Δευτέρα

Εγκλήματα Βλαντιμίρ Λένιν 1ο.
11-8-18
Αποστέλλεται στη Penza. Στους Συντρόφους Kuraev, Bosh, Minkin και στους άλλους κομμουνιστές της Penza.

    Σύντροφοι! Οι επανάσταση από τους πέντε τσιφλικάδες κουλάκους πρέπει να καταπνιχθεί χωρίς έλεος. Το συμφέρον όλης της επανάστασης το απαιτεί, γιατί έχουμε μπροστά μας την τελευταία αποφασιστική μάχη "με τους κουλάκους". Πρέπει να τους δείξουμε σαν παράδειγμα.

    Είναι ανάγκη να κρεμάσετε (κρέμασμα χωρίς έλεος, ώστε ο λαός να δει) το λιγότερο 100 διάσημους κουλάκους, τους πλουσιότερους και αυτούς που πίνουν το αίμα του λαού.
 
    Πάρτε τους όλους τους σπόρους τους.
    
Εκτελέστε τους ομήρους – σε συμφωνία με το χθεσινό τηλεγράφημα.
  
Αυτές οι ανάγκες πρέπει να εκπληρωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε ο λαός σε εκατοντάδες χιλιόμετρα περίμετρο να δει, να τρέμει και να φωνάξει: πνίξτε και στραγγαλίστε αυτούς τους κουλάκους που πίνουν αίμα.
  
Τηλεγραφήστε μας όταν πάρετε και εκτελέσετε αυτό
  
Δικός σας Λένιν

ΥΓ. Χρησιμοποιείστε τους πιο σκληρούς να πραγματοποιήσετε αυτά.