Ο Άγιος Φόβος τού Θεού .

Έκ τού θαυμασίου βιβλίου τού Αγίου Νικοδήμου τού Αγιορείτου : '' Πνευματικά Γυμνάσματα ''.
Πολλοί θεολόγοι, παρερμηνεύουν τόν Φόβο τού Θεού, ώς δήθεν '' Σεβασμό '' καί έτσι στήν ουσία τόν πολεμούν ! Άλλο Σεβασμός καί άλλο '' Φόβος ''.
Αιτία όπως λένε, είναι τό ότι ο Θεός είναι Αγαθός ! Ναί τούς απαντά ο Άγιος Νικόδημος ! Ακριβώς επειδή ο Θεός είναι Αγαθός καί μισεί τήν κακία πού εμείς πράτουμε ή σκεφτόμεθα νά πράξουμε , πρέπει νά τόν φοβούμεθα .