Θαυμάσια μικρή παράκληση στην Παναγία Θεοτόκο Μαρία .
Τήν θαυμάσια αυτή , μικρή παράκληση τήν βρήκα σέ παλιά κασσέτα φίλης - γιαγιάς . Ο Ιερέας μνημονεύει Επίσκοπο Αυγουστίνο, οπότε ίσως είναι ο αείμνηστος Αυγουστίνος Καντιώτης .

Καλή ακρόαση