Σπυρίδων Βούκαλης ο αιρετικός Παλαιοημερολογίτης και Χρυσαυγίτης .

 Ο αιρετικός Σπυρίδων Βούκαλης, ιδιοκτήτης τού Blog ''Νέα Εποχή'', εκτός από λάτρης τών κινήσεων τής Γής καί τών άστρων, δηλαδή εκτός από Παλαιοημερολογίτης, είναι και υποστηρικτής της Νεοναζιστικής οργάνωσης ''Χρυσή Αυγή''!

Τήν δράση τής Φασιστικής αυτής οργάνωσης δέν είναι αναγκαίο νά τήν παρουσιάσω εδώ, αφού είναι γνωστή καί η ηγεσία τής βρίσκεται ήση στήν Φυλακή γι΄ αυτήν, μαζί μέ τόν Κουφοντίνα, τόν Ξηρό καί άλλους τρομοκράτες !

Εκτός αυτού, ο έν λόγω αιρετικός μέ έχει αποκαλέσει Σχισματοαιρετικό, επειδή ξεσκεπάζω τήν ειδωλολατρεία τών ΓΟΧ !
Τού προτείνω νά διαβάσει τά βιβλία τής ενότητος ''Αντιζηλωτική βιβλιοθήκη'', μπάς καί συνέλθει καί αποφύγει τήν αιωνία Κόλαση, τήν οποία ήδη προγεύεται ο Ιωάννης Λαζάκης πού κί αυτός μέ έβριζε καί ευχόταν πώς θά πάθω κακό ! Τό αποτέλεσμα είναι πώς ο ίδιος έπαθε κακό ! Τού επιτέθηκαν άλλοι Παλαιοημερολογίτες, τόν ξυλοκόπησαν στό γραφείο τού καί έτσι πέθανε μέ αιφνίδιο καί επώδυνο θάνατο !


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...