Π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος : '' Αδύνατη η σωτηρία χωρίς πίστη στόν Σωτήρα ''.

 Ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος , στό 27΄ : 40΄΄ της ομιλίας περίπου, ορθοτομεί τόν λόγο της αληθείας καί εξηγεί πως ο Θεός μπορεί να ενεργήσει με θαυμαστό τρόπο για να σώσει αυτόν που έχει καλή προαίρεση, αφού όμως πρώτα, γίνει εκείνος δεκτικός της Ορθοδόξου πίστεως .
Χωρίς πίστη στόν Σωτήρα, είναι αδύνατη η σωτηρία .
Το ίδιο ομολογεί και ο καθηγητής της Καινής Διαθήκης κ. Γαλίτης, στο 10΄ : 00΄΄ περίπου .καλή ακρόαση