Αποσπάσματα εγκυκλίων τής Ιεράς Συνόδου περί τών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων 666 .† Στῶμεν καλῶς † .

 Αποσπάσματα έκ τών υπ΄ αριθμών : 1481 - 12/5/93 , 2626 - 7/4/97 καί 2641 - 9/2/98 εγκυκλίων τής Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος , πρός τόν ευσεβή Χριστιανικό λαό , περί τής συνθήκης τού Σένγκεν καί τών νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων μέ τόν 666 .