Μακαριστός γ. Χρυσόστομος προ ηγούμενος Ι. Μονής Εσφιγμένου - Χαιρετισμοί της Παναγίας .Παναγία η Αρσανιώτισσα .
Ιερά εικόνα της Ι. Μ. Εσφιγμένου .