Περί της λεγομένης αγιοκατατάξεως τού πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδη υπό τών « ΓΟΧ ».

   Ένα απο τά 12 περίπου σχίσματα τών « ΓΟΧ » καί πιό συγκεκριμένα, ένα έκ τών 7 περίπου Φλωριναίων « ΓΟΧ », αυτό του Καλλινίκου, πήρε τήν απόφαση νά κατασκευάσει ακόμα έναν « άγιο »... . Τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο Καβουρίδη . Εξ΄ άλλου οι Ματθαιικοί τόν έχουν κάνει πρέσβη εδώ καί καιρό τόν ''Άγιο πατέρα'' όπως τόν ανεβοκατεβάζουν, Ματθαίο Καρπαθάκη . 
   Τό μέγα ερώτημα πού απευθύνει πρός όλους αυτούς τούς ''saint designers'' ένας πρώην φλωριναίος « ΓΟΧ » , είναι ένα καί διαχρονικό : Έφ΄ όσον δέν τόν σκότωσε κανείς γιά νά τόν θεωρήσετε μάρτυρα, τί σημείο είδατε απ΄ αυτόν γιά νά τόν ανακηρύξετε ''άγιο'' ; Έκανε μήπως θαύματα ; Είχε προορατικό, διορατικό ή κάποιο άλλο Θεϊκό χάρισμα ; Μυρόβλησε, ευωδίασε* ή έμεινε άφθορος μετά θάνατον ; `Η΄ μήπως απλώς ζηλέψατε τούς Ματθαιικούς πού έχουν ''άγιο πατέρα'' ενώ εσείς όχι ;*Η κάρα τού πάντως, σίγουρα δέν ευωδιάζει . Έχω πάει στήν Πάρνηθα καί τήν έχω προσκυνήσει όταν ήμουν παλαιοημερολογίτης .

Άλλο σχετικό θέμα : ''Πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης καί Ματθαίος Καρπαθάκης . Οί δίγλωσσοι αιρεσιάρχες τών « ΓΟΧ ».''


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...