Άγιον Όρος . Ο Θεοφάνης και η Κρητική σχολή Αγιογραφίας .Θεοφάνης ο Κρής . 
Ένας από τούς μεγαλύτερους Αγιογράφους τής Βυζαντινής τέχνης .

Άλλο αγιορείτικο ντοκυμαντέρ : '' Άθως τό Άγιον Όρος '' .