''Η Νομική θέσις τών Παλαιοημερολογιτών έν Ελλάδι ''.'' Η Νομική θέσις τών Παλαιοημερολογιτών έν Ελλάδι ''.καλή ανάγνωση

Άλλο αντιζουρλωτικό βιβλίο : '' Τό παλαιοημερολογιακόν ζήτημα έν Ελλάδι .''