Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Ο imitation ηγούμενος της Ι. Μονής Εσφιγμένου - Μεθόδιος , μέ τούς « ΓΟΧ » !
   Ο ψευτο ηγούμενος τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου - Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος , έστειλε επιστολή στόν « Ορθόδοξο τύπο » ( φύλ. 1901 ), είς τήν οποίαν ισχυρίζεται , πώς '' ουδέποτε προσχωρήσαμε είς παλαιοημερολογιτικήν τινά σύνοδον '' !
   
( Κλίκ γιά μεγένθυνση ) Ακόμη, σέ ανακοίνωσή τους στίς 4/17-2-2003, οι καταληψίες δήλωσαν μεταξύ άλλων καί τά εξής : 
<<Εξ ετέρου σεβόμεθα και δεν παύομεν να ανήκωμεν πάντοτε εκκλησιολογικως εις τον θεσμόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου απορρίπτοντες κατηγορηματικώς την μόνιμον συκοφαντίαν, την οποίαν μας προσάπτει και επαναλαμβάνει συνεχώς η Ι. Κοινότης, ότι δηλαδή έχομεν προσχωρήσει και υπαχθεί εις την Εκκλησίαν των Παλαιοημερολογιτών.>>
  Μάλιστα...   Στό παρελθόν, είδαμε φωτογραφίες μέ τόν αρχηγό του ψεύδους καί της υποκρισίας, Μεθόδιο Παπαλαμπρακόπουλο καί τόν υποτακτικό του - Αρσένιο, να λαμβάνουν μέρος στην εξόδιο ακολουθία του πρώην Αρχιεπισκόπου των « ΓΟΧ » - Χρυσοστόμου Κιούση ( βλ. εδώ ). Αλλού, είδαμε τόν ίδιο νά κάθεται σέ συγκέντρωση, παρέα μέ τόν νύν αρχιεπίσκοτο των « ΓΟΧ » Καλλίνικο Σαραντόπουλο καί άλλους 2 ψευδεπισκόπους της ιδίας παρασυναγωγής ( βλ. εδώ )!

 Ο Μεθόδιος μέ τούς υποτακτικούς τού Γρηγόριο καί Κλεόπα 
<<συλλειτούργησαν>> 
τόν Σεπτέμβριο τού 2015 στόν ψευτοναό τού Αγίου Νικήτα στήν 
Νικήτη Χαλκιδικής καί συμμετείχαν στήν λιτανεία τών <<ΓΟΧ>> !!!


Εδώ είναι μόνο μέ τόν Κλεόπα, τόν Σεπτέμβριο τού 2014 .

   

Σ.Σ. Ύστερα βγάζουν μακροσκελή κηρύγματα κατά τών συμπροσευχών μέ τούς αιρετικούς... !