Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

'' Τό παλαιοημερολογιακόν ζήτημα έν Ελλάδι .''

'' Τό παλαιοημερολογιακόν ζήτημα έν Ελλάδι .''
Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιωακείμ .
καλή ανάγνωση