Τό θαύμα μέ τήν κινούμενη κανδήλα τής Παναγίας Πορταϊτίσσης στό Άγιον Όρος !


Παναγία η Πορταΐτισσα - Ι. Μ. Ιβήρων.


Η , θαυματουργικώς κινούμενη , κανδήλα τής αγίας εικόνας τής Παναγίας τής Πορταϊτίσσης είς τό Άγιον Όρος , προμηνύει άλλοτε ευχάριστα καί άλλοτε δυσάρεστα γεγονότα . 

'' τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου γινέσθω '' (Πράξ. ΚΑ΄ 14) .Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς .