Τό Αντιαιρετικό γραφείο Ι. Μ. Πειραιώς γιά τά αιρετικά πού έγραψε ο Οικουμενιστής Επίσκοπος Αβύδου Κύριλλος .

Τό κείμενο είναι σέ γενικές γραμμές καλό, όμως σέ ορισμένα σημεία τό αντιαιρετικό γραφείο τής Ι.Μ. Πειραιώς διαπράττει ένα σοβαρό σφάλμα. Προδικάζει τίς αποφάσεις τής συνόδου ώς οικουμενιστικές ! Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, ακόμα κί άν είναι όντως τέτοιες .
καλή ανάγνωση
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...