Καί πάλι αμετανόητος ο ψευδοπροφήτης Μάξιμος Βαρβαρής !


Ο αιρετικός Μάξιμος Βαρβαρής, μέ νέα τού υποκριτική ανακοίνωση μάς λέει με λίγα λόγια πώς θά μπορούσε νά ζητήσει συγνώμη άν είχε κάνει λάθος , δέν ζητάει όμως, διότι δέν έπεσε έξω στήν ημερομηνία τής Δευτέρας Παρουσίας κί άς πέρασε η 8η Απριλίου !!!! Μάλιστα δέν μάς έξηγεί καί πολλά, διότι δέν τό αξίζουμε... ! 
Αφαίρεσε μεν το χρονόμετρο, διατηρεί όμως την πλανεμένη ιστοσελίδα με τις ψευδοπροφητείες τού που έπεσαν όλες έξω !

Ο Μάξιμος, είναι μία κλασσική περίπτωση ''απώλειας τών φρενών'' ένεκα τής οιήσεως όπως εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης στήν περίφημη ''Κλίμακα''. Από τήν πολλή υπερηφάνεια, έχασε τά μυαλά τού ο άνθρωπος καί βλέπει περιστέρια να φωνάζουν τήν ημερομηνία τής Β΄ Παρουσίας !!!

Κρίμα, κρίμα στόν άνθρωπο αλλά καί σέ όσους τόν ακολούθησαν μέχρι χθές, διότι σήμερα πολύ αμφιβάλλω άν έχει μείνει έστω καί ένας πού νά τόν πιστεύει...