Θαύμα ! Τό Άγιο Φώς . Φωτεινή σφαίρα στόν Πανάγιο Τάφο Τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού !


Η Ανάστασις Τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού . Καθολικόν Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου , Άγιον ΌροςΤό Άγιον Φώς , εμφανίζεται μέ τήν μορφή γαλαζόλευκων αστραπών καί πυρίνων σφαιρών . Μία από αυτές τίς σφαίρες φαίνεται στό βίντεο !

«Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια (μόνος)» (Ψαλμ. ος΄,14-15).


Δείτε και : '' Άγιον Φώς . Τό Μέγα θαύμα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας Τού Χριστού .''