Χειρόγραφη επιστολή τού Αγίου Νεκταρίου .
Η επιστολή είναι πρός τόν Μητροπολίτη Αθηνών κ. Γερμανό .