Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Ενέργεια Chi , Κούνγκ φού - Καράτε - Τάι τσί . Σχέση μέ τήν Μαγεία .


   Όλες οί ανατολικές πολεμικές τέχνες , είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μέ τήν Μαγική πίστη τής Ταοϊστικής θρησκείας , πώς ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει τήν , υποτιθέμενη , εσωτερική τού ενέργεια... Chi ( Κί ), η οποία, υποτίθεται, πώς βρίσκεται καί διάχυτη παντού στό σύμπαν ! Μόλις δε, τήν αναπτύξει μέ τόν διαλογισμό καί τίς μυστικιστικές ασκήσεις , μπορεί καί να τήν εξωτερικεύσει... , σβήνοντας κεριά εξ αποστάσεως... , βγάζοντας κάτι σάν ηλεκτρική ενέργεια από τό σώμα τού κ.λ.π. , πράγματα τά οποία είναι ξεκάθαρη μαγεία καί γι΄ αυτό , όποιος πέρνει μέρος σέ τέτοιου είδους θρησκευτικές πολεμικές τέχνες δέν μπορεί να είναι ταυτοχρόνως καί Χριστιανός Ορθόδοξος . Εκτός αυτού, ο Χριστιανός αγαπάει τούς εχθρούς τού καί γυρνάει τό άλλο μάγουλο, δέν σπάζει κόκαλα... !
    Όποιος θέλει να σώσει τά παιδιά τού από τα ναρκωτικά κ.λ.π., μπορεί να τά εγγράψει σε μία σχολή Βυζαντινής μουσικής π.χ. , όπου θά πάρουν μέσα τούς καί Πνεύμα Άγιο καί όχι ακάθαρτα πνεύματα , όπως συμβαίνει στίς σχολές τών Ταοϊστικών πολεμικών τεχνών ! Τί πάει να πεί π.χ. στό Κούνγκ φού , επίκληση πνευμάτων τής φύσεως πρός ενίσχυση ; Τί πνεύματα είναι αυτά ; Εμείς γνωρίζουμε , πώς εκτός τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς '' πάντες οί θεοί τών εθνών δαιμόνια '' όπως μαρτυρεί ο Άγιος Προφήτης Δαυίδ . Τά παιδιά πού χρονίζουν σε αυτές τίς σχολές , αποκτούν μία άκρα υπερηφάνεια , αντίθετη με τήν ταπείνωση καί τήν αγάπη τού Χριστού , η οποία αυτή υπερηφάνεια, τούς κάνει να ασκούν, κρυφά,  τρομοκρατία στά άλλα παιδιά τού σχολείου τούς ! Μόλις δε, οί γονείς αντιληφθούν πώς τό παιδί τούς έχει αποκτήσει ανεπτυγμένο εγωισμό , είναι πλέον προχωρημένη η κατάστασή τού καί δύσκολη να θεραπευθεί , διότι έχει διδαχθεί πλέον τήν Ανατολική Ταοϊστική θρησκεία καί μάλιστα σε μικρή ηλικία ! 
   Βέβαια , ὀλα διορθώνονται με τήν Μετάνοια - Εξομολόγηση καί Τήν Θεία Κοινωνία , διά τών οποίων εισέρχεται τό Άγιο Πνεύμα στόν άνθρωπο , διώχνει τα δαιμόνια καί τίς αμαρτίες τού καί ανανεώνει μέσα τού , τήν χάρη Τού Αγίου Βαπτίσματος .