Τό θαυμα με τό σπαθί του αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ . † Στῶμεν καλῶς † .
Διήγησις τού θαύματος της εμφανίσεως τού αγίου Αρχαγγέλλου Μιχαήλ , από τον ίδιο τον αυτόπτη πού , τελικώς πήγε καί το σπαθί στήν Ιερά Μονή τών αγίων Αρχαγγέλων Μανταμάδος στήν Λέσβο . Πώς το ξίφος εισήλθε θαυματουργικώς στήν εικόνα τού αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ .

Δείτε καί : '' Τό Στῶμεν καλῶς τού Αρχαγγέλου Μιχαήλ ! ''.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...