Ο Π. Γεώργιος Μεταλληνός διαψεύδει τόν Νικόλαο Μαννή ( ιστολόγιο '' κρυφό σχολειό '' )! † Στῶμεν καλῶς † .


  

    Ο αιρετικός οπαδός τής συνόδου τών ενισταμένων « ΓΟΧ » ( Κυπριανού Φυλής ) Νικόλαος Μαννής , πού μέ συκοφάντησε στό παρελθόν , λέγοντας πώς υπήρξα Ματθαιικός (!!!), ανήρτησε νέο θέμα εναντίον μού , στό οποίο τώρα ισχυρίζεται , πώς μίλησε μέ τόν π. Γεώργιο Μεταλληνό καί πώς εκείνος τού είπε ότι εγώ τόν συκοφάντησα διαστρέφοντας τά λόγια τού .
   Μίλησα τηλεφωνικώς μέ τόν π. Γεώργιο , γιά νά εξακριβώσω άν τά ανωτέρω αληθεύουν . Γιά νά μήν αλλοιωθεί όμως , ούτε στό ελάχιστο η συνομιλία μάς , τήν κατέγραψα καί τήν απομαγνητοφώνησα ( οι τελείες , σημαίνουν , συνομιλία εκτός θέματος ). 
   Νά σημειωθεί , πώς είχαμε ήδη μιλήσει καί τήν προηγούμενη ημέρα , γιά τό θέμα τού τίτλου : '' Π. Γεώργιος Μεταλληνός '' Αιρετικοί οί « ΓΟΧ ''» '', τόν οποίο καί άλλαξα , αφού , όπως μού είπε ο π. Γεώργιος , δέν εννοεί αυτό μέ τήν φράση τού : '' Οπότε όταν κανείς ζεί τήν Ορθοδοξία έτσι , δέν διαφέρει από τόν αιρετικό '' ( πράγμα πού δέν μπορώ νά καταλάβω , αφού όταν λέμε πώς π.χ. ο τάδε , δέν διαφέρει από έναν κλέφτη , τόν λέμε αυτομάτως , κλέφτη  . Πάντως , όπως καί νά `χει , τό θέμα λύθηκε . Απλά , ο παλαιοημερολογίτης '' κρυφό σχολειό '', έψαχνε αφορμή γιά νά μέ κατηγορήσει , επειδή ξεσκέπασα τό ψευδεπίγραφο κείμενο πού διακινούσαν , ώς δήθεν τού π. Γεωργίου Μεταλληνού !!! ).

Ιδού η συνομιλία μάς :

   Στῶμεν καλῶς : ......τό '' κρυφό σχολειό '' - έτσι λέγεται τό site τού , πού είναι τού Κυπριανού , έχει αναρτήσει τώρα ένα θέμα , αυτό πού δέν πρόλαβα νά σάς διαβάσω εχθές , μέ τό οποίο μέ λίγα λόγια λέει ότι '' μιλήσαμε μέ τόν π. Γεώργο καί λέει ο π. Γεώργιος ότι αυτός πού έχει τό '' Στῶμεν καλῶς '' - λέειότι μέ συκοφαντεί !

  Π. Γεώργιος Μεταλληνός :  Όχι δέν είπα τίποτα τέτοιο σέ κανένα , ούτε μίλησα ! Λέει ψέματα !
  
   Στῶμεν καλῶς : Λέει ψέματα 

  Π. Γεώργιος Μεταλληνός : Πέστε τού , νά είμαστε παρόν , νά είναι παρόν , νά είσαι κί εσύ , νά είμαι κί εγώ , γιά νά τού πώ - πότε μιλήσαμε γιά σένα ; Καί δέν θυμάμαι κάν ποιός είναι , κατάλαβες ; Πέρνουν άνθρωποι πού δέν τούς ξέρω .

  Στῶμεν καλῶς : Τί είν΄ αυτοί βρέ παιδί μού !
............

   Π. Γεώργιος Μεταλληνός : Λοιπόν , δέν έχω καμία γνώση , ούτε ποτέ έκαμα κριτική γιά `σένα .
   Στῶμεν καλῶς : Έτσι λένε τώρα αυτοί γιά μένα...

   Π. Γεώργιος Μεταλληνός : Συγνώμη , θέλεις νά περάσει η ώρα κουβεντιάζοντας ; Σού λέω -  ό χ ι .

    Στῶμεν καλῶς : Όχι .

   Π. Γεώργιος Μεταλληνός : Τίποτα άλλο . Όποιος θέλει , μπροστά μού νά τό υποστηρίξει .
............ 
    
   Π. Γεώργιος Μεταλληνός : Λοιπόν , έν πάσει περιπτώσει - Στέφανε , δέν είπα , δέν έγραψα γιά `σένα τίποτε , ούτε θυμόμουνα τό '' Στῶμεν καλῶς '' , εχθές σέ `ρώτησα .

   Στῶμεν καλῶς : Ναί .

    Π. Γεώργιος Μεταλληνός : Λοπόν , σέ παρακαλώ πές τούς είναι ψέματα καί νά μέ πάρουνε εμένα - άν έχουνε λεβεντιά - νά μέ πάρουνε εμένα νά τούς πώ .

    Στῶμεν καλῶς : Έν τάξει .
............

    Π. Γεώργιος Μεταλληνός : Μέ συγχωρείς , διότι πρέπει νά τηλεφωνήσω κί εγώ .

    Στῶμεν καλῶς :  Έν τάξει .

      Π. Γεώργιος Μεταλληνός : Μέ συγχωρείς , καλήν ημέρα - καλή Κυριακή .

    Στῶμεν καλῶς : Νά στε καλά , επίσης , τήν ευχή σάς .

    Π. Γεώργιος Μεταλληνός : Στό καλό παιδί μού - στό καλό .

    Στῶμεν καλῶς : Γειά σάς πάτερ .
Σ.Σ.  Άν μέ προκαλέσει ο παλαιοημερολογίτης Νικόλαος Μαννής πού έχει τό '' κρυφό σχολειό '' , θά δημοσιεύσω καί τόν ήχο , πράγμα πού δέν θέλω , διότι έχει ήδη , πολύ στενοχωρηθεί ο π. Γεώργιος καί θέλει νά μπεί ένα τέλος στήν όλη υπόθεση 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...