Θαύμα ! Παράλυτη περπάτησε στήν Ι. Μονή Παντοκράτορος !Μεγάλο θαύμα ! Παράλυτη Ολλανδέζα τουρίστρια πού είχε νά περπατήσει 10 χρόνια, περπάτησε μπροστά στά έκπληκτα μάτια τών προσκυνητών τής Ι. Μονής Παντοκράτορος ! 

ΔΟΞΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ !