Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Βασίλειος Παπαδάκης : '' Αποτείχιση καί οι « ΓΟΧ » ''.
   Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Βασίλειος Παπαδάκης , εξηγεί τήν διαφορά τής Ορθόδοξης από τήν αιρετική αποτείχιση τών « ΓΟΧ » καί τών « Νεο ζηλωτών » ( Ευθύμιο Τρικαμηνά κ.λ.π. ). Ακόμη, αποδεικνύει τίς παραποιήσεις πού διαπράττουν οι παλαιοημερολογίτες στούς Ιερούς κανόνες καί στήν Εκκλησιαστική ιστορία ! Η ομιλία, πραγματοποιήθηκε στήν ημερίδα τής Ι. Μ. Πειραιώς περί τής Αποτειχίσεως .
Τίς αιρέσεις  περί '' Υποχρεωτικής διακοπής τού μνημοσύνου '' καί περί '' Μολυσμού '' τών πιστών από τίς συμπροσευχές καί κακόδοξες δηλώσεις ορισμένων Επισκόπων τής Εκκλησίας , τίς επινόησαν οί Παλαιοημερολογίτες , επειδή ξεσκεπάσαμε τήν απάτη τού πλαστογραφημένου τούς  Σιγγιλίου , στό οποίο στήρίξαν τήν απόσχισή τούς τό 1924 ! Από τήν αίρεση αυτή, τού ''Μολυσμού'', προκύπτει καί η αίρεση τής ''Αποτείχισης από όλη τήν Εκκλησία''.'' Αφού Μολύνεστε, είστε υποχρεωμένοι να Αποτειχιστείτε '' μάς λένε εδώ καί δεκαετίες οί « ΓΟΧ » .
    Πουθενά όμως δέν αναφέρεται ''υποχρέωση'', παρά μόνο τό προαιρετικό δικαίωμα τής διακοπής τού μνημοσύνου τού, αιρετικά διδάσκοντος Επισκόπου καί μόνον.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...