Προσωπικός ἀριθμός κρατουμένων ψηφιακῆς φυλακῆς

 


OrthrosLogo2015


ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέσπιδος 11 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 8025211 estiapm@gmail.com

Ἡ κυβέρνηση τοῦ Κ. Μητσοτάκη συνεχίζει ἀπτόητη τὴν οἰκοδόμηση τῆς ψηφιακῆς φυλακῆς γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολῖτες. Διέρρευσε πρὸ ἡμερῶν ἀπὸ φιλοκυβερνητικὸ μέσο, ἡ πρόθεσή της νὰ δοθεῖ ὁ προσωπικὸς ἀριθμὸς (ΠΑ) στοὺς πολῖτες στὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ. Μὲ τὸν ΠΑ καὶ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐπιβολή του, δικαιώνονται οἱ ἀντιδράσεις στὴν ψηφιακὴ ταυτότητα, ἡ ὁποία μὲ αὐτὸν τὸν ἀριθμὸ θὰ γίνει κάρτα δικαιωμάτων, ἀποκλείοντας ἀπὸ τὰ δικαιώματά τους, τοὺς πολῖτες ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ τὴν παραλάβουν.

Τό τραγικό εἶναι ὅτι κανένας ἀπὸ τοὺς πολιτικούς ἀρχηγούς πού πῆγαν νὰ ψηφίσουν εἶχαν τὴν νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα (ὅπως εἴδαμε “on camera”) – ὁ δὲ κος Μητσοτάκης πῆγε μὲ τὸ δίπλωμα ὁδήγησης.  Γιατί ἄραγε δὲν ἔσπευσαν οἱ ἴδιοι νὰ πάρουν τὴν τόσο πολυδιαφημισμένη καὶ «ἐξυπηρετική» νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα;

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν ΠΑ, ὅπως ἔχουμε πεῖ ἐπανειλημμένως δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸν «σειριακό» μας ἀριθμό, εἶναι τὸ δικὸ μας «IP ADDRESS» ἀναγνώρισης σάν νά εἴμαστε μηχανές.  Αὐτὸ θὰ ἐξυπηρετήσει τά σχέδια ἐπιβολῆς τῆς παγκόσμιας ψηφιακῆς δικτατορίας πού ἔρχεται. Νά ἐξασφαλίζεται ἡ «ταυτοποίησή μας», ἡ «ἀναγνώρισή μας» 100% ἀπὸ κάμερες φανερές ἤ κρυφές, ἀπό συσκευές  Τεχνητῆς Νοημοσύνης ἐκτός ἤ ἐντός τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος ἤ ἀπό «φιλικά» καί «ἐξυπηρετικά» πρός τόν ἄνθρωπο Ρομπότ σὲ δημοσίους χώρους, στήν ἐργασία μας, καί γιατί ὄχι στήν ἴδια μας τήν κατοικία καί μέ τή θέλησή μας .

Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ θὰ σπεύσουν νὰ παραλάβουν τὸ «κλειδὶ» τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, θὰ εἶναι οὐσιαστικὰ ὅμηροι τῆς ἑκάστοτε κυβέρνησης καὶ ἡ ἀπόλαυση τῶν δικαιωμάτων τους θὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πάτημα ἑνὸς κουμπιοῦ. Ὅπως εἴδαμε πειραματικά καί τὴν περίοδο τῆς πανδημίας, μὲ τὴν ἐπίκληση ὁποιουδήποτε λόγου «δημοσίου συμφέροντος» θὰ μποροῦν νὰ ἀποκλείονται καὶ νὰ περιθωριοποιοῦνται ὅσοι δὲν ὑπακοῦν στὰ κυβερνητικὰ ἀφηγήματα.

Καλοῦμε τοὺς ἐλεύθερους καὶ σκεπτόμενους πολῖτες, νὰ ἀντιδράσουν καὶ νὰ μὴν παρασυρθοῦν βλέποντας τὸ «τυρὶ» τῆς ἐξυπηρέτησης καὶ ἀγνοώντας τὴ «φάκα» τῆς ψηφιακῆς σκλαβιᾶς.

Ἂς ὀρθώσουμε ἕνα μαζικὸ τεῖχος ἀντίστασης βάζοντας φρένο στὴν ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ στὴν ψηφιακὴ σκλαβιὰ ποὺ ἤδη ἔχει καθιερωθεῖ σὲ χῶρες ὅπως ἡ Κίνα καὶ ἐπεκτείνεται ἀπειλητικὰ στὸν δυτικὸ κόσμο. Ἂν ἀντισταθοῦμε μαζικά, τὸ σύστημά τους δὲν θὰ δουλέψει καὶ θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ ὑποχωρήσουν.

orthros.eu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...