Προσοχή ! Μακριά απ΄ τήν ψευτο μονή Αγίου Κυπριανού Φυλής ( Χασιά ) .

  


   Η ψευτο μονή Αγίου Κυπριανού Φυλής , έχει γίνει  περισσότερο γνωστή σέ σχέση μέ τούς υπόλοιπους παλαιοημερολογίτες, κυρίως λόγω τής προπαγάνδας περί εξορκισμών κ.λ.π. καί λόγω τού ότι ανοίκει στούς Οικουμενιστές « ΓΟΧ » . Αυτοί είναι οι παλαιοημερολογίτες πού δέχονται τήν κοινωνία μέ όλα τά άλλα σχίσματα τών  « ΓΟΧ » , αλλά καί μέ μέλη τής Εκκλησίας μάς ! Δυστυχώς, λόγω τής ελλιπούς πληροφορήσεως, πολλοί πιστοί εξαπατούνται καί πάνε ουσιαστικά στούς δαίμονες νά τούς εκβάλουν τά... δαιμόνια ! Η εκπομπή τού κ. Δημητρίου Κόκορη , εξηγεί τήν πραγματική διάσταση τού θέματος χωρίς καλοπισμούς καί αγαπολογίες . Τό θέμα ανοίγει στό 14΄: 10΄΄ .

Καλή παρακολούθηση   Άλλο σχετικό θέμα : ''Ο ανόσιος θάνατος τού Κυπριανού Ορωπού καί Φυλής .''

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...