Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

ΚΚΕ εναντίον τού Ελληνικού Συντάγματος !† Στῶμεν καλῶς † .Οί Κομμουνιστές δέν αντέχουν ακόμα καί τήν τελειότερη μορφή Δημοκρατίας !