αλλά και κυρίως την περιφρούρηση των θεσμίων της πίστεως και της Ορθοδόξου μοναστικής, πνευματικής και πολιτιστικής αγιορείτικης παραδόσεως.

ʼπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι
των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους ʼθω.
[10-02-2003]
Αναδημοσίευση από : http://www.esfigmenou.gr