Αποτείχιση - Βίντεο ημερίδας Ι. Μ. Πειραιώς .
Μετά από τή σχετική μελέτη τού, ο Σεβ. Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ , διοργάνωσε 
καί τήν παρούσα ημερίδα . Ήταν κάτι πού πραγματικά άξιζε τόν κόπο .