Το Άγιον Φώς 2017 !Ακόμα μία ηχηρή απάντηση από τόν Ίδιο τόν Κύριό μάς, πρός όλους τούς εχθρούς τής Εκκλησίας Τού : Παπικούς, Παλαιοημερολογίτες, ψευτο Αποτειχιστές, Προτεστάντες, Μονοφυσίτες κ.ο.κ. !
Ο Χριστός, δείχνει κάθε χρόνο ποιά είναι η αληθινή Εκκλησία Τού μέ έργα καί όχι με κούφιες φωνασκίες  όπως μερικοί-μερικοί...