Καί πάλι αμετανόητος ο ψευδοπροφήτης Μάξιμος Βαρβαρής !


Ο αιρετικός Μάξιμος Βαρβαρής, μέ νέα τού υποκριτική ανακοίνωση μάς λέει με λίγα λόγια πώς θά μπορούσε νά ζητήσει συγνώμη άν είχε κάνει λάθος , δέν ζητάει όμως, διότι δέν έπεσε έξω στήν ημερομηνία τής Δευτέρας Παρουσίας κί άς πέρασε η 8η Απριλίου !!!! Μάλιστα δέν μάς έξηγεί καί πολλά, διότι δέν τό αξίζουμε... ! 
Αφαίρεσε μεν το χρονόμετρο, διατηρεί όμως την πλανεμένη ιστοσελίδα με τις ψευδοπροφητείες τού που έπεσαν όλες έξω !

Ο Μάξιμος, είναι μία κλασσική περίπτωση ''απώλειας τών φρενών'' ένεκα τής οιήσεως όπως εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης στήν περίφημη ''Κλίμακα''. Από τήν πολλή υπερηφάνεια, έχασε τά μυαλά τού ο άνθρωπος καί βλέπει περιστέρια να φωνάζουν τήν ημερομηνία τής Β΄ Παρουσίας !!!

Κρίμα, κρίμα στόν άνθρωπο αλλά καί σέ όσους τόν ακολούθησαν μέχρι χθές, διότι σήμερα πολύ αμφιβάλλω άν έχει μείνει έστω καί ένας πού νά τόν πιστεύει...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...