Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Γέρων Γαβριήλ αγιορείτης : '' Ό Ιωάννης Λαζάκης (« ΓΟΧ ») είναι πλανεμένος '' !

    Ό γνωστός γιά τήν ενάρετη πολιτεία τού, γέρων Γαβριήλ στό Άγιον Όρος , κατακρίνει τίς βλασφημίες τού Αιρετικού Ιωάννη Λαζάκη (« ΓΟΧ ») καί ζητάει τήν αφαίρεση τών βίντεο πού τόν αφορούν, από τούς βλάσφημους Παλαιοημερολογίτικους ιστοχώρους .
    Ό συνωμοσιολόγος ψευδοπροφήτης Ιωάννης Λαζάκης , κηρύττει πώς, όποιος έχει Α.Φ.Μ. πάει στήν κόλαση (!!!) . Στά καινούρια τού βίντεο , υποκρίνεται πώς δέν λέει έτσι , αλλά μόνο πώς η παραλαβή τού Α.Φ.Μ. '' είναι άρνηση Χριστού '' ! Όπως όμως είναι γνωστό , ό Α.Φ.Μ. ισχύει γιά τόν κάτοχό τού , μονίμως από τήν στιγμή τής παραλαβής τού . Οπότε , κατά τά λεγόμενά τού ψευδοπροφήτη Ιωάννη Λαζάκη , όποιος αρνείται μονίμως Τόν Χριστό , μπορεί νά πάει καί στόν Παράδεισο !!! Ορίστε ! Αίρεση στήν αίρεση , φοβερό ! Ό ταλαίπωρος ο Λαζάκης ξεπέρασε ακόμα καί τούς Προτεστάντες στίς παρερμηνείες τής Αποκαλύψεως ! Στό θέμα αυτό , ό Λαζάκης καί η '' Πύρινη Ρομφαία '' , είναι δακτυλοδεικτούμενοι από τούς υπόλοιπους « ΓΟΧ », οί οποίοι έχουν παραλάβει τόν Α.Φ.Μ. ώς ακίνδυνο ! Οπότε έχουμε νά κάνουμε μέ μία αίρεση 50 περίπου ατόμων !
   Ό Οικουμενιστής Ιωάννης Λαζάκης ανοίκει στήν αίρεση τού " Παλαιοημερολογίτικου Οικουμενισμού ". Πιστεύει δηλ. πώς τά, τουλάχιστον 12 σχίσματα τών « ΓΟΧ », έχουν όλα τούς έγκυρα « μυστήρια » ! Οπότε πιστεύει σέ 12 Εκκλησίες !!! Εκκλησιάζεται δέ, πότε στήν μία αίρεση καί πότε στήν άλλη χάρην... αγάπης, λέει !!! Μά... μέ πρόσχημα τήν αγάπη δέν πλανιούνται καί οί Οικουμενιστές ; Ύστερα τολμάει καί μιλάει γιά Οικουμενισμό ! ( Τά ίδια καί χειρότερα φρονούν οί Κυπριανίτες, ό Νικόλαος Δημαράς, ό Ιάκωβος τού, δήθεν, περιοδικού τού Αγίου Αγαθαγγέλου τού Εσφιγμενίτου καί οί : Αλέξανδρος Καλόμοιρος καί Θεοδώρητος Μαύρος ). Αυτοί είναι μόνο ορισμένοι από τούς λόγους πού ό Λαζάκης είναι τυμπανιαίος αιρετικός . Γιά δέ τούς υπολοίπους , δείτε εδώ
   Τέλος, ενώ ο υποκριτής αποκαλεί τήν Εκκλησία Τού Χριστού αιρετική, εγκωμιάζει τούς αγίους τής : Ευγένιο Ραντιόνωφ , Φιλούμενο Ιεροσολύμων , Ιωάννη Ρουμάνο καί Ιωάννη Μαξίμοβιτς !!! Επιπλέον, έχει πάρει συνεντεύξεις από 3 δικούς μάς γέροντες : π. Γαβριήλ Μάινα , π. Ιλαρίων καί π. Γαβριήλ κάτω απ΄ τήν Ι.Μ. Κουτλουμουσίου ( Τούς βρήκα στὀ Άγιον Όρος καί μόλις έμαθαν πώς είναι παλαιοημερολογίτης κατάστενοχωρήθηκαν ) !!! Καί Οικουμενιστής καί υποκριτής ό Ιωάννης Λαζάκης ! 
   ( Σ.Σ. Δέν βιντεοσκόπησα την συνομιλία μέ τόν γέροντα , διότι , όπως αναφέρεται καί στήν πίσω όψη τών διαμονητηρίων μάς , απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση στό Άγιον Όρος ).