Ο αιρετικός καταληψίας τής Εσφιγμένου Μεθόδιος, βρίζει τούς Οσίους : Παΐσιο καί Πορφύριο !Ο αρχηγός τού ψεύδους, τής υποκρισίας αλλά καί τού εγκλήματος Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος, τόλμησε νά ξεστομίσει τό ''Ανάθεμα'' κατά τών Οσίων Παϊσίου καί Πορφυρίου ! Τούς ονόμασε ''Λύκους πού είναι ντυμένοι μέ ένδυμα προβάτου'', ενώ χαρακτήρισε ώς ''Οικουμενιστή'' τόν μέγα αντιοικουμενιστή Όσιο Παΐσιο !!! Για δέ τήν Εκκλησία μάς, είπε πώς στερείται τήν Χάρη τού Αγίου Πνεύματος !!!
ΣΣ Προσέξτε πώς παίζει τη ράβδο τού στό τέλος τού βίντεο !


Αυτόν τόν Βλάσφημο αιρετικό Παλαιοημερολάτρη υποστηρίζει ο δήθεν ''Ορθόδοξος Τύπος'' καί ο Νικόλαος Μανώλης !!!