Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Οί παλαιοημερολογίτες διακινούν πλαστό Σιγγίλιο μέ τά αναθέματα τού Λουκάρεως ! Π. Βασιλείου Παπαδάκη . † Στῶμεν καλῶς †


Από αριστερά : ο π. Βασίλειος Παπαδάκης , ο Γέροντας τής Ιεράς Μονής 
Οσίου Γρηγορίου Γρηγόριος Καψάνης καί ο ιερομόναχος Βαρνάβας .
 

Ο π. Βασίλειος Παπαδάκης μέ λείψανο τής Αγίας Αναστασίας τής Ρωμαίας .Τά πλαστά αναθέματα τών « ΓΟΧ » . Από τό βιβλίο : 
'' Τό Σχίσμα τού ζηλωτικού παλαιοημερολογιτισμού '' .


Μέ τήν ευλογία τού πανοσιολογιωτάτου
 Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη .
Δυό λόγια γιά τό πλαστό '' Σιγγίλιο '' . Μελέτη , Στέφανος Μεσεδάκης - πρώην « ΓΟΧ ».

  Οί παλαιοημερολογίτες , στηρίζουν τήν απόσχισή τούς από τήν Εκκλησία , σέ ένα πλαστογραφημένο πατριαρχικό έγγραφο ( Σιγγίλιο τό ονόμασαν εκείνοι... ) κατά τού παπικού εορτολογίου , πού υπέγραψαν οί Πατριάρχες : ( Κων / λεως ) Ιερεμίας καί Σίλβεστρος ( Αλεξανδρείας ) , τό 1583 σέ τοπική σύνοδο ! Τό θεμελιώδες αυτό , γιά τούς « ΓΟΧ » έγγραφο , τό πλαστογράφησε πρό τού 1924 , κάποιος Μοναχός Ιάκωβος Νεοσκητιώτης , καθώς τό θέμα τής αλλαγής τού ημερολογίου υπάρχει εδώ καί αιώνες . Τό αποκαλούν δέ , '' Σιγγίλο '' ακριβώς επειδή έτσι τό χαρακτηρίζει ο πλαστογράφος τού .
   Η σημαντική διαφορά τού αυθεντικού '' Σιγγιλίου '' , μέ τό πλαστό , είναι πώς στό πλαστογραφημένο , απειλείται μέ Αναθεματισμό , όποιος αλλάξει ακόμα καί τό Μηνολόγιο (!!!), σέ αντίθεση μέ τό αυθεντικό , όπου δέν υπάρχει ούτε ένα Ανάθεμα ! Τό αυθεντικό '' Σιγγίλιο '', καταδικάζει τό Γρηγοριανό ημερολόγιο , λόγω τής αλλαγής τού Πασχαλίου , όπως άλλωστε έπραξε καί η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος . Εμείς δέν αλλάξαμε τό Πασχάλιο , οπότε δέν καταδικαζόμαστε από κανένα '' Σιγγίλιο '' καί καμία Σύνοδο ! Επειδή όμως , ό μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος , μέ τόν οποίο , σημειωταίον , ήταν συνυποψήφιος γιά τόν Αρχιεπισκοπικό θρόνο , είς έκ τών ηγετών τών Παλαιοημερολογιτών , ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος , ξεσκέπασε τήν όλη απάτη , εκείνοι προφασίστηκαν πώς , δήθεν , τό δικό τούς έγγραφο προέρχεται από άλλη σύνοδο !!! Τά ντοκουμέντα όμως, αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα τήν πλαστότητα τού λεγομένου '' Σιγγιλίου '' .
Ό Ιάκωβος Νεοσκητιώτης, πρόσθεσε επί τού εγγράφου : α) τήν υπογραφή τού Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σωφρονίου , β) τήν φράση '' καί οί λοιποί Αρχιερείς '' καί γ) άλλαξε τήν ημερομηνία από 1583 σέ 1593 ! Μέ αυτήν τού , όμως τήν απάτη , άθελά τού προδόθηκε , καθ΄ ότι ό Αλεξανδρείας Σίλβεστρος δέν ζούσε τό 1593 , αφού είχε κοιμηθεί τό 1590 !!! Ακόμη , παρατηρούνται τά εξής επ΄ αυτού : α) έχει αφαιρεθεί περισσότερο από τό μισό κείμενο , β) έχει προστεθεί ένας ανύπαρκτος Αναθεματισμός , γ) έχει προστεθεί 3 φορές ή λέξη '' Μηνολόγιο '' καί δ) λείπει ή αναφορά στούς 4 Όρους τής Α΄ Οικουμενικής Συνόδου περί τού Αγίου Πάσχα , καθώς καί τά σημεία πού κατακρίνουν τό Γρηγοριανό ημερολόγιο λόγω τού εορτασμού τού Πάσχα , πρίν ή μαζί μέ τούς Ιουδαίους , μέ αποτέλεσμα νά μήν φαίνεται , πώς οί Πατριάρχες , κατέκριναν τό Παπικό ημερολόγιο , λόγω τού εορτασμού τού Πάσχα , πρίν ή μαζί μέ τούς Ιουδαίους καί όχι λόγω τών 13 ημερών !!! Τό πρωτότυπο κείμενο , βρίσκεται στόν '' Τόμο τής Αγάπης '' τού ιερού Δοσιθέου Ιεροσολύμων ( σελ. 538 ) . Οί καλοπροαίρετοι μελετητές , μπορούν νά τό βρούν στίς μεγάλες βιβλιοθήκες τής Ελλάδος ( τήν Εθνική , τής Βουλής κ.λ.π. ). Εφ΄ όσον λοιπόν, τό θεμελιώδες επιχείρημά τούς είναι  π λ α σ τ ό, άρα  κ α κ ώ ς  αποσχίστηκαν !