Ο Κλεομένης καλεί τούς Αναρχικούς νά σπάσουν μνημεία καί νά δείρουν... Εβραίους !Στο 2΄:00΄΄ τού βίντεο, ο Κλεομένης καλεί όχι μόνο Εθνικιστές, αλλά καί Αναρχικούς νά σπάσουν τίς τράπεζες, τά ATM, τίς Εβραϊκές συναγωγές, τά Εβραϊκά μνημεία καί σάν νά μήν έφθαναν όλ΄ αυτά, τούς λέει καί νά δείρουν όποιον Εβραίο βρούν μπροστά τούς ! Καί καλά... οι λεγόμενοι Εθνικιστές( οι περισσότεροι έκ τών οποίων είναι ναζιστές  ), μπορεί καί νά κάνουν πολλά απ΄ αυτά τά αντισημιτικά εγκλήματα, αλλά καί οι Αναρχικοί ;! Τά πιστεύει αυτά πού λέει ο άνθρωπος ; Ήθελα νά `ξερα τί λέει ο Ιωάννης Λαζάκης γιά όλα αυτά .
Μεγάλη εντύπωση προκαλεί τέλος η επίμονη αναφορά στόν εαυτό τού στό τρίτο πρόσωπο ! Είναι κί αυτό φαίνεται μέρος τής όλης ψυχοπαθητικής τού συμπεριφοράς .