Ο Μιχάλης Καλόπουλος στά ειδωλολατρικά ''Προμήθεια'' !!!


Τί δουλειά έχει ο αυτοαποκαλούμενος ώς , '' αντικειμενικός ερευνητής καί ενάντιος σέ κάθε μορφής ιερατείου '' - Μιχάλης Καλόπουλος στά , γεμάτα από ιερατείο τού Δωδεκαθέου , Ειδωλολατρικά '' Προμήθεια '' ;!