Βίντεο από τήν μετακομιδή τού αφθάρτου σκηνώματος τού Αγίου Σάββα τού Ηγιασμένου !
Βίντεο από τήν μετακομιδή του αφθάρτου σκηνώματος τού Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου από τήν Ρώμη στήν Ιερά Μονή τού Αγίου Σάββα . Ο Πάπας είδε πολλές φορές τόν Άγιο Σάββα νά τού εντέλεται τήν μετακομιδή τού σκηνώματός τού καί έτσι ο Πάπας διέταξε τήν μετακομιδή . Από τήν εξέταση πού έγινε, διεπιστώθη πώς αυτό είναι όντως το σκήνωμα τού Οσίου Σάββα .