Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Ό ψευτο ηγούμενος τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου - Μεθόδιος ψεύδεται δημοσίως !

   Ό ψευτο ηγούμενος τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος , ψεύδεται δημοσίως ! Ιδού , τό άρθρο 112 στο οποίο αναφέρεται ο Μεθόδιος καί αμέσως μετά , τό άρθρο 113 πού επικαλείται ο π. Εφραίμ καί τό οποίο ο Μεθόδιος επιμένει πώς '' δέν υπάρχει τέτοιο '' άρθρο στόν Καταστατικό Χάρτη τού Αγίου Όρους : 
 
   Ἄρθρον 112.
 
   Ἵνα ἐκλεγῇ τις ἡγούμενος δέον νὰ ἔχῃ τὰ ἑξῆς προσόντα: α) νὰ διακρίνηται ἐπὶ ἤθει χρηστῷ, σταθερᾷ εὐσεβείᾳ, διαγωγῇ ἀνεπιλήπτῳ, μορφώσει ἐκκλησιαστικῇ, ἐγκυκλίῳ παιδείᾳ καὶ διοικητικῇ ἱκανότητι, β) νὰ ἔχῃ ἡλικίαν 40 τουλάχιστον ἐτῶν, γ) νὰ ἔλαβεν ἐν Ἁγίῳ Ὅρει τὴν κουρὰν αὐτοῦ, προτιμωμένων τῶν πρὸ δεκαετίας ἐγγεγραμμένων ἐν τῇ μονῇ.
 
   Ἄρθρον 113.
 
   Μὴ ὑπάρχοντος ἀδελφοῦ ἐν μονῇ τινι συγκεντροῦντος τὰ προσόντα τοῦ ἄρθρου 112 διὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἡγουμένου, προσκαλεῖται οἰοσδήποτε θεωρούμενος ὡς κατάλληλος, τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὅρει πατέρων, ἀποφάσει τῆς ἀδελφότητος τῆς μονῆς καὶ ἀνατίθεται αὐτῶν τὸ τοῦ Ἡγουμένου ἀξίωμα. ( «Καταστατικὸς Χάρτης τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ἄθω» 10 Μαΐου 1924 ) !


   Συνεπώς , πιάστηκε καί πάλι επ΄ αυτοφώρω ψευδόμενος ο Μεθόδιος , όπως καί στήν επιστολή τού πρός τόν « Ορθόδοξο Τύπο », στήν οποία υποκρίνεται πώς δέν είναι ενωμένος μέ τούς « ΓΟΧ » τού Καλλινίκου !
   Περί δέ, τής « χειροτονίας » τού, αποφεύγει νά απαντήσει στόν π. Εφραίμ, διότι είναι « χειροτονημένος » υπερόρια κατά παράβασην τών ιερών κανόνων : η΄ τής Γ΄ Οικουμενικής καί λε΄Αποστολικόν καί μάλιστα από σχισματικούς τών Ρώσσων τής διασποράς !

   Στήν συνέχεια , πιεζόμενος από τήν αντίληψη τής κοινής γνώμης, προσπάθησε νά στηρίξει τήν « χειροτονία » τού μέ... οικονομικά επιχειρήματα !!! Εν τώ μεταξύ, οί ματωμένοι Μοναχοί πού φαίνονται πίσω δεξιά τού, είναι οί πατέρες τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου , μετά από τήν επίθεση τών αιρετικών υποτακτικών τού μέ τούς σιδερολοστούς !

