Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Δαιμόνιο αποκαλύπτει τήν πλάνη ενός παλαιοημερολογίτη ψευτο ασκητή !

   
   Τό δαιμόνιο , μέσω τής αδερφής μας έν Χριστώ , Μαρίας από τήν Πάτρα , ομολογεί πώς πλανά κάποιον Παλαιοημερολογίτη Ιουστίνο ! Ποιοί... « Αόρατοι ασκητές » εμφανίζονται λοιπόν στόν πλανεμένο Καλλίστρατο στό Άγιον Όρος ; Αόρατοι ασκητές ή... δαίμονες ; Ασφαλώς το δεύτερο ! 
   Εκτός αυτού , οί βλάσφημοι Παλαιοημερολογίτες , έχουν δημοσιεύσει εδώ καί καιρό μία γυναίκα με μπάσα φωνή να μονολογεί κατηγορίες κατά τής Εκκλησίας μας ! Αξίζει όμως να σημειωθεί , πώς οί δαίμονες λένε καί πολλά ψέματα ! Σε αντίθεση μέ τήν Παλαιοημερολογίτισσα, η Μαρία βρίσκεται μπροστά σε Ιερέα καί φωνάζει ευθύς εξ αρχής '' Λ ύ σ ε   μ ε '' , αλλά καί σέ άλλα σημεία τών διαλόγων ( επέλεξα ένα μέρος μόνο καί αυτό με κοψίματα , διότι τό δαιμόνιο βρίζει συνέχεια ). Το δαιμόνιο συνεπώς είναι  δ ε μ έ ν ο  καί μάλιστα όπως διαμαρτύρεται στήν συνέχεια , τρώει '' α ό ρ α τ ο  ξ ύ λ ο '' από τήν Παναγία καί τούς Αγίους τής Εκκλησίας μας καί μαρτυράει τήν αλήθεια  α ν α γ κ α σ τ ι κ ώ ς ! Τέλος , ο δαίμονας αποκαλύπτει διορατικώς , διάφορα πρόσωπα καί υποθέσεις , τά οποία είναι αδύνατον να γνωρίζει η Μαρία ! Οπότε βγαίνει το συμπέρασμα, πώς πρόκειται περί αληθινού δαίμονος , ο οποίος είναι δεμένος από Ορθόδοξο Ιερέα καί βασανίζεται από Τόν Θεό καί τούς Αγίους Τού να ομολογήσει πράγματα πού θα οφελήσουν το Εκκλησίασμα !