Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Άξιος καθαιρέσεως ο Ράσκας καί Πριζένης Αρτέμιος , εφ όσον κοινωνεί μέ τόν αιρετικό Ευθύμιο Τρικαμηνά !


   Στίς 25 Ιανουαρίου , ο καθηρημένος Ράσκας καί Πριζένης Αρτέμιος , μαζί μέ άλλους 22 πλανεμένους , προέβη σέ μία αιρετική καί εντελώς αντικανονική πράξη ! Ήρε ( όπως νομίζει ) τήν , υπό τής Ιεράς ημών Συνόδου , καθαίρεση τού πλανεμένου νεοζηλωτή Ευθυμίου Τρικαμηνά , ο οποίος κηρύττει τήν αιρετική αποτείχιση τών « ΓΟΧ » καί καθυβρίζει ολόκληρη τήν αγιοτάτη Εκκλησία μάς , ώς ΑΙΡΕΤΙΚΗ καί άξια ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΥ !!!
   Η πράξη αυτή τού Αρτεμίου , είναι αφ΄ ενός ΑΙΡΕΤΙΚΗ , διότι ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ είναι καί ο Ευθύμιος Τρικαμηνάς καί αφ΄ ετέρου αντικανονική , διότι αντίκειται στούς ιερούς κανόνες : η΄ τής Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου καί λε΄ Αποστολικόν κανόνα , οι οποίοι απαγορεύουν ρητά τίς υπερόριες ιεροπραξίες .
   Ιδού τό κακόδοξο καί παράνομο ανακοινωθέν τού καθηρημένου Ράσκας καί Πριζένης Αρτεμίου ( τό : '' υπέρ πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων '' πού μνημονεύει ο ανίερος Ευθύμιος , τό έχει πάρει από τόν ακέφαλο παλαιοημερολογίτη Θεοδώρητο Μαύρο , τού οποίου τίς θεωρίες καί κηρύττει !) :
    Συνεπώς , μετά από τήν φοβερή αυτή πτώση τού Αρτεμίου , θά πρέπει νά σταματήσουν ο '' Ορθόδοξος Τύπος '' ( ο οποίος υποστηρίζει καί τήν αιρετική - « ΓΟΧ » ψευτο μονή τού Εσφιγμένου ) καί ο π. Θεόδωρος Ζήσης ( ο οποίος , στήν ομιλία τού στόν Βόλο : '' Κινδυνεύει τώρα , σοβαρά η Ορθοδοξία μάς '' , έχει κηρύξει καί περί τής , δήθεν άδικης καθαιρέσεως τού Ευθυμίου !!! ) κ.α. νά τόν αναγνωρίζουν καί νά τόν υποστηρίζουν .
   Ο αντιοικουμενιστικός αγώνας , είναι άγιος καί γι΄ αυτό θά πρέπει νά φροντίζουμε νά τόν κρατούμε καθαρό από κάθε είδους ''ζηλωτικές'' μολύνσεις , από τίς οποίες , κυρίως καί απειλείται .