Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Χειρόγραφη επιστολή τού Αγίου Νεκταρίου .
Η επιστολή είναι πρός τόν Μητροπολίτη Αθηνών κ. Γερμανό .