Νεοσύστατη επιχείρηση πολυτέκνου έν Χριστώ αδερφού . Παρακαλώ στηρίξτε .

Αντιοικουμενιστής αδερφός έβαλε νέο ξεκίνημα .
Τό ιστολόγιο της επιχείρησης λέγεται ''Κλίμαξ Εκκλησιαστικά'' .
Τις Άγιες εικόνες τίς παρασκευάζει ο ίδιος . Τό μοσχοθυμίαμα είναι από Αγιορείτικο κελί .
Παρακαλώ στηρίξτε όπως μπορεί ο καθ΄ ένας .
Αλληλεγγύη μεταξύ μάς αδέρφια Χριστιανοί !