Η απάτη μέ τό πλαστό '' Σιγγίλιο '' τών « ΓΟΧ » .


     Οί Παλαιοημερολογίτες (« ΓΟΧ »), στηρίζουν τήν απόσχισή τούς από τήν Εκκλησία , σέ ένα έγγραφο ( Σιγγίλιο τό ονόμασαν εκείνοι... ) κατά τού παπικού εορτολογίου , πού υπέγραψαν οί Πατριάρχες : ( Κων / λεως ) Ιερεμίας καί Σίλβεστρος ( Αλεξανδρείας ) , τό 1583 σέ τοπική σύνοδο , τό οποίο όμως είχε ήδη πλαστογραφήσει  πρό τού 1924 , κάποιος Μοναχός Ιάκωβος Νεοσκητιώτης , καθώς τό θέμα τής αλλαγής τού ημερολογίου υπάρχει εδώ καί αιώνες . 
   Η σημαντική διαφορά τού αυθεντικού , μέ τό πλαστό , είναι πώς στό πλαστογραφημένο Σιγγίλιο , απειλείται μέ Αναθεματισμό , όποιος αλλάξει τό Μηνολόγιο (!!!), σέ αντίθεση μέ τό αυθεντικό , όπου δέν υπάρχει ούτε ένα Ανάθεμα ! Τό αυθεντικό Σιγγίλιο , καταδικάζει τό Γρηγοριανό ημερολόγιο , λόγω τής αλλαγής τού Πασχαλίου , κατ΄ επιταγήν τής Α΄ Οικουμενικής Συνόδου . Εμείς δέν αλλάξαμε τό Πασχάλιο , οπότε δέν καταδικαζόμαστε από κανένα Σιγγίλιο καί καμία Σύνοδο !
   Ιδού οί σελίδες , 13 - 17 τού 772 κώδικα , πού βρίσκεται στήν Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος , στό Άγιον Όρος , δηλαδή τού πλαστού Σιγγιλίου


   Ιδού καί τό απόσπαμα , τού ανωτέρω πλαστού Σιγγιλίου , τό οποίο διαδίδουν οί Παλαιοημερολογίτες καί μέ τό οποίο τρομοκρατούν απ΄ τό 1924 τούς πιστούς τής Εκκλησίας Τού Χριστού , πώς είναι , δήθεν αναθεματισμένοι λόγω τής διορθώσεως τού ημερολογίου :   Επειδή ό μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος , μέ τόν οποίο , σημειωταίον , ήταν συνυποψήφιος γιά τόν Αρχιεπισκοπικό θρόνο , είς έκ τών ηγετών τών Παλαιοημερολογιτών , ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος , ξεσκέπασε τήν όλη απάτη , εκείνοι προφασίστηκαν πώς , δήθεν , τό δικό τούς έγγραφο προέρχεται από άλλη σύνοδο !!! Τά ντοκουμέντα όμως, αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα τήν πλαστότητα τού λεγομένου '' Σιγγιλίου '' . Ό Ιάκωβος Νεοσκητιώτης, πρόσθεσε επί τού εγγράφου : α) τήν υπογραφή τού Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σωφρονίου , β) τήν φράση '' καί οί λοιποί Αρχιερείς '' καί γ) άλλαξε τήν ημερομηνία από 1583 σέ 1593 ! Μέ αυτήν τού , όμως τήν απάτη , άθελά τού προδόθηκε , καθ΄ ότι ό Αλεξανδρείας Σίλβεστρος δέν ζούσε τό 1593 , αφού είχε κοιμηθεί τό 1590 !!! 
   Ακόμη , παρατηρούνται τά εξής επ΄ αυτού : α) έχει αφαιρεθεί περισσότερο από τό μισό κείμενο , β) έχει προστεθεί ένας ανύπαρκτος Αναθεματισμός , γ) έχει προστεθεί 3 φορές ή λέξη '' Μηνολόγιο '' καί δ) λείπει ή αναφορά στούς 4 Όρους τής Α΄ Οικουμενικής Συνόδου περί τού Αγίου Πάσχα , καθώς καί τά σημεία πού κατακρίνουν τό Γρηγοριανό ημερολόγιο λόγω τού εορτασμού τού Πάσχα , πρίν ή μαζί μέ τούς Ιουδαίους , μέ αποτέλεσμα νά μήν φαίνεται , πώς οί Πατριάρχες , κατέκριναν τό Παπικό ημερολόγιο , λόγω τού εορτασμού τού Πάσχα , πρίν ή μαζί μέ τούς Ιουδαίους καί όχι λόγω τών 13 ημερών !!!  
   Ιδού τό πρωτότυπο κείμενο , τό οποίο βρίσκεται στόν '' Τόμο τής Αγάπης '' τού ιερού Δοσιθέου Ιεροσολύμων ( σελ. 538 ) . Οί καλοπροαίρετοι μελετητές , μπορούν νά τό βρούν στίς μεγάλες βιβλιοθήκες τής Ελλάδος ( τήν Εθνική , τής Βουλής κ.λ.π. ) ή εδώ σε μορφή pdf .


   Ιδού καί ο κατάλογος τών Πατριαρχών Αλεξανδρείας , στόν οποίο φαίνεται ξεκάθαρα πώς ό Αλεξανδρείας Σίλβεστρος δέν ζούσε τό 1593 , αφού είχε κοιμηθεί τό 1590 !!!
   Εφ΄ όσον λοιπόν, τό θεμελιώδες επιχείρημά τών « ΓΟΧ » είναι αποδεδειγμένα πλαστό , άρα κακώς αποσχίστηκαν έκ τού Σώματος τού Χριστού ! Άς ευχηθούμε , οι καλοπροαίρετοι έξ αυτών , νά κατανοήσουν τό λάθος τούς καί νά επιστρέψουν στήν Μία , Αγία , Καθολική καί Αποστολική Εκκλησία , εκτός τής οποιας δέν υπάρχει σωτηρία .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...