Κοινωνικόν '' Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος ''. Ιερά Μονή Αγίου Μηνά Αιγίνης .Κοινωνικόν τής προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας '' Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος ''(Ιωάννου Κλαδά).  
Ψάλλουν Μοναχές τής Ιεράς Μονής Αγίου Μηνά Αιγίνης . Τό θαυμάσιο αυτό '' κοινωνικό '' , εψάλη κατά τήν Θεία Μετάληψη τής Θείας Λειτουργίας τής Μεγάλης Πέμπτης τού 2005 .

Άλλο κοινωνικό : '' Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε . Ἀλληλούϊα ''.