Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Ο δήθεν γέροντας της Ι. Μονής Εσφιγμένου - Μεθόδιος , στό 40ήμερο μνημόσυνο του αρχιεπισκόπου των « ΓΟΧ » !


''Ο ψεύτης καί ο κλέφτης, τόν πρώτο χρόνο χαίρονται...'' λέει η παροιμία .


Ο ψευταράς - Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος , κατηγορεί επί δεκαετίες τήν Ι. Κοινότητα
 πως τόν συκοφαντεί γιά τήν ένωση που κάνανε οι ψευτο εσφιγμενίτες μέ τους ΓΩΧ τό 1972 !


Σέ ανακοίνωσή τους στίς 4/17-2-2003, οι καταληψίες δήλωσαν μεταξύ άλλων καί τά εξής : 
<<Εξ ετέρου σεβόμεθα και δεν παύομεν να ανήκωμεν πάντοτε εκκλησιολογικως εις τον θεσμόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου απορρίπτοντες κατηγορηματικώς την μόνιμον συκοφαντίαν, την οποίαν μας προσάπτει και επαναλαμβάνει συνεχώς η Ι. Κοινότης, ότι δηλαδή έχομεν προσχωρήσει και υπαχθεί εις την Εκκλησίαν των Παλαιοημερολογιτών.>>


 Στήν παλαιοημερολογίτικη ιστοσελίδα ekklisiastikos.gr όμως, τόν βλέπουμε να συμμετέχει μέ πετραχήλι, στό 40ήμερο μνημόσυνο του πρώην αρχιεπισκόπου των « ΓΟΧ » Χρυσοστόμου Κιούση, που έγινε στήν ψευτο μονή παναχράντου στά Μέγαρα τό 2010 ! 

Ύστερα ο παραμυθατζής μάς κουνάει το δάκτυλο ωρυόμενος
 κατά των συμπροσευχών μέ τους εκτός Εκκλησίας αιρετικούς καί σχισματικούς... ! Τί υποκρισία !


Από τήν άλλη, ολόκληρη η αιρετική σύνοδος του Καλλίνίκου που απαιτεί από εμάς νά αποτειχιστούμε από τους Οικουμενιστές, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΗΛΕΓΞΕ ΤΟΝ ΜΕΘΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ !

 Εκείνος τους αρνείται καί αυτοί τόν δέχονται καί τόν υποστηρίζουν παντοιοτρόπως !


ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ SUPER ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΔΗΛΑΔΗ !