Τό πετάκτινο αστέρι τού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. , είναι ίδιο μέ αυτό τής Μασονίας !!! † Στῶμεν καλῶς † .Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. , έχει ώς επίσημο σήμα τού , τό πεντάκτινο αστέρι  τής διεθνούς Μασονίας !!!

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. , εκτός από τό σήμα τού , χρησιμοποιεί τόν πεντάκτινο αστέρα τής διεθνούς Μασονίας καί στίς αφίσες τού κόμματος !

Η συνιστώσα τού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - '' Δ.Ε.Α '', έχει στό έμβλημά τής τόν πεντάκτινο αστέρα τής Μασονίας !!!

 Ό  πεντάκτινος αστήρ τού ΣΥ.ΡΙΖ.Α., προπορεύεται τού διδασκάλου τής Μασονικής Στοάς !

Ό  πεντάκτινος αστήρ τού  ΣΥ.ΡΙΖ.Α., σέ τιμητική θέση εντός τής Μασονικής Στοάς ! Ό πεντάκτινος αστήρ τού ΣΥ.ΡΙΖ.Α., στήν κορυφή Μασονικού συμβόλου !

Ό πεντάκτινος αστήρ τού ΣΥ.ΡΙΖ.Α., στό κέντρο Μασονικής σφραγίδος !