   Τέλος , επειδή λέει καί ξαναλέει ο Μεθόδιος , πώς ο άγιος Καθηγούμενος τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου κ. Χρυσόστομος δέν έχει καρεί Μοναχός στό Άγιον Όρος , καλό είναι νά πούμε πώς ο Γέρων Χρυσόστομος , έχει καρεί μέν εκτός Αγίου Όρους Μοναχός , τό 1960 , εκάρη όμως από τόν μακαριστό Γέροντά τού , τόν Ιάκωβο τόν Καυσοκαλυβίτη ( Ιερόν Κελίον Αγίου Μεθοδίου ), μετέπειτα Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Ελασσώνος , στήν Ιερά Μονή Παναγίας Ολυμπιωτίσης στήν Ελασσώνα . Χειροτονήθηκε Ιεροδιάκονος τό 1961 καί Ιερέας τό 1962 . Ασκητεύει δέ στό Άγιον Όρος από τό 1987 !  
   Συνεπώς , η εκλογή τού ώς Καθηγουμένου τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου , είναι απολύτως σύμφωνη μέ τό 113 άρθρο τού Καταστατικού χάρτη τού Αγίου Όρους , εφ΄ όσον προβλέπει οποιονδήποτε Μοναχόν ή Ιερομόναχον εξ Αγίου Όρους .


 Ό  άγιος  Καθηγούμενος  τής  Ιεράς  Μονής  Εσφιγμένου  κ. Χρυσόστομος .


Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ελασσώνος , κ. κ. Ιάκωβος ( 1910 - 1971 ), γέροντας τού Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου , κ. Χρυσοστόμου , μετά από Θεία Λειτουργία στό Άγιον Όρος . Γεννήθηκε το 1910 στά Αλάτσατα τής Μικράς Ασίας . Γόνος υπερπολυτέκνων μέ 8 παιδιά ! Ασκήτεψε στά Καυσοκαλύβια Αγίου Όρους από τό 1925 εώς τό 1936 . Έπειτα εξήλθε γιά νά σπουδάσει . Χειροτονήθηκε Ιεροδιάκονος τό 1937 καί Ιερέας τό 1941 . Διετέλεσε Καθηγούμενος τής Ιεράς Μονής Πεντέλης από τό 1945 εώς τό 1956 , στήν οποία μετέδωσε καί τό αγιορείτικο τυπικό . Χειροτόνησε δέ, πολλούς Αγιορείτες Ιερομονάχους . Αιωνία τού η μνήμη .

   Αλλά καί λίγο πρίν εκλεγεί από τήν Ιερά Κοινότητα τού Αγίου Όρους , ώς Ηγούμενος τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου , νά είχε πάει στό Άγιον Όρος , ο Γέρων Χρυσόστομος , πάλι η εκλογή τού θά ήταν σύμφωνος μέ τό άρθρο 113 τού Καταστατικού Χάρτη τού Αγίου Όρους , τού οποίου τήν ύπαρξη αρνήθηκε ο αιρετικός Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος .
   Αλλά μήπως μόνο ο γέρων Χρυσόστομος ασκητεύει γιά δεκαετίες στό Άγιον Όρος ; Ιδού οί χρονολογίες προσελεύσεως στό Άγιον Όρος , εκάστου , μερικών από τούς τών πατέρες τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου : Γαβριήλ Ιερομόναχος - 1989 , Εφραίμ Ιερομόναχος - 1990 , Ιωακείμ Ιεροδιάκονος - 1998 , Νικόλαος Μοναχός - 1990 , Τιμόθεος Μοναχός - 1992 , Βαρθολομαίος Μοναχός - 1993 , καί Γεράσιμος Μοναχός - 1993 (ώς « ΓΟΧ » καί τό 2006 ενσωματώθηκε στήν αδερφότητα )  .
   Λοιπόν ; Για μιά ακόμη φορά , διαψεύστηκε ο αιρετικός Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος . Αυτοί πού είναι ανάξιοι τής ιδιότητος τού Εσφιγμενίτου , είναι αυτός καί η αγέλη τού . Άς γίνουν πρώτα αυτοί , μέλη τής Εκκλησίας Τού Χριστού καί έπειτα το συζητούν γιά αγιορείτες καί πολύ περισσότερο γιά Εσφιγμενίτες